Zásady ochrany soukromých údajů a používání souborů cookie společnosti VitalSource Technologies, LLC.

Posted

This translation is provided for convenience only. The US English version of this Privacy & Cookies Policy shall govern in the event of any dispute between or inconsistency with any other translation.

Tento překlad je k dispozici pouze pro vaše pohodlí. V případě sporu nebo rozporu s jiným překladem bude mít přednost anglická verze těchto zásad ochrany soukromých údajů a používání souborů cookie.

Zásady ochrany soukromých údajů a používání souborů cookie společnosti VitalSource Technologies, LLC.

Tyto zásady ochrany osobních údajů („zásady“) a souborů cookie vysvětlují postupy společnosti VitalSource Technologies, LLC. („VitalSource“ nebo také „my“, „naše“ a „nás“) související s informacemi na našich webových stránkách (např. www.vitalsource.com) nebo ve webových maloobchodech ve vlastnictví společnosti VitalSource a s našimi produkty známými jako Bookshelf, Bookshelf Online, mobilní aplikace Bookshelf, software pro čtení, digitální obsah a s dalšími produkty ovládanými nebo vlastněnými společností VitalSource a jakýmikoli jinými produkty či službami na webových stránkách, kde je uveden odkaz na tyto zásady (souhrnně „produkty“). Získáním přístupu k produktům nebo webovým stránkám nebo jejich používáním či provedením níže uvedených kroků souhlasíte s podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů a souborů cookie.

Informace, které o vás společnost VitalSource shromažďuje

Společnost VitalSource od vás shromažďuje údaje, když stahujete produkty, přistupujete k nim nebo je používáte, při registraci u společnosti VitalSource, při vytváření uživatelského účtu v naší elektronické čtečce Bookshelf nebo při návštěvách libovolných našich webových stránek, jak je dále popsáno níže. Tyto údaje se dělí do dvou kategorií: údaje, které nám přímo poskytnete, a údaje, které shromažďujeme pasivně nebo automaticky – například z používaného prohlížeče nebo zařízení (souhrnně „údaje“).

Údaje, které nám přímo poskytujete

Údaje můžeme shromažďovat, když přistupujete k produktům nebo je používáte: například při vytváření účtů, nakupování, stahování obsahu, zadávání vlastního obsahu včetně poznámek a zvýraznění v knihách, účasti na testech nebo sdílení informací s přáteli. Údaje, které shromažďujeme, mohou zahrnovat vaše jméno, poštovní adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, ostatní kontaktní údaje, zaměstnavatele, školní zařízení, informace o kurzu, čísla kreditních či debetních karet a uživatelský obsah, jako jsou poznámky, zvýraznění a odpovědi v testech.

Můžete se rozhodnout takové údaje neposkytovat. Většinu údajů, které po vás požadujeme, však potřebujeme k poskytování produktů. Bez nich by vám produkty nemohly být k dispozici. Tyto údaje budeme shromažďovat, používat, přenášet a poskytovat v souladu s tím, co je popsáno v těchto zásadách. Hromadné či neosobní údaje můžeme shromažďovat, používat, přenášet a poskytovat bez jakéhokoli omezení.

Údaje, které získáváme od třetích stran

Podobné údaje můžeme získávat od třetích stran včetně veřejných zdrojů, našich spřízněných společností, vaší organizace, našich zástupců, poskytovatelů informačních služeb, sociálních sítí a osob, se kterými si vyměňujeme informace, jak je popsáno v tomto dokumentu.

Údaje, které jsou shromažďovány automaticky

Společnost VitalSource také automaticky shromažďuje určité údaje během vašeho používání produktů, při nákupu produktů a vašem jednání s námi. Tyto údaje zahrnují mimo jiné:

fakta o vašich nákupech,

způsob, jakým používáte produkty,

konkrétní produkty, které používáte,

konkrétní součásti produktů, které používáte,

analytické údaje, které se vytvářejí, když si prohlížíte produkty, vytváříte nové poznámky nebo si prohlížíte předchozí poznámky na libovolném zařízení,

vaše činnosti (např. vaše hledání a jiné transakce),

údaje o zobrazování stránek, použití stránek, času stráveném na stránce a ostatní údaje o použití,

údaje z interaktivních produktů, jako jsou hodnocení v testech, studijní aktivita či celkové výsledky, a

záznamy o kontaktech, které mezi námi a vámi proběhly po telefonu, e-mailem nebo online.

