Termes i condicions d'ús de VitalSource Technologies, LLC.

Posted

This translation is provided for convenience only.  The US English version of these Terms of Use shall govern in the event of any dispute between or inconsistency with any other translation.

Aquesta traducció es proporciona només per conveniència.  La versió en anglès nord-americà d'aquests Termes d'ús prevaldrà en cas de qualsevol conflicte o incompatibilitat amb qualsevol altra traducció. 

Termes i condicions d'ús de VitalSource Technologies, LLC.

Aquests Termes i condicions d'ús (els "TCU") estableixen els termes i les condicions per a l'ús de VitalSource Store (el "Lloc web") i l'ús que feu del programari de lectura (inclosa tota la documentació associada i qualsevol actualització d'aquest programari) i el contingut digital que es pot llegir mitjançant aquest programari que posem a la vostra disposició perquè pugueu baixar-lo des del Lloc web (respectivament "Programari" i "Contingut amb llicència" i conjuntament "Productes"). Aquests TCU també s'apliquen a qualsevol dels serveis accessibles mitjançant qualsevol Programari o Lloc web (els "Serveis"), llevat que s'apliquin termes diferents o addicionals, en el qual cas es mostraran en pantalla o estaran accessibles mitjançant un enllaç.

VitalSource Technologies, LLC. (“VitalSource”, també “nosaltres”, “nostre” i “nostra”). Som una corporació, constituïda conforme a les lleis de l'estat de Delaware als Estats Units. El nostre número de registre és 2411480 i la nostra seu corporativa és a One Ingram Boulevard, LaVergne, Tennessee 37086 (Estats Units) .

Heu d'acceptar aquests TCU com a condició per utilitzar el Lloc web i els Productes. Si no esteu d'acord amb els termes d'aquests TCU, no accediu al Lloc web o als Productes ni els utilitzeu. Ens reservem el dret de canviar aquests TCU de tant en tant.  S'aconsella als usuaris del Lloc web que consultin aquestes TCU periòdicament per revisar qualsevol canvi que puguem fer de tant en tant. Es notificarà als usuaris dels productes mostrant els TCU a la pantalla o amb un enllaç als TCU actualitzats la propera vegada que iniciïn el Programari o descarreguin Contingut amb llicència nou, tot i que cap d'aquests canvis s'aplicarà de forma retroactiva. Ens garantiu que teniu l'autoritat per formalitzar un acord amb nosaltres conforme als termes d'aquests TCU.

Aquests TCU es van actualitzar per última vegada el 13 de maig de 2015.

Llicència i ús

Us concedim una llicència limitada, no exclusiva i no transferible per accedir al Lloc web i a qualsevol Producte només per al vostre ús personal. No es permet cap ús comercial, cap ús que infringeixi aquests TCU ni cap ús per a recopilació de dades o lucratiu.

Podeu recuperar i veure el contingut del Lloc web o de qualsevol Producte en un ordinador o en un altre dispositiu, imprimir i copiar pàgines individuals i, conforme a la secció següent, emmagatzemar aquestes pàgines en format electrònic al dispositiu. Pot ser que també s'apliquin termes addicionals a determinades funcions, parts o contingut del Lloc web i, quan s'apliquin, es mostraran en pantalla o s'hi podrà accedir mitjançant un enllaç ("Altres termes").

Només heu d'utilitzar el Lloc web o el Producte i qualsevol element disponible al Lloc web o un Producte amb finalitats lícites (que compleixin totes les lleis i normatives vigents), d'una manera responsable, i no d'una manera que pugui perjudicar el nostre nom o la nostra reputació o la de qualsevol de les nostres filials.

Sereu responsable de:

 • tota la vostra activitat sobre i en relació amb el Lloc web o el Producte;
 • tot el contingut i els detalls que envieu o publiqueu al Lloc web o qualsevol Producte ("El vostre contingut");
 • el contingut al qual accediu al Lloc web o Producte, la forma d'interpretar o utilitzar el Lloc web o el Producte i qualsevol acció que pugueu portar a terme com a resultat de l'ús del Lloc web o del Producte.

