VitalSource Technologies LLC. Vilkår og betingelser for brug

Posted

This translation is provided for convenience only.  The US English version of these Terms of Use shall govern in the event of any dispute between or inconsistency with any other translation.

Denne oversættelse gives kun til nemmere forståelse.  Den amerikanske engelske udgave af disse Brugsvilkår er afgørende i tilfælde af en tvist eller uoverensstemmelse med en anden oversættelse.

VitalSource Technologies LLC. Vilkår og betingelser for brug

Disse vilkår og betingelser for brug ("TOU”) angiver vilkår og betingelser for din brug af VitalSource butikken ("Webstedet") og din brug af reader softwaren (inkl. al associeret dokumentation og eventuelle opdateringer af dette software) og det digitale indhold som kan læses af det software som vi gør tilgængeligt til download fra webstedet (henholdsvis"Software" og"Licenseret inhold" og samlet"produkter"). Disse TOUer gælder også for servicer, der er tilgængelige gennem software eller webstedet ("Servicer"), medmindre adskilte eller yderligere vilkår er gældende, i hvilket tilfælde de vil blive vist på skærmen eller være tilgængelige via et link.

Webstedet og produkterne styres af VitalSource Technologies LLC. (“VitalSource,” også “vi,” “vores,” og “os”). Vi er en organisation, incoporeret under lovgivningen i stateb Delaware i Amerika. Vores registreringsnummer er 2411480, og vores hovedkontor er på One Ingram Boulevard, LaVergne, TN 37086.

Du er enig med og accepterer disse TOU som vilkår for din brug af Webstedet og Produkterne. Hvis du ikke accepterer vilkårene i disse TOU, må du ikke gå ind på eller bruge Webstedet eller Produkterne. Vi forbeholder retten til at ændre disee TOU fra tid til anden.  Vi anbefaler brugere af Webstedet at vende tilbage til disse TOU med jævne mellemrum for at se om der er blevet lavet nogen ændringer. Brugere af Produkterne vil blive informeret med TOU på skærmen eller med et link til de opdaterede TOU, når du starter softwaren næste gang eller downloader nyt licenseret indhold, selvom sådanne ændringer ikke vil have en bagudvirkende effekt. Du garanterer at du har lov til at indgå i en aftale med os på vilkårene der er beskrevet i disse TOU.

Disse TOUer blev sidst opdateret den 13. maj, 2015.

Licens og brug

Vi giver dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke overførlig licens til at få adgang til Webstedet og Produkter til personligt brug. Enhver kommerciel brug, brug i strid med disse TOU, eller brug til dataindsamling og/eller fortjeneste er ikke tilladt.

Du kan hente og vise indhold fra Webstedet eller Produkter på en computer eller anden enhed, udskrive og kopiere enkelte sider og, i henhold til næste afsnit, opbevare sådanne sider i elektronisk form på den enhed. Yderligere vilkår kan også være gældende for bestemte funktioner, dele eller indhold på Webstedet og hvor de gælder vil blive vist på skærmen eller de er tilgængelige via et link ("Andre vilkår").

Du må kun bruge webstedet eller produktet og andet tilgængeligt materiale  fra webstedet, eller et produkt til lovlige formål (som opfylder alle gældende love og regler), på en ansvarlig måde, og ikke på en måde, der kan skade vores eller nogle af vores partneres navn eller omdømme.

Du er ansvarlig for:

 • al din aktivitet på og i forbindelse med Webstedet og/eller Produktet;
 • alt indholdet og detaljer som du sender til eller poster på, webstedet eller et produkt ("Dit inhold");
 • hvad du får adgang til på Webstedet eller Produktet, hvordan du tolker det eller bruger Webstedet eller Produktet og nogle handlinger du foretager som et resultat af at bruge Webstedet eller Produktet.

Adgang til Webstedet og Produkter

Produkterne kan kun downloades og bruges på en computer eller anden enhed, der ejes eller kontrolleres af dig og kører det relevante styresystem, som det pågældende produkt er designet til, så du skal sørge for du har en kompatibel enhed, som opfylder alle de nødvendige tekniske specifikationer, så du kan downloade et produkt, du ønsker at hente og få adgang til og bruge hver downloadede produkt.