Soubory cookie

Společnost VitaSource o vás může shromažďovat údaje prostřednictvím souborů „cookie“, když navštívíte její webové stránky. Soubory cookie jsou malé textové soubory umístěné do počítačů návštěvníků, v nichž se ukládají uživatelské předvolby. Řada souborů cookie, které používáme, má platnost omezenu pouze na dobu vaší webové relace a jejich platnost skončí, jakmile zavřete prohlížeč. Jiné soubory cookie se používají k zapamatování vaší návštěvy pro případ, že se na naše webové stránky vrátíte, a mají delší platnost. Společnost VitalSource může používat soubory cookie a další metody k identifikaci názvu vaší domény a používaného prohlížeče a operačního systému, vaší IP adresy, data a času vašeho případného požadavku a používaného zařízení.

Soubory cookie používáme k:

zapamatování, že jste již naše stránky navštívili; to znamená, že můžeme identifikovat počet jedinečných návštěvníků našich stránek. To nám umožňuje zajistit, abychom měli dostatečnou kapacitu pro počet uživatelů, kteří k nám přicházejí;

přizpůsobení prvků propagačních rozvržení nebo obsahu stránek na našich webových stránkách;

shromažďování anonymních statistických informací o způsobu, jakým používáte naše webové stránky (včetně toho, kolik na nich trávíte času), a toho, odkud jste se na naše webové stránky dostali, abychom mohli webové stránky zlepšovat a zjistili, které jejich části jsou u návštěvníků nejoblíbenější;

shromažďování informací o stránkách na našich webových stránkách, které navštěvujete, a také dalších informací o ostatních webových stránkách, které navštěvujete, abychom vás mohli umístit do „tržního segmentu“. Tyto informace zahrnují informace o okresu a městu, kde se nacházíte, společně se jménem vašeho poskytovatele internetových služeb. Tyto informace se pak používají k umístění reklam podle vašich zájmů na naše webové stránky tak, jak je považujeme za relevantní pro váš tržní segment. Další informace o tomto druhu reklamy založené na zájmech a o postupu vypnutí této funkce najdete na stránce www.youronlinechoices.com a www.youronlinechoices.com.au.

Některé soubory cookie používané našimi webovými stránkami nastavujeme my a některé nastavují třetí osoby, které poskytují služby naším jménem.

Naše soubory cookie

 

 

Kategorie

Účel

Druh a doba trvání

(tj. pouze relace nebo trvalý)

Trvalý soubor cookie

Uloží informace o uživateli, ke kterým lze získat přístup vždy, když uživatel navštíví naše stránky.

Trvalý - přetrvává i po ukončení relace.

Soubor cookie pro relaci

Uloží informace o uživateli, ke kterým lze získat přístup pouze po dobu existence relace prohlížeče.

Relační - trvá pouze po dobu trvání relace.

Třetí osoba

Tyto soubory cookie ukládají informace do počítače uživatele a lze k nim získat přístup z jiných domén než těch, které jsou uvedeny v adresním řádku.

Trvalý - přetrvává i po ukončení relace.

 

Kromě souborů cookie můžeme my nebo třetí strany používat na webových stránkách a ve zpravodajích nebo e-mailech sledovací soubory GIF. Jedná se o malé obrazové soubory umístěné v obsahu našich webových stránek nebo v textu našich zpravodajů tak, abychom my nebo třetí strany zjistili, které části našich webových stránekjsou navštěvovány a jaký konkrétní obsah vás zajímá.

Většina webových prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky, ale všechny nabízí možnost je odmítnout. Odmítání souborů cookie je možné aktivovat v nastaveních prohlížeče. Upozorňujeme, že pokud se rozhodnete soubory cookie odmítnout, některé části našich webových stránek vám mohou být nepřístupné nebo nebudete moci používat žádné z funkcí našich webových stránek. Další informace o souborech cookie můžete zjistit na webových stránkách www.allaboutcookies.org , kde najdete další užitečné informace o souborech cookie a způsobu blokování souborů cookie pomocí různých typů prohlížečů.