Accés al Lloc web i als Productes

Només podeu descarregar els Productes, accedir-hi i utilitzar-los en un ordinador o en un altre dispositiu que controleu o que sigui de la vostra propietat i executant el sistema operatiu corresponent per al qual es va dissenyar el Producte en qüestió, de manera que heu d'assegurar-vos de tenir un dispositiu compatible que compleixi totes les especificacions tècniques necessàries per permetre-us descarregar qualsevol Producte que vulgueu descarregar i al qual vulgueu accedir i vulgueu utilitzar.

Se suposarà que heu obtingut el permís del propietari de qualsevol ordinador o un altre dispositiu que controleu, però que no sigui de la vostra propietat, per descarregar qualsevol Producte en aquest dispositiu. Accepteu la responsabilitat, d'acord amb aquestes TCU, per tot accés a, i ús de, qualsevol Producte que feu en qualsevol dispositiu, sigui o no sigui de la vostra propietat.

Reconeixeu que el proveïdor de serveis mòbils de qualsevol dispositiu mòbil en el qual descarregueu, accediu a o utilitzeu qualsevol Producte pot cobrar-vos per l'accés a Internet en aquest dispositiu.

De tant en tant, podem restringir l'accés a determinades funcions, parts o contingut del Lloc web o d'un Producte, o a tot el Lloc web o Producte, als usuaris que s'hagin registrat amb nosaltres. Assegureu-vos que tots els detalls de registre que proporcioneu siguin exactes i manteniu aquests detalls actualitzats i exactes.   Accepteu que VitalSource pot, en qualsevol moment i amb o sense previ avís, eliminar Contingut amb llicència del Servei o del Lloc web si determinem, d'acord amb el nostre propi criteri, que no tenim els drets adequats o necessaris per oferir-vos accés a aquest Contingut amb llicència. En el cas que VitalSource opti per eliminar Contingut amb llicència del Servei i AQUESTA ELIMINACIÓ ES PORTI A TERME DINTRE DELS 12 PRIMERS MESOS DESPRÉS DE LA DATA DE COMPRA, accepteu que la vostra solució única i exclusiva serà una devolució de tots els imports que hàgiu pagat prèviament a VitalSource pel Contingut amb llicència eliminat. EN EL CAS QUE VITALSOURCE OPTI PER ELIMINAR CONTINGUT AMB LLICÈNCIA DEL SERVEI EN QUALSEVOL MOMENT DESPRÉS DE 12 MESOS A PARTIR DE LA DATA DE COMPRA DEL CONTINGUT AMB LLICÈNCIA EN QÜESTIÓ, ACCEPTEU QUE NO TINDREU DRET A CAP REEMBORSAMENT DE VITALSOURCE.

Si trieu, o se us proporciona, un identificador d'inici de sessió (com ara un nom d'usuari i una contrasenya o un altre identificador) com a part dels nostres procediments de seguretat, heu de tractar aquesta informació com a confidencial i no heu de revelar-la a ningú. Sou responsable de totes les activitats que es portin a terme amb el vostre identificador d'inici de sessió i heu de notificar-nos immediatament qualsevol ús no autoritzat o qualsevol altra vulneració de la seguretat de què tingueu constància. Ens reservem el dret de desactivar qualsevol identificador d'inici de sessió, en qualsevol moment, si en la nostra opinió heu incomplert qualsevol de les disposicions d'aquests TCU o si es demostra que qualsevol informació que faciliteu a l'efecte del registre com a usuari és falsa.

No podem garantir ni garantim la capacitat de funcionament contínua, ininterrompuda o sense errors del Lloc web, els Serveis o qualsevol Producte, ni que qualsevol contingut d'un Lloc web o Producte respongui a una certa velocitat (ja que això depèn de diversos factors que queden fora del nostre control).  Els acords de nivell de servei específics entre VitalSource i una institució o una altra entitat empresarial poden formar part d'un altre acord, i el present paràgraf no seria vinculant per a un acord de nivell de servei.