Det formodes at du har tilladelse fra ejeren af en computer eller anden enhed, der styres, men ikke ejes af dig, til at downloade et Produkt til denne enhed. Du accepterer ansvaret i overensstemmelse med disse TOU, for al adgang til og brug af, et Produkt  på enhver enhed, uanset om den er ejet af dig eller ej.

Du anerkender, at mobiludbyderen til en mobil enhed, som du downloader til, eller hvor du får adgang til eller bruger et Produkt kan opkræve betaling for adgang til internettet på enheden.

Vi kan, fra tid til anden, begrænse adgang til visse funktioner, dele eller indhold på webstedet eller et produkt, eller hele webstedet eller produktet, til brugere som er registrerede hos os. Du skal sikre at registreringsdetaljer som du giver er nøjagtige og du skal sikre at de opdateres.   Du accepterer at VitalSource, til enhver tid og med eller uden varsel, kan fjerne licenseret indhold fra servicer eller webstedet hvis vi, i vores skøn, ikke har de rette eller nødvendige rettigheder til at give dig adgang til dette licenserede indhold. I det tilfælde at VitalSource vælger at fjerne licenseret indhold fra services OG SÅDAN FJERNELSE SKER INDEN FOR DE FØRSTE 12 MÅNEDER EFTER DIN KØBSDATO, accepterer du at din eneste kompensation vil være refundering af alle beløb betalt af dig til VitalSource for det fjernede licenserede indhold. I DET TILFÆLDE HVOR VITALSOURCE VÆLGER AT FJERNE LICENSERET INDHOLD FRA SERVICES EFTER 12 MÅNEDER FRA DIN KØBSDATO AF DETTE LICENSEREDE INDHOLD, ACCEPTERER DU AT DU IKKE HAR RET TIL REFUNDERING FRA VITALSOURCE.

Hvis du vælger, eller du modtager et log-on ID (som for eksempel et brugernavn og adgangskode eller anden identifikation) som er en del af vores sikkerhedsprocedurer, så skal du behandle sådanne oplysninger som fortrolige og du må ikke give dem til andre. Du er ansvarlig for al aktivitet som foregår under dit log-on ID og du skal straks underrette os hvis du bliver klar over nogen uautoriseret brug eller anden brud på sikkerhed. Vi forbeholder retten til at deaktivere et log-on ID, til enhver tid, hvis du efter vores mening, ikke har overholdt disse vilkår i TOU eller hvis nogen detaljer som du har givet til registrering er falske.

Vi kan ikke og garanterer ikke kontinuerlig, uafbrudt eller fejlfri operabilitet af webstedet, serviceydelser eller et produkt, eller at noge indhold på websted eller produkt vil reagere til en bestemt hastighed (da det afhænger af en række faktorer uden for vores kontrol).  Specifikke serviceniveau aftaler mellem VitalSource og en institution eller en anden forretningsenhed kan være en del af en anden aftale, og en sådan SLA vil ikke være bundet af denne paragraf.

Vi forbeholder retten til at tilbagetrække eller suspendere driften af et Produkt eller Webstedet, med eller uden varsel, hvis vi har brug for at gøre det af sikkerhedsmæssige eller juridiske årsager.

Du kan til enhver tid opsige de rettigheder, som du har fået under disse TOU til at få adgang til og bruge et Produkt ved permanent at afinstallere og slette din kopi af dette produkt, og fjerne de specifikke maskinaktiveringer, du har oprettet.

Licenseret indhold der er betalt for

Download af licenseret indhold der er betalt for kan kræve, at du betaler et gebyr, hvis størrelse vil blive vist på Webstedet fra tid til anden, medmindre du har fået udstedt en kode (for eksempel ved en institution, hvor du studerer, et forlag eller forhandler af en publikation, som du allerede har købt i papirudgave) i hvilket tilfælde du kan indløse denne kode mod en berettiget download.

Betaling for all ordrer skal være med kreditkort eller betalingskort via kassen. Vi bruger en godkendt tredjepart betalingsserviceudbyder til at tage betaling. Betaling accepteres med de fleste store kreditkort og betalingskort. Hele betalingen tages med det samme. Du skal være opmærksom på, at online betalingstransaktioner, underkastes kontrolvalidering af din kortudsteder, og vi er ikke ansvarlige, hvis din kortudsteder afviser at tillade betaling af en eller anden grund. Bemærk venligst at det er muligt at din kortudsteder opkræver et online behandlingsgebyr. Vi er ikke ansvarlige for dette.