Jak společnost VitalSource používá vaše informace

Společnost VitalSource používá vaše informace samostatně nebo ve spojení s údaji, které jsou zákonným způsobem získány prostřednictvím jiných zdrojů, a to pro následující účely:

splnění našich smluvních závazků vůči vám,

správa vašeho účtu a reagování na vaše požadavky,

zajištění vámi požadovaného produktu včetně zajištění správných produktů požadovaných pro váš vybraný počítač nebo zařízení,

udržení a zlepšení produktů a vývoj nových produktů,

sledování historie vašich nákupů a zajištění průběžného informování o produktech včetně jejich změn nebo poskytování jiných informací, o kterých si myslíme, že by pro vás mohly být užitečné a které se týkají našich produktů a služeb nebo produktů a služeb pečlivě vybraných třetích osob, pokud jste uvedli, že nemáte námitky proti tomu, abyste byli pro tyto účely kontaktováni,

k přizpůsobení poskytovaného obsahu na základě vašeho způsobu používání produktů (např. doporučení ke studiu, doplňkový obsah),

provádění výzkumu a aktualizace našich webových stránek a analýzy způsobu jejich použití,

poskytování doporučení nebo inzerce na produkty a služby, které by vás mohly zajímat;

k analýze našich služeb pomocí služeb třetí strany, jako je Google Analytics. Tito poskytovatelé služeb používají technologii popsanou ve výše uvedené části „Údaje, které jsou shromažďovány automaticky“ a pomáhají nám analyzovat způsob používání produktů uživateli tím, že zaznamenávají webové stránky třetích stran, ze kterých přicházíte. Informace získané tímto způsobem budou poskytovány takovým poskytovatelům služeb nebo budou těmito poskytovateli přímo shromažďovány a poslouží k vyhodnocování způsobu, jakým používáte produkty.

zabránění, šetření a řešení podvodů, porušování práv duševního vlastnictví a jiných zákonů a neoprávněného použití produktů nebo vašeho účtu,

jak bude jinak přiměřené a vhodné pro zákonné obchodní účely společnosti VitalSource v souvislosti s produkty.

Prostřednictvím produktů můžeme shromažďovat hromadné a/nebo neosobní údaje. Neosobní a hromadné údaje můžeme používat k libovolnému účelu a můžeme je předat jakékoli třetí straně.

Vaše možnosti

Můžete nám sdělit, že nechcete zasílat propagační informace o našich produktech a službách nebo produktech a službách třetích stran, a to buď v okamžiku, kdy jste požádáni o údaje na našich webových stránkách (zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí (dle pokynů) příslušného políčka), nebo postupem podle pokynů pro odhlášení zasílání v libovolném propagačním sdělení, které vám bylo zasláno. Toto právo můžete také kdykoli uplatnit tím, že nás kontaktujete prostřednictvím údajů v části Kontaktujte nás na konci těchto zásad.

Pokud máte zájem o více informací o reklamách na míru v internetovém prohlížeči a o tom, jak můžete předejít ukládání souborů cookie pro marketing na míru ve vašem počítači, můžete navštívit stránku pro odhlášení spotřebitele na webu iniciativy Network Advertising Initiative a/nebo stránku pro odhlášení spotřebitele na webu aliance Digital Advertising Alliance a odhlásit svůj zájem o reklamu na míru od společností zapojených v těchto programech. Chcete-li se odhlásit z programu Google Analytics for Display Advertising nebo si přizpůsobit nastavení reklam ze sítě Google Display Network, můžete navštívit stránku nastavení reklam Google.Upozorňujeme, že inzertní obsah se vám může zobrazovat i přesto, že vyjádříte svůj nesouhlas s reklamami na míru. Tento obsah však již nebude vycházet z vašich zájmů. Nad výše odkazovanými stránkami pro odhlášení nemáme žádnou kontrolu a nejsme odpovědní za žádné volby provedené prostřednictvím tamních mechanismů ani za trvalou dostupnost nebo přesnost těchto mechanismů. Pokud máte v prohlížečích při návštěvě těchto stránek nastaveno odmítání souborů cookie nebo po návštěvě těchto stránek vymažete soubory cookie, použijete jiný počítač nebo změníte používaný prohlížeč, vaše odhlášení u iniciativy NAI nebo aliance DAA pozbude platnosti. Další informace najdete na webových stránkách NAI nebo DAA přístupných z výše uvedených odkazů.