Ens reservem el dret de retirar o suspendre el funcionament de qualsevol Producte o del Lloc web, amb o sense previ avís, si hem de fer-ho per raons de seguretat o legals.

En qualsevol moment, podeu prescindir dels drets que se us han atorgat conforme a aquests TCU per accedir a qualsevol Producte i utilitzar-lo mitjançant la desinstal·lació i supressió permanent de la vostra còpia d'aquest Producte i l'eliminació de les activacions específiques de la màquina que heu creat.

Contingut amb llicència de pagament

La descàrrega de Contingut amb llicència de pagament pot requerir que pagueu una quota, l'import de la qual serà el que s'estableixi al Lloc web de tant en tant, llevat que se us hagi proporcionat codi (per exemple, que us l'hagi proporcionar una institució amb la qual esteu estudiant, un editor o distribuïdor d'una publicació que ja heu comprat en paper); en aquest cas es podrà bescanviar el codi per una descàrrega elegible.

El pagament de totes les comandes s'ha de fer amb targeta de crèdit o dèbit mitjançant la pàgina de finalització del procés de compra. Utilitzem un proveïdor de confiança de serveis de pagament de tercers per rebre el pagament. La majoria de targetes de crèdit i dèbit accepten el pagament. El pagament s'efectuarà íntegrament i immediata. Heu de ser conscient que les transaccions de pagament en línia estan subjectes a controls de validació per part de l'emissor de la targeta i no ens fem responsables si l'emissor de la targeta es nega a autoritzar el pagament per qualsevol motiu. Tingueu en compte que és possible que l'emissor de la targeta us cobri una comissió de gestió en línia o una comissió de processament. No ens fem responsables d'això.

La descàrrega rellevant es posarà a la vostra disposició immediatament quan s'autoritzi el pagament o quan introduïu un codi vàlid i reconegueu que aquest és el cas i que, per tant, no tindreu dret a canviar d'opinió (de vegades es coneix com a dret de cancel·lació) quan hagi començat la descàrrega.

Quan pagueu per descarregar qualsevol Contingut amb llicència de pagament, garantim que, quan es descarregui, complirà substancialment amb la descripció que hem proporcionat al punt de descàrrega i que els serveis que oferim mitjançant aquest contingut es proporcionaran amb cura i coneixements raonables. 

El que no us està permès fer

Excepte en la mesura expressament estipulada en aquests TCU, no se us permet:

 • llogar, arrendar, prestar, vendre, llicenciar ni transferir l'accés al Lloc web o Producte a tercers ni explotar el Lloc web o el Producte amb finalitats comercials ni utilitzar de cap manera qualsevol informació que consti al Lloc web o en un Producte (ja sigui directament o indirecta) per obtenir beneficis o guanys;
 • copiar ni emmagatzemar qualsevol Producte o el Lloc web (o qualsevol de les seves parts) si no és per al vostre propi ús personal i no comercial;
 • emmagatzemar el Lloc web o qualsevol Producte en un servidor d'un altre dispositiu d'emmagatzematge connectat a una xarxa o crear una base de dades;
 • interferir amb, afectar, alterar, modificar, traduir o modificar el Lloc web o el Producte o part d'ells, o crear una càrrega excessiva al Lloc web o Producte o a les xarxes o serveis relacionats amb el Lloc web o el Producte, ni intentar eludir la seguretat dels servidors en els quals s'allotja el Lloc web o el Producte;
 •    realitzar enginyeria inversa, descompilar, desmuntar o realitzar una compilació inversa del Lloc web o qualsevol Producte;
 • introduir programari o agents o seqüències d'ordres automatitzats al Lloc web o al Producte per tal de produir diversos comptes, generar cerques, peticions i consultes automatitzades, o captar, obtenir o extreure dades del Lloc web o el Producte;
 • transmetre, distribuir, introduir o facilitar de qualsevol manera mitjançant el Lloc web o Producte qualsevol virus informàtic, dispositius de registre de pulsacions del teclat, programari espia, cucs, troians, bombes de temps o qualsevol altre programa maliciós o perjudicial; o
 • utilitzar qualsevol Producte del Lloc web d'una manera que pugui perjudicar el nostre nom o la nostra reputació o la de qualsevol dels nostres afiliats;
 • exportar qualsevol Producte que vulneri les lleis d'exportació o importació vigents de qualsevol país;
 • mostrar públicament, executar, tornar a publicar o reproduir qualsevol Producte que facilitem per descarregar del Lloc web (inclosos, entre d'altres, el correu electrònic, llistes de notícies, zones de fitxers o de discussió, intranet o lloc d'Internet o qualsevol altre mitjà);
 • manipular, eludir o alterar qualsevol tipus de seguretat, gestió de drets digitals o altres procediments d'aplicació de la concessió de llicències relacionades amb el Producte, Lloc web o Serveis; o
 • portar a terme qualsevol altra acció que no estigui expressament permesa per aquests TCU.

Tots els drets que se us atorguen conforme a aquests TCU es rescindiran immediatament en cas que en vulnereu algun.

Per portar a terme qualsevol acció amb qualsevol Producte que no estigui expressament permesa per aquests TCU, caldrà que us proporcionem una llicència per separat. Poseu-vos en contacte amb nosaltres, utilitzant els detalls de Contacte al final d'aquests TCU.

Privadesa

L'ús de les vostres dades de caràcter personal que se'ns han facilitat (mitjançant el nostre Lloc web o qualsevol Producte) es regeix per la nostra Política de privadesa i galetes, que es considera expressament part d'aquests TCU. Si encara no heu llegit la nostra Política de privadesa i galetes, feu-ho ara.

Propietat intel·lectual

Atorguem llicències, però no venem, qualsevol Producte que us descarregueu. Nosaltres o els propietaris dels continguts seguim sent els propietaris de tots els Productes en tot moment.

Tots els drets de propietat intel·lectual de qualsevol contingut del Lloc web, del Contingut amb llicència i de cada Producte i el seu contingut (inclosos text, gràfics, programari, fotografies i altres materials, imatges, vídeos i àudio de VitalSource®, VitalSource Bookshelf® i altres marques comercials) (col·lectivament, "Contingut"), que no sigui contingut vostre , són propietat de VitalSource o dels nostres llicenciants. A excepció del que s'estableix expressament en aquest document, quan sigui necessari per veure el Contingut al Lloc web o al vostre navegador, o segons el permès per la llei vigent que no es pugui excloure ni limitar, cap de les disposicions d'aquests TCU us dóna cap dret respecte a qualsevol propietat intel·lectual nostra o dels nostres llicenciataris i reconeixeu que no adquiriu cap dret de propietat en descarregar el Lloc web, qualsevol Producte o qualsevol dels seus Continguts.

En cas d'imprimir, copiar o emmagatzemar pàgines del Lloc web (només segons el permès per la secció "Llicència i ús" d'aquests TCU), assegureu-vos que es reprodueixin els drets d'autor, marques comercials o altres avisos de drets de propietat intel·lectual que constin al contingut original.