Den relevante download vil blive gjort tilgængelig med det samme, når betalingen er godkendt eller du indtaster en gyldig kode, og du anerkender, at dette er tilfældet, og at du derfor ikke har ret til at ændre mening (også kendt som en "afkølingsperiode) når download er startet.

Hvor du betaler for at downloade licenseret indhold der er betalt for, garanterer vi at den vil, når downloadet, være i overensstemmelse med beskrivelsen givet af os på tidspunktet for denne download, og at eventuelle servicer, vi leverer gennem det vil blive stillet til rådighed med rimelig omhu og dygtighed . 

Hvad du ikke må

Undtagen hvor det udtrykkeligt forekommer i disse TOU, må du ikke:

 • udleje, lease, udlåne, sælge, licensere, eller overføre adgang til Webstedet eller Produktet til en tredjepart eller udnytte Webstedet eller Produktet til kommercielle formål eller på anden måde bruge nogen oplysninger på Webstedet eller i et Produkt (enten direkte eller indirekte) til fortjeneste eller gevinst;
 • kopiere eller opbevare noget Produkt eller Webstedet (eller en del deraf) til andre formål end din egen ikke-kommercielle brug;
 • opbevare Webstedet eller et Produkt på en server eller andet opbevaringsenhed, der er sluttet til et netværk eller oprette en database;
 • forstyrre, afbryde, ændre, oversætte eller modificere Webstedet eller Produktet eller dele heraf, eller skabe et urimeligt pres på Webstedet eller Produktet eller de netværk eller servicer, der er sluttet til Webstedet eller Produktet, eller forsøge at omgå sikkerheden på nogen servere hvor Webstedet eller Produktet bliver hostet;
 • reverse engineer, dekompilere, adskille eller foretage reverse kompilation af Webstedet eller et Produkt;
 • introducere software eller automatiserede agenter eller scripts til Webstedet eller Produktet, på en sådan måde at flere konti oprettes, generere automatiske søgninger, anmodninger og forespørgsler, eller fratage, skrotte, eller mine data fra Webstedet eller Produktet;
 • transmittere, distribuere, indtroducere eller på anden måde tilgængeliggøre på nogen måde gennem Webstedet eller Produktet nogen computer-virus, keyloggers, spyware, orme, trojanske heste, bomber eller andre ondsindede eller skadelige programmer; eller
 • bruge noget Produkt på Webstedet på en sådan måde at det kan skade vores eller nogen af vores partneres navn og omdømme;
 • eksportere noget Produkt hvor det ikke er i overensstemmelse med de gældende eksport- eller import-love i et land;
 • offentligt vise, udføre, udgive eller gengive et Produkt eller et produkt, vi stiller til rådighed til download fra Webstedet (herunder uden begrænsning i form af email, nyhedsgrupper, filer eller diskussionsområder, intranet eller hjemmeside eller på nogen anden vis);
 • manipulere, bypass eller ændre nogen sikkerhed, forvaltning af digitale rettigheder eller andre licens håndhævelseprocedurer vedrørende Produktet, Webstedet eller Servicer; eller
 • gøre noget andet som udtrykkeligt ikke er tilladt af disse TOU.

Alle rettigheder som du har fået under disse TOU vil straks blive aflyst i det tilfælde at du overtræder en af dem.

For at gøre noget med et Produkt, der ikke udtrykkeligt er tilladt af disse TOU, skal du bruge en separat licens fra os. Kontakt os, ved hjælp af  Kontakt os detaljerne i slutningen af disse TOU.

Privatliv

Brug af dine personlige oplysninger som du har sendt ind til os (via vores Websted eller et Produkt) er omfattet af vores Privatlivs- og Cookies-politik, som er en del af disse TOU. Hvis du ikke allerede har læst vores Privatlivs- & Cookies-politik, bør du gøre det nu.

Intellektuel Ejendom

Vi licenserer, men sælger ikke, noget Produkt som du downloader, til dig. Vi eller indholdsejerne forbliver ejere af alle Produkter hele tiden.