Při používání mobilních aplikací se vám může zobrazovat reklama na míru. Pro každý operační systém (iOS, Android nebo Windows) platí specifické pokyny, jak zastavit zobrazování marketingového obsahu na míru v aplikacích. Chcete-li zastavit zobrazování marketingového obsahu na míru v aplikacích, projděte si podpůrnou dokumentaci nebo nastavení soukromí příslušného operačního systému. U všech ostatních zařízení a operačních systémů navštivte příslušná nastavení soukromí nebo kontaktujte provozovatele dané platformy. Nad nastaveními těchto zařízení nemáme kontrolu a neodpovídáme za vaše volby prostřednictvím těchto mechanismů ani za trvalou dostupnost a přesnost těchto mechanismů.

Oznámení o signálech Do Not Track v souladu s kalifornským Zákonem o ochraně soukromí online

Do Not Track („DNT“) je předvolba soukromí dostupná uživatelům v některých webových prohlížečích. Pomocí ní mohou uživatelé informovat webové stránky a služby o tom, že nechtějí, aby shromažďovaly určité údaje o jejich návštěvách a činnostech na různých webových stránkách a službách online. Signály DNT z prohlížečů nerozpoznáváme a nereagujeme na ně, protože definice signálů DNT a společných pravidel pro jejich dodržování je zatím ve vývoji. Více informací o signálech Do Not Track se dozvíte zde.

Sdílení vašich informací s třetími osobami

Společnost VitalSource může sdílet vaše údaje s třetími stranami tak, jak je uvedeno níže.

Vaše údaje můžeme sdílet se „smluvními partnery“, jako jsou akademické instituce, prodejci a majitelé obsahu nebo jiné subjekty, které vám poskytují přístup k našim produktům a službám. Pokud přistupujete k jakémukoli produktu přes integraci nebo prostřednictvím kódu poskytnutého smluvním partnerem, společnost VitalSource může se smluvním partnerem sdílet údaje o vašem používání, výsledcích interakce, výsledcích absolvovaných testů a celkové aktivitě v relevantních produktech včetně interaktivních prvků v produktech a produktech třetích stran, které jsou v nich integrovány (např. služba Bookshelf GPS). Smluvní partner může například zjistit, že jste přistoupili k určitému produktu či určitému obsahu a používali jej nebo strávili určitý čas jeho použiváním. Na základě těchto údajů může smluvní partner posuzovat vaše výsledky a zlepšovat vaše studijní možnosti. Použitím příslušných produktů a uplatněním jakýchkoli poskytnutých kódů vyjadřujete souhlas s tím, že společnost VitalSource může se smluvním partnerem tímto způsobem dané informace sdílet.

Majitelé obsahu. Společnost VitalSource může sdílet určité údaje s majiteli obsahu nebo držiteli licence, kteří vlastní práva související s vámi používanými produkty („majitelé obsahu“). Společnost VitalSource může sdílet kontaktní údaje ověřených instruktorů, kteří si vyžádají vzorky, s majiteli obsahu, který souvisí s příslušnými vzorky. Společnost VitalSource může s majiteli obsahu rovněž sdílet neosobní nebo hromadné údaje o vás a vašem způsobu používání produktu. Majitelé obsahu budou tyto údaje používat pro účely vlastního výzkumu a sledování, a to ke zjišťování využití produktů, zlepšování produktů a související analýze.

Třetí strany a přidružené subjekty zajišťující podpůrné funkce. Společnost VitalSource může sdílet vaše údaje s třetími stranami – poskytovateli služeb a přidruženými subjekty společnosti VitalSource (sem patří např. mateřské společnosti, dceřiné společnosti nebo jiné společnosti v rámci naší firemní organizace), které zajišťují podpůrné funkce týkající se produktů. Účelem tohoto sdílení může být mimo jiné průzkum, analýza údajů o použití, poskytování marketingové asistence společnosti VitalSource, zpracování plateb vaší kreditní nebo debetní kartou, poskytování zákaznických služeb, zpracování a realizace vašich objednávek, poskytování přístupu k produktu, ukládání, pomoc společnosti VitalSource při poskytování produktů, pomoc společnosti VitalSource při používání informací způsobem, který je popsaný v těchto zásadách, a související záležitosti.