El Programari pot contenir codi, conegut comunament com a programari de codi obert, que es distribueix sota qualsevol de les moltes variacions conegudes de termes de la llicència de codi obert, inclosos els termes que permeten la lliure distribució i modificació de codi font del programari corresponent o que requereixen que tots els distribuïdors facilitin aquest codi font a petició, inclosa qualsevol contribució o modificació feta pel distribuïdor en qüestió (col·lectivament, "Programari de codi obert"). Si us plau, tingueu en compte que, en la mesura que el Programari contingui qualsevol Programari de codi obert, només se us atorga la llicència d'aquest element en virtut dels termes de llicència pertinents del tercer que atorga la llicència corresponent ("Termes de la llicència de codi obert") i no en virtut d'aquests TCU, i accepteu i esteu d'acord en atenir-vos a aquests Termes de llicència de codi obert. Si ho sol·liciteu, se us facilitarà una còpia del codi font de qualsevol Programari de codi obert contingut en qualsevol Programari i dels Termes de llicència de codi obert pertinents.

Contingut

Podem canviar el format i Contingut del Lloc web de tant en tant sense previ avís. Ens reservem el dret de canviar el disseny, les funcions o la funcionalitat de qualsevol Producte o Servei facilitant el Producte o Servei actualitzat per descarregar-lo o, quan la configuració del vostre dispositiu ens ho permeti, mitjançant el lliurament automàtic d'actualitzacions. No esteu obligat a descarregar cap Producte ni Servei actualitzat, però podem deixar de proporcionar o actualitzar el contingut de les versions anteriors de qualsevol Producte o Servei i, segons la naturalesa de l'actualització, en algunes circumstàncies és possible que no pugueu seguir utilitzant un Producte o Servei fins que hàgiu descarregat la versió actualitzada.

Atès que els serveis electrònics estan subjectes a interrupcions i avaries, accepteu que l'ús que feu del lloc el feu "tal qual" i "en funció de la disponibilitat" i sota el vostre propi risc. També accepteu que la descàrrega, l'accés a i l'ús de qualsevol Producte o Servei que estigui disponible per descarregar-lo de forma gratuïta els porteu a terme "tal qual" i "en funció de la disponibilitat" i sota el vostre propi risc.

Podem, encara que no estem obligats a fer-ho, facilitar actualitzacions de qualsevol Producte o Servei o del seu contingut i podem deixar de facilitar aquestes actualitzacions en qualsevol moment, amb o sense previ avís.

Tot i que intentem assegurar-nos que tot el Contingut i altra informació que el Lloc web contingui que es faciliti mitjançant qualsevol Producte o Servei que proporcionem siguin correctes, el Contingut només es proporciona per conveniència i no té la intenció de constituir una autoritat o un consell en què s'hagi de confiar. Reconeixeu que els Productes poden facilitar contingut procedent de diverses fonts, del qual no ens fem responsables. Pot ser que hi hagi parts del Lloc web, del Producte o del Servei que no siguin correctes, precises, fiables, completes o actualitzades de tant en tant. Heu de consultar-nos a nosaltres o a la font d'informació rellevant i realitzar qualsevol altre tipus de consulta apropiada abans d'actuar pel que fa a aquesta informació, i notificar-nos si detecteu qualsevol Contingut inexacte, incomplet o obsolet al Lloc web o en un producte o Servei.

No podem garantir ni garantim que qualsevol contingut del Lloc web o de qualsevol Producte o Servei i el seu contingut estigui lliure de virus o d'altres tipus de codi que puguin tenir elements contaminants o destructius ni que l'accés al Lloc web, a Productes o Serveis funcioni tal com estigui previst o sigui ininterromput. És responsabilitat vostra implementar mesures de seguretat de TI adequades (inclosos antivirus i altres proteccions de seguretat) per satisfer les vostres necessitats particulars pel que fa a la seguretat i la fiabilitat del Lloc web , qualsevol Producte o Servei.