Alle intellektuelle ejendomsrettigheder i indholdet på webstedet, det licenserede indhold og i hvert enkelt produkt og dets indhold (herunder VitalSource ®, VitalSource Bookshelf (Boghylde) ® og andre varemærker, tekst, grafik, software, fotografier og andre materialer, billeder, videoer og lyd ) (samlet kaldet "indhold"), bortset fra dit indhold, er ejet af VitalSource eller vores licensgivere. Medmindre det udtrykkeligt er fastsat heri, hvor det er nødvendigt til visning af indhold på webstedet eller din browser, eller som tilladt i gældende lov, som ikke kan udelukkes eller begrænses, er der intet i disse TOUer der giver dig nogen rettigheder i forbindelse med intellektuel ejendom, der ejes af os eller vores licensgivere, og du accepterer, at du ikke erhverver nogen ejendomsret ved at downloade webstedet eller noget produkt eller noget af dets indhold.

I tilfælde af at du udskriver, kopierer eller gemmer sider fra Webstedet (kun som tilladt af "Licens og brug" afsnittet i disse TOU), skal du sikre, at alle ophavsrettigheder, varemærker eller andre intellektuelle ejendomsrettighedsmeddelelser indeholdt i det oprindelige indhold er gengivet.

Softwaren kan indeholde kode, der almindeligvis omtales som open source software, der distribueres under nogen af de mange kendte variationer af open source licensvilkår, herunder vilkår, der tillader fri distribution og ændring af den relevante software kildekode og / eller som kræver at alle distributører gør sådan en kildekode frit tilgængelig efter anmodning, herunder eventuelle bidrag eller modifikationer af en sådan distributør (samlet "Open Source Software"). Bemærk venligst, at i det omfang, at noget Software indeholder noget Open Source Software, er dette element kun licenseret til dig under de relevante licensvilkår fra den gældende tredjepart licensgiver ("Open Source Licensvilkår") og ikke under disse TOU, og du accepterer og indvilliger i at være bundet af sådanne Open Source Licensvilkår. En kopi af kildekoden til noget Open Source Software, der er indeholdt i noget Software og de relevante Open Source licensvilkår vil blive stillet til rådighed for dig på anmodning.

Indhold

Vi ændrer måske formatet og indholdet på Webstedet fra tid til anden uden varsel. Vi forbeholder retten til at ændre design, funktioner og/eller funktionalitet af ethvert Produkt eller Service ved at gøre det opdaterede Produkt eller Service tilgængelig for dig til at downloade eller, hvor indstillingerne på din enhed tillader det, ved automatisk at levere opdateringer. Du er ikke forpligtet til at downloade noget opdateret Produkt eller Service, men vi kan holde op med at tilgængeliggøre og/eller opdatere et Produkt eller Service og afhængigt af opdateringen, i nogle tilfælde kan du måske ikke fortsætte med at bruge et Produkt eller Service indtil du har downloaded den opdaterede udgave.

Da der kan forekomme forstyrrelser i elektroniske servicer accepterer du at din brug af Webstedet er på en "som det er" og "som det er tilgængeligt" basis og det er på egen risiko, Du accepterer også at downloading, adgang til og brug af et Produkt eller Service som bliver gjort tilgængelig gratis er på en "som det er" og "som det er tilgængeligt" basis og på egen risiko.

Vi kan, men vi er ikke forpligtet til, at gøre opdateringer til et Produkt eller Service eller dets indhold tilgængeligt og vi kan holde op med at gøre sådanne opdateringer tilgængelige med eller uden varsel.

Mens vi forsøger at sikre, at alt indhold og øvrige oplysninger på hjemmesiden eller som stilles til rådighed via et produkt eller service, som vi er kilden til er korrekt, bliver indholdet kun leveret til bekvemmelighed og er ikke beregnet til at udgøre myndighed eller rådgivning hvorpå man er afhængig. Du accepterer at produkter kan gøre indhold tilgængeligt, som er afledt fra en række kilder, som vi ikke er ansvarlige for. Dele af webstedet, produktet eller servicen er muligvis ikke korrekte, nøjagtige, pålidelige, fuldstændige eller ajourførte fra tid til anden. Du bør tjekke med os eller de relevante oplysningskilder og foretage andre passende undersøgelser før du handler på disse oplysninger, og underrette os, hvis du bemærker noget unøjagtigt, ufuldstændigt eller forældet indhold på webstedet eller i et produkt eller service.