Povinné poskytování údajů podle zákona nebo za účelem prevence škod. Společnost VitalSource si vyhrazuje právo vyměňovat si údaje s příslušnými stranami, jako jsou soudy, státní úřady a advokáti, pokud je důvodně přesvědčena, že shromažďování těchto údajů, jejich používání, uchovávání nebo poskytnutí je důvodně nezbytné k (a) dodržení příslušného zákona, předpisu, soudního nařízení nebo vynutitelného požadavku státu včetně požadavků souvisejících s národní bezpečností nebo požadavků policejních orgánů, (b) vynucení platných podmínek použití včetně šetření jejich možného porušení, (c) zjištění, předcházení nebo jinému vyřešení nezákonných aktivit nebo podezření na ně, problémů se zabezpečením nebo technických problémů nebo (d) ochraně před škodou na právech, majetku nebo bezpečnosti společnosti VitalSource, jejích přidružených společností nebo uživatelů, majitelů obsahu nebo veřejnosti, a to tak, jak to požaduje nebo povoluje zákon.

Předání vašich údajů. Společnost VitalSource si vyhrazuje právo převést vlastnictví vašich údajů na třetí strany (např. na kupce, potenciální kupce a jejich poradce) ve spojitosti se sloučením, akvizicí či prodejem celé naší společnosti nebo jejích částí nebo při zvažování některého z těchto kroků (např. povinná péče), aniž by vám tím vznikl nějaký nárok na finanční odměnu. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že třetí strana smí používat vaše údaje pro účely popsané v těchto zásadách a související účely, aniž by vám za to musela platit.

Veřejná fóra

Některé produkty mohou uživatelům občas nabízet chaty, nástěnky, informační skupiny nebo jiná veřejná fóra. Všechny informace publikované v takových fórech jsou k dispozici všem ostatním uživatelům těchto funkcí a mohou být zveřejněny.

Soukromí dětí

Chcete-li si vytvořit účet Bookshelf, musí vám být nejméně 13 let. Společnost VitalSource nevyžaduje objednávky ani vědomě neshromažďuje údaje od dětí mladších 13 let. Pokud máme důvod se domnívat, že nám byly nějaké údaje poskytnuty dítětem mladším 13 let, po provedení příslušných opatření požadovaných zákonem a zabraňujících dalšímu poskytování údajů tyto údaje odstraníme.

Zabezpečení

Společnost VitalSource bere zabezpečení údajů vážně a přijala různá opatření k zabezpečení vašich údajů před neoprávněným přístupem nebo prozrazením, ať už jsou uchovávány ve fyzické nebo elektronické formě. Společnost VitalSource zavedla administrativní, technická, fyzická, elektronická a manažerská opatření, jež brání neoprávněnému přístupu k datům. Uchovávaná data zabezpečuje a údaje shromážděné od vás používá v souladu s těmito zásadami. Společnost VitalSource zavedla bezpečnostní opatření na ochranu před ztrátou, zneužitím nebo změnou údajů. Společnost VitalSource navzdory svému úsilí nemůže zajistit, že nikdy nedojde k neoprávněnému přístupu k údajům nebo jejich prozrazení. Pokud máte obavy, produkty nepoužívejte.

Pokud používáte sdílený počítač nebo počítač na veřejném místě, po dokončení uživatelské relace je vhodné prohlížeč zavřít, aby bylo zajištěno, že jiné osoby nemohou získat přístup k vašim osobním údajům.

Mezinárodní přenos informací

Vzhledem k tomu, že internet je globální prostředí, používání internetu ke shromažďování a zpracování údajů nezbytně zahrnuje i přenos údajů do zahraničí. Proto používáním libovolných produktů potvrzujete svůj souhlas s přenosem vašich údajů mimo zemi svého bydliště do libovolné země (včetně Spojených států amerických, Kanady, Spojeného království a Austrálie), kde máme svá zařízení nebo najímáme třetí osoby (mimo jiné včetně zpracovatelů plateb, poskytovatelů cloudových nebo jiných výpočetních služeb a společností, které nám poskytují služby). Jste srozuměni s tím, že země, do kterých můžeme přenášet informace, nemusí mít stejně komplexní úroveň ochrany údajů, jaká je ve vaší zemi. Pokud jde o australský zákon o ochraně soukromých údajů, souhlasíte s tím, že v případě jeho porušení třetí osobou v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů nebudeme za to podle tohoto zákona o ochraně soukromých údajů odpovědní a nebudete podle tohoto zákona zřejmě moci žádat o nápravu.

Odkazy na třetí strany

V libovolných produktech můžete najít odkazy na webové stránky třetích stran. Tyto webové stránky mohou mít své vlastní zásady ochrany osobních údajů nebo souborů cookie a další zásady, které byste si měli přečíst. Za jejich zásady nepřebíráme žádnou odpovědnost, protože nad nimi nemáme kontrolu.

Vaše práva

Osobní údaje (definované příslušnými zákony), které o vás uchováváme si můžete vyžádat. Dále můžete požádat o jejich opravu nebo využít své právo na zapomenutí ve spojitosti s osobními údaji (jak je definováno příslušným zákonem), případně vyjádřit své připomínky k tomu, jak s danými údaji manipulujeme. Pokud využijete své právo na zapomenutí, nebudete moci produkt(y) nadále používat a přijdete o svůj stávající účet a o veškerá data o své činnosti v tomto účtu.

Máte právo vyžádat si kopii všech osobních údajů nebo opravit chybné údaje, které o vás vedeme. Na požádání vám kopii těchto osobních údajů poskytneme.

V případě žádostí o přístup a opravu uveďte co nejvíc podrobností o požadovaných konkrétních osobních údajích, abychom je mohli najít. Pokud některou žádost o přístup nebo opravu osobních údajů odmítneme, zdůvodníme vám to. Pokud se rozhodneme požadovanou opravu vašich osobních údajů neprovést a vy s tím nesouhlasíte, můžete nás požádat, abychom uvedli poznámku o vaší požadované opravě těchto údajů.

Bereme vaše obavy týkající se ochrany vašich soukromých údajů vážně. Pokud vyjádříte své obavy z toho, že narušujeme ochranu vašich soukromých údajů, odpovíme vám a sdělíme, kdo bude vaši záležitost řešit a kdy můžete očekávat další odpověď. Můžeme si od vás vyžádat další podrobnosti týkající se vašich obav a možná budeme muset spolupracovat nebo se poradit s jinými osobami, abychom váš problém prošetřili a vyřešili. O vaší žádostí a jejím řešení povedeme záznamy.

Jak je uvedeno výše, máte právo zakázat používání vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu.

VAŠE PRÁVA NA SOUKROMÍ V KALIFORNII

Kalifornská legislativa umožňuje návštěvníkům s bydlištěm v Kalifornii, aby si jednou ročně vyžádali určité informace o tom, jak poskytujeme osobní údaje třetím stranám pro jejich přímé marketingové účely. Takovou žádost můžete podat na e-mailu privacy@vitalsource.com nebo na poštovní adrese VitalSource Technologies, LLC.
, Attn: Privacy, 227 Fayetteville Street, 
Suite 400 
Raleigh NC, 27601.

Změny těchto zásad

Postupy s údaji popsané v těchto zásadách jsou aktuální k datu účinnosti uvedenému na konci tohoto dokumentu. Společnost VitalSource si vyhrazuje právo tyto zásady pravidelně aktualizovat. Oznámení o případných revizích bude umístěno na této stránce a bude účinné k datu umístění. Pokud máte obavy ohledně způsobu použití vašich údajů, přidejte si tuto stránku do záložek a pravidelně ji kontrolujte.

Kontaktujte nás

Máte-li nějaké otázky, připomínky nebo požadavky týkající se těchto zásad, kontaktujte nás poštou nebo e-mailem pomocí následujících kontaktních údajů:

VitalSource Technologies, LLC.


227 Fayetteville Street

Suite 400 
Raleigh NC, 27601

mailto:privacy@vitalsource.com

Účinné od data poslední aktualizace 15. prosince 2016.

people found this useful.
Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 0 z 0