Productes per descarregar

VitalSource facilita productes perquè els pugueu descarregar a través del Lloc web. Els preus es mostren amb el Producte o Servei aplicable. Els preus i la disponibilitat de tots els Productes i Serveis estan subjectes a canvis en qualsevol moment sense previ avís abans que acceptem la vostra comanda. Els preus poden incloure o no impostos de venda, ús o altres impostos aplicables; no obstant això, aquests impostos s'identificaran, calcularan i cobraran al punt de venda. S'enviarà un correu electrònic de confirmació després de la finalització del procés de compra de cada comanda. No ens fem responsables de cap interrupció o error en qualsevol comunicació o procés, independentment de la seva causa, que tingui com a conseqüència que no rebem o processem una comanda, o qualsevol pagament o detalls de pagament. Un pagament es considerarà rebut quan puguem abonar o transferir l'import necessari al nostre compte bancari designat. Els Productes i la seva descàrrega estan subjectes a aquests TCU.

Heu de tenir 18 anys d'edat o més per descarregar qualsevol producte del Lloc web. Tot i que les persones menors de 18 anys poden utilitzar qualsevol producte, només poden fer-ho amb la participació, supervisió i aprovació dels seus pares o tutor legal.

Enllaços i eines de tercers

El Lloc web i determinats Productes poden incloure, de tant en tant, enllaços a llocs externs o aplicacions propietat de, operats o produïts per organitzacions de tercers independents de nosaltres, que poden incloure enllaços a ofertes i promocions de tercers. Només els incloem per conveniència, per proporcionar-vos accés a informació, productes o serveis que puguin ser-vos útils o interessants. No hem verificat el contingut d'aquests llocs ni de qualsevol element que proporcionin i no ens en fem responsables ni garantim que estiguin disponibles contínuament. El fet que incloguem enllaços a aquests llocs externs no implica el nostre suport, patrocini o recomanació, ni la nostra associació amb els seus operadors o promotors o qualsevol material que continguin.

Pot ser que algunes de les eines, els dispositius, els programes o altres funcions disponibles en o a través del Lloc web o Productes estiguin proveïts per tercers. Aquestes eines es proporcionen o faciliten per a la vostra conveniència. Aquestes eines no són propietat nostra ni les controlem i no som responsables d'examinar-ne el contingut, disponibilitat, exactitud, pertinència, oportunitat, validesa, compliment de copyright, legalitat, decència, qualitat, integritat ni qualsevol altre aspecte.

La nostra responsabilitat

Cap de les disposicions d'aquests TCU pretén limitar o excloure la nostra responsabilitat envers vós:

 • per mort o lesions personals causades per la nostra negligència; o
 • per falsedat,
 • o per excloure, restringir o modificar els drets que pugueu tenir en virtut de qualsevol llei que no es pugui excloure, restringir ni modificar per acord ("Els vostres Drets del consumidor"). Podeu trobar més informació sobre els vostres Drets del consumidor mitjançant organitzacions i associacions de consumidors, com ara la vostra Oficina de normes comercials o Oficina d'atenció al ciutadà.

Sense perjudici de l'anterior (inclosos els vostres Drets del consumidor), en cap cas serem responsables envers vós per:

 • qualsevol lucre cessant;
 • qualsevol pèrdua que no fos raonablement previsible; o
 • qualsevol incompliment o retard en el compliment de qualsevol de les nostres obligacions causat per esdeveniments fora del nostre control raonable.

Si patiu qualsevol pèrdua en relació amb el Lloc web o Producte, heu de prendre totes les mesures raonables per minimitzar la vostra pèrdua, entre les quals està avisar-nos sense demora si hi ha passos que puguem portar a terme per contribuir a minimitzar la vostra pèrdua. Qualsevol responsabilitat nostra per les pèrdues que patiu no superarà, en total, l'import total que hàgiu pagat pel Producte de pagament rellevant respecte del qual sorgeixi la responsabilitat.

EN LA MESURA QUE HO PERMETI LA LEGISLACIÓ, VITALSOURCE NO SERÀ EN CAP CAS RESPONSABLE DE DANYS ESPECIALS, FORTUÏTS, EMERGENTS O PUNITIUS DE CAP TIPUS (INCLOSOS DANYS PER LUCRE CESSANT, INTERRUPCIÓ DEL NEGOCI, INCAPACITAT D'ESTUDIAR, ENSENYAR O APRENDRE, PÈRDUA D'INFORMACIÓ O ALTRES) PROVOCATS PER L’ÚS O LA IMPOSSIBILITAT D’UTILITZAR EL PRODUCTE DE VITALSOURCE. EN TOTS ELS CASOS, L'ÚNICA OBLIGACIÓ O RESPONSABILITAT DE VITALSOURCE CONFORME A AQUEST ACORD EN CONJUNT ÉS LA SUBSTITUCIÓ O REPARACIÓ DELS SUPORTS EN QUÈ ES LLIURI EL PRODUCTE DE VITALSOURCE O EL REEMBORSAMENT DEL PREU DE COMPRA PAGAT PEL PRODUCTE DE VITALSOURCE. ALGUNES JURISDICCIONS NO PERMETEN L'EXCLUSIÓ O LA LIMITACIÓ DELS DANYS FORTUÏTS O EMERGENTS I, PER TANT, POT SER QUE L'EXCLUSIÓ I LA LIMITACIÓ NO SIGUIN APLICABLES. 

A EXCEPCIÓ DEL QUE S'ESTABLEIX EN AQUEST ACORD, VITALSOURCE PROPORCIONA ELS SEUS PRODUCTES "TAL QUAL" I SEGONS LA DISPONIBILITAT. VITALSOURCE I ELS SEUS LLICENCIANTS REFUSEN EXPLÍCITAMENT TOTES LES GARANTIES DE QUALSEVOL TIPUS QUE NO ESTIGUIN ESTIPULADES EN AQUEST ACORD, DE MANERA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLOSES LES GARANTIES DE COMERCIALITZACIÓ, ADEQUACIÓ A UN FI PARTICULAR I NO INFRACCIÓ. CAP REPRESENTACIÓ O DEMOSTRACIÓ CONSTITUIRÀ UNA GARANTIA DEL PRODUCTE DE VST A MENYS QUE S'INCORPORI EXPLÍCITAMENT EN AQUEST ACORD.

General

No podeu transferir ni cedir la totalitat ni part dels vostres drets o obligacions conforme a aquests TCU.

Totes les notificacions que ens feu arribar les heu d'enviar per escrit a l'adreça indicada al final d'aquests TCU.

Si no som capaços de fer complir qualsevol dels nostres drets, això no representa una renúncia al dret en qüestió.

Si qualsevol disposició d'aquests TCU resulta ser inaplicable, totes les altres disposicions no es veuran afectades.

Aquests TCU no es poden modificar, excepte amb la nostra autorització per escrit.

Aquests TCU i els Altres termes representen l'acord entre vós i nosaltres en relació amb el seu objecte.

Aquests TCU es regiran per les lleis de Tennessee, i accepteu que els tribunals de Tennessee (i els seus tribunals d'apel·lació) tenen jurisdicció exclusiva per resoldre qualsevol disputa que sorgeixi de o en connexió amb aquests TCU. Res ens impedeix l'exercici de l'acció per protegir els nostres drets de propietat intel·lectual davant qualsevol tribunal de jurisdicció competent.

Rescissió

Podem rescindir, desactivar, bloquejar, impedir o suspendre el vostre accés al Lloc web o a qualsevol Producte si no compliu, o si sospitem de forma raonable que heu incomplert, qualsevol dels TCU. En cas que es produeixi aquesta rescissió, haureu de deixar d'utilitzar el Lloc web o el Producte, i VitalSource podrà revocar immediatament el vostre accés al Lloc web o al Producte.

Totes les disposicions que per la seva naturalesa segueixin vigents després d'una rescissió romandran vigents després de la rescissió d'aquests TCU.

Contacte

Si teniu alguna pregunta, comentari o petició en relació amb aquests TCU, poseu-vos en contacte amb nosaltres:

VitalSource Technologies


One Ingram Boulevard

LaVergne, TN 37086

 

 

people found this useful.
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 0 de 0