Vi kan ikke og garanterer ikke, at indholdet af webstedet eller noget produkt eller service, og dets indhold vil være fri for virus eller anden kode, der kan have skadende eller destruktive elementer, eller at adgangen til webstedet, produkter eller servicer vil fungere efter hensigten eller være uafbrudt. Det er dit ansvar at gennemføre passende IT sikkerhedsforanstaltninger (herunder anti-virus og anden sikkerhedsbeskyttelse) til at opfylde dine særlige krav med hensyn til sikkerhed og pålidelighed af webstedet, et produkt eller en service.

Produkter til download

VitalSource gør produkter tilgængelige for dig til download gennem webstedet. Priser vises sammen med produktet eller services. Priser og tilgængelighed af alle produkter og servicer kan ændres til enhver tid uden varsel inden vi accepterer din ordre. Priser kan være inkl. eller ekskl. salg, brug eller andre skatter; dog skal skatter identificeres, udregnes og indsamles ved salg. En bekræftelsesmail vil blive sendt efter udgang ved kassen for hver ordre. Vi er ikke ansvarlige for nogen forstyrrelse i eller fejl ved kommunikationer eller processer uanset hvordan de opstod, som resulterer i en ordre, betaling eller betalingsoplysninger der ikke modtages eller behandles af os. En betaling vil blive anset for modtaget når vi kan kreditere eller overføre beløbet til vores bankkonto. Produkter og deres download falder ind under disse TOUer.

Du skal være over 18 år gammel for at downloade et produkt fra webstedet. Unge under 18 år kan bruge produkterne men de må kun gøre det med tilsagn fra deres forældre eller en anden ansvarlig voksen.

Tredjepart links og værktøjer

Webstedet og visse Produkter kan, fra tid til anden, omfatte links til eksterne websteder eller applikationer, der ejes, styres eller er produceret af en tredjepart, uafhængig af os, og de kan omfatte links til tredjepart tilbud og reklamer. Vi inkluderer kun disse for bekvemmelighed for at give dig adgang til information, produkter eller servicer som du måske finder nyttige eller interessante. Vi har ikke bekræftet og er ikke ansvarlige for indholdet på disse websteder eller for noget der gøres tilgængeligt af dem og vi garanterer ikke at de fortsat vil være tilgængelige. At vi inkluderer links til eksterne websteder betyder ikke at vi godkender, sponsorerer eller anbefaler disse eller noget materiale om dem.

Visse værktøjer, enheder, software programmer eller andre funktioner som er tilgængelige på eller via Webstedet eller Produkter kan komme fra tredjeparter. Disse værkstøjer er stillet til rådighed til din bekvemmelighed. Disse værktøjer ejes eller drives ikke af os, og vi er ikke ansvarlige for at undersøge indhold, tilgængelighed, nøjagtighed, tilstrækkelighed, aktualitet, validitet, copyrightoverensstemmelse, lovlighed, anstændighed, kvalitet, fuldstændighed eller andre aspekter af disse værktøjer.

Vores ansvar

Intet i disse TOU er beregnet til at begrænse eller udelukke vores ansvar over for dig:

 • for dødsfald eller personskader forårsaget af vores uagtsomhed; eller
 • for svigagtig misrepræsentation,
 • eller til at udelukke, begrænse eller ændre rettigheder som du eventuelt har under lovgivning som ikke er udelukket, begrænset eller ændret ved aftale ("Dine kunderettigheder"). Du kan læse mere om dine kunderettigheder fra dine forbrugerorganisationer og din lokale handelstandsforening eller et forbruger rådgivningskontor.

Med forbehold af ovenstående (herunder dine forbrugerrettigheder), er vi under ingen omstændigheder anvarlige over for dig for:

 • forretningstab;
 • tab som ikke var rimeligt forudsigelige; eller
 • manglende opfyldelse eller forsinket opfyldelse af nogen af vores forpligtelser, der er forårsaget af begivenheder uden for vores rimelige kontrol.

Hvis du lider noget tab i forbindelse med Webstedet eller et Produkt skal du træffe alle rimelige foranstaltninger til at minimere dine tab, og du skal også underrette os med det samme hvis der er noget vi kan gøre for at mindske dine tab. Ethvert ansvar vi har for tab som du lider må ikke overgå de totale afgifter du har betalt for det relevante produkt hvorfra tabet opstår.

I DET MAKSIMALE OMFANG LOVEN TILLADER, UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER VITALSOURCE ANSVARLIG FOR SÆRLIGE, TILFÆLDIGE, BETINGEDE ELLER STRAFBARE SKADER OVERHOVEDET, HERUNDER KRAV TIL TABT FORTJENESTE, FORRETNINGSAFBRYDELSE, MANGLENDE EVNE TIL AT STUDERE, UNDERVISE eller LÆRE, TABTE OPLYSNINGER ELLER ANDRE SKADER SOM FØLGE AF BRUG AF ELLER MANGLENDE BRUG AF VITALSOURCE PRODUKTET. UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER, VITALSOURCE 'S ENESTE FORPLIGTELSE ELLER ANSVAR UNDER DENNE AFTALE ER UDSKIFTNING ELLER REPARATION AF MEDIET HVORPÅ VITALSOURCE PRODUKTET STILLES TIL RÅDIGHED ELLER EN REFUNDERING AF KØBSPRISEN DER ER BETALT FOR VITALSOURCE PRODUKTET. NOGLE RETSKREDSE TILLADER IKKE UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ DENNE UDELUKKELSE OG BEGRÆNSNING ER MULIGVIS IKKE GÆLDENDE.

BORTSET FRA DET DET ER ANGIVET HERI, ER VITALSOURCE PRODUKTER STILLET TIL RÅDIGHED AF VITALSOURCE TIL DIG PÅ EN "AS IS"  "SOM DET ER" BASIS. ALLE GARANTIER AF ENHVER TYPE IKKE UDTRYKKELIGT FASTLAGT I DENNE AFTALE, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER GARANTI FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE FRASKRIVER UDTRYKKELIGT VITALSOURCE OG LICENSGIVERE. INGEN REPRÆSENTATION ELLER DEMONSTRATION UDGØR EN GARANTI AF PRODUKTET MED MINDRE DET UDTRYKKELIGT FREMGÅR AF DENNE AFTALE.

GENERELT

Du må ikke overføre eller tildele nogen eller alle dine rettigheder eller forpligtelser under disse TOU.

Alle meddelser fra dig til os skal sendes skriftligt til adressen i slutningen af disse TOU.

Hvis vi ikke opretholder en af vores rettigheder. resulterer det ikke i afkald på denne rettighed.

 Hvis en bestemmelse i disse TOU findes ikke at kunne håndhæves, skal alle øvrige bestemmelser forblive upåvirkede.

Disse TOU må ikke ændres uden vores udtrykkelige tilladelse.

Disse TOU og Andre Vilkår repræsenterer hele aftalen mellem dig og os med hensyn til emnet.

Disse TOUer er underkastet lovene i Tennessee, og du accepterer at domstolene i Tennessee (og appeldomstolene derfra) har eksklusiv ret til at bedømme tvister der opstår under eller i forbindelse med disse TOUer. Intet forhindrer os fra at gå ad rettens vej for at beskytte vores intellektuelle ejendomsrettigheder.

Opsigelse

Vi kan opsige, deaktivere, låse, blokere eller suspendere din adgang til webstedet eller et produkt, hvis du ikke overholder, eller hvis vi har mistanke om med rimelig grund, at du ikke har opfyldt, nogen af disse TOUer. I tilfælde af en sådan opsigelse skal du ophøre med al brug af webstedet og / eller produktet, og VitalSource kan straks tilbagekalde din adgang til webstedet og / eller produktet.

Alle bestemmelser, der efter deres natur overlever opsigelse vil overleve opsigelsen af disse TOU.

Kontakt os

Hvis du har nogle spørgsmål, bemærkninger eller amodninger vedrørende disse TOU, bedes du kontakte os:

VitalSource Technologies


One Ingram Boulevard

LaVergne, TN 37086

 

 

people found this useful.
Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt