VitalSource Technologies LLC. Правила и условия за ползване

Posted

This translation is provided for convenience only.  The US English version of these Terms of Use shall govern in the event of any dispute between or inconsistency with any other translation.

Този превод е предоставен само за удобство.  Версията на американски английски на тези Условия за ползване ще бъде меродавна в случай на спор или при несъответствие на превода.

VitalSource Technologies LLC. Правила и условия за ползване

Тези Правила и условия за ползване ("ПУП") определят правилата и условията за използването от Ваша страна на магазина VitalSource Store ("Сайта") и използването на софтуера четец (включително всички свързани документи и всяка актуализация на този софтуер) и цифровото съдържание, което може да бъде прочетено от този софтуер, който ние правим достъпен за изтегляне от Сайта (съответно "Софтуер" и "Лицензирано съдържание", както и "Продукти"). Тези ПУП се прилагат и за всяка от услугите, достъпни чрез Софтуера или Сайта ("Услуги"), освен ако не важат отделни или допълнителни условия, като в този случай те ще бъдат показани на екрана или достъпни чрез хипервръзка.

Сайтът и Продуктите се управляват от корпорация VitalSource Technologies, LLC. ("VitalSource", отбелязана също и като "Ние", "Наши" и "Нас"). Ние сме корпорация, учредена съгласно законите на щата Делауеър в САЩ. Нашият регистрационен номер е 2411480, а нашето главно корпоративно седалище се намира на адрес: One Ingram Boulevard, LaVergne, TN 37086.

Вие се съгласявате и приемате тези ПУП като условие за ползване от Ваша страна на Сайта и Продуктите. Ако не сте съгласни с условията в тези ПУП, не отивайте на Сайта или не използвайте Продуктите. Ние си запазваме правото да променяме тези ПУП от време на време.  Препоръчваме на потребителите на Сайта да препрочитат тези ПУП, за да се запознават с всички промени, които можем да правим от време на време. Потребителите на Продуктите ще бъдат уведомявани, като тези ПУП ще се показват на екрана или ще се показва връзка към актуализираните ПУП следващия път, когато стартирате Софтуера или изтеглите ново Лицензирано съдържание, въпреки че такива промени няма да важат със задна дата. Вие гарантирате пред Нас, че имате правото да сключите споразумение с Нас съгласно условията на тези ПУП.

 Тези ПУП са актуализирани за последно на 13 май 2015 г .

Лиценз и използване

Ние Ви предоставяме ограничено, неизключително и непрехвърлимо право за достъп до Сайта и даден Продукт само за лична употреба. Всяка употреба за стопанска дейност, използване в нарушение на настоящите ПУП или използване за събиране на данни и/или печалба не са позволени.

Можете да изтегляте и показвате съдържание от Сайта или даден Продукт на компютър или друго устройство, да печатате и копирате отделни страници и да съхранявате, което се разглежда в следващия раздел, такива страници в електронен формат на това устройство. Също така може да се прилагат допълнителни условия за определени функции, части или съдържание от Сайта, и когато има такива условия, те ще се показват на екрана или ще бъдат достъпни чрез връзка ("Други условия").

Трябва да използвате Сайта или даден Продукт, и всичко налично от Сайта или Продукта само за законни цели (в съответствие с всички приложими закони и разпоредби), по един отговорен начин, а не по начин, който може да навреди на Нашето име или репутация или тези на някои от Нашите свързани лица.

Вие носите отговорност за:

 • всички Ваши действия в и във връзка със Сайта и/или даден Продукт;
 • цялото съдържание и данни, които представяте или публикувате в Сайта или даден Продукт ("Вашето съдържание");
 • начина на достъп до Сайта или даден Продукт, за това как тълкувате или използвате Сайта или Продукта и всички други действия, които може да предприемете при използването на Сайта или Продукта.

Достъп до Сайта и Продуктите

Продуктите могат да бъдат изтегляни и използвани само на/от компютър или друго устройство, притежавано или контролирано от Вас и използващо подходяща операционна система, за която е предвиден съответният Продукт, така че трябва да се уверите, че имате съвместимо устройство, което отговаря на всички необходими технически спецификации, за да Ви се позволи да изтеглите даден Продукт, който искате да изтеглите, както и да получите достъп до, и да използвате всеки изтеглен Продукт.

Ще се предполага, че сте получили разрешение от собственика на даден компютър или друго устройство, което контролирате, но не е Ваша собственост, за да изтеглите даден Продукт на това устройство. Вие поемате отговорността, в съответствие с тези ПУП, за всякакъв достъп до и използване на даден Продукт от Вас чрез дадено устройство, независимо дали то е Ваша собственост, или не.

Вие се съгласявате, че доставчикът на мобилни услуги за всяко мобилно устройство, на което можете да теглите или чрез което имате достъп до или използвате даден Продукт, може да начислява такса за достъп до интернет чрез това устройство.

От време на време Ние можем да ограничаваме достъпа до някои функции, части или съдържание на Сайта или даден Продукт, или до целия Сайт или Продукт, за потребители, които са регистрирани при Нас. Трябва да сте сигурни, че всички регистрационни данни, които предоставяте, са точни, и трябва да поддържате тези данни точни и актуални.   Вие се съгласявате, че VitalSource може по всяко време, със или без предизвестие, да премахва Лицензирано съдържание от Услугата или Сайта, ако преценим, по наше усмотрение, че не притежаваме подходящите или необходимите права, за да Ви осигури достъп до това Лицензирано съдържание. В случай че VitalSource избере да премахне Лицензирано съдържание от Услугата И ТОВА ПРЕМАХВАНЕ СЕ СЛУЧИ В РАМКИТЕ НА ПЪРВИТЕ 12 МЕСЕЦА СЛЕД ДАТАТА НА ВАШАТА ПОКУПКА, Вие се съгласявате, че Вашето изключително и единственото обезщетение ще бъде възстановяването на всички платени по-рано суми на VitalSource за отстраненото Лицензирано съдържание. В СЛУЧАЙ ЧЕ VITALSOURCE ИЗБЕРЕ ДА ПРЕМАХНЕ ЛИЦЕНЗИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ ОТ УСЛУГАТА И ТОВА ПРЕМАХВАНЕ СЕ СЛУЧИ СЛЕД 12 МЕСЕЦА ОТ ДАТАТА НА ВАШАТА ПОКУПКА, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ НЯМА ДА БЪДЕТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИ ПО НИКАКЪВ НАЧИН ОТ VITALSOURCE.

Ако изберете или Ви се даде, идентификатор за влизане (като например потребителско име и парола, или друг идентификатор) като част от нашите процедури за сигурност, трябва да третирате тази информация като поверителна и не трябва да я разкривате пред никой друг. Вие носите отговорност за всички действия, които се случват под управлението на Вашия идентификатор за влизане, и трябва да ни уведомите незабавно за всяко неразрешено използване или други пробиви на сигурността, за които знаете. Ние си запазваме правото да деактивираме всеки идентификатор за влизане в системата, по всяко време, ако счетем, че не спазвате изискванията на някои от клаузите в тези ПУП или ако някои данни, които сте предоставили при регистрирането като потребител, се окажат неверни.

Ние не можем и не гарантираме постоянната, непрекъснатата и безгрешната работа на Сайта, Услугите или даден Продукт, или че съдържанието на Сайта или Продукта ще се предоставя с определена скорост (тъй като това зависи от редица фактори, които са извън Нашия контрол).  Специфични споразумения за нивото на услугите между VitalSource и институция, или друга стопанска единица, може да бъде част от друго споразумение, и такова СНУ (Споразумение за ниво на услугите) няма да бъде обвързано с настоящия параграф.

Ние си запазваме правото да оттеглим или прекратим работата на всеки Продукт или на Сайта, със или без предизвестие, ако трябва да направим това от съображения за сигурност или поради юридически причини.

Вие можете по всяко време да прекратите дадените Ви права по тези ПУП за достъп и използване на даден Продукт, като деинсталирате за постоянно и изтриете Вашето копие на Продукта, и премахнете създадените от Вас активации за конкретните машини

Платено лицензирано съдържание

Изтеглянето на платено Лицензирано съдържание може да изисква плащането на такса, чийто размер ще бъде такъв, какъвто се указва в Сайта от време на време, освен ако не Ви е бил издаден код (например от институция, в която учите, от издател или търговец на дребно на публикация, които вече сте купили на хартиен носител), като в този случай може да представите този код, за да докажете правото си за изтегляне.

Плащането за всички поръчки трябва да бъде направено с кредитна или дебитна карта през страницата за плащане. Ние използваме реномиран доставчик на платежни услуги (трето лице), който обработва плащането. Приемаме плащане с повечето основни видове кредитни и дебитни карти. Плащането се приема изцяло и веднага. Трябва да знаете, че платежните онлайн операции са обект на проверки за потвърждаване от издателя на Вашата карта и ние не носим отговорност, ако издателят на Вашата карта откаже да разреши плащането по някаква причина. Имайте предвид, че е възможно издателят на Вашата карта да ви начислява такса за онлайн процедура или такса за обработка. Ние не носим отговорност за това.

Съответният файл за изтегляне ще стане достъпен веднага щом като бъде разрешено плащането или въведете валиден код и потвърдите, че това е вашето желание и че, следователно, нямате право да променяте мнението си (понякога наричано право на "размисъл"), след като изтеглянето започне.

Когато плащате за изтегляне на някое платено Лицензирано съдържание, ние гарантираме, че то, когато се изтегли, по същество ще отговаря на даденото от Нас описание в мястото за изтегляне и че всички услуги, които предоставяме чрез това място, ще бъдат доставени с необходимото внимание и умение. 

Какво не Ви е позволено да правите

С изключение на случаите, които изрично са посочени в тези ПУП, не ви е позволено да:

 • отдавате под наем, на лизинг, заемате, продавате, лицензирате или прехвърляте на трето лице достъпа до Сайта или даден Продукт за търговски цели или по друг начин да използвате някаква информация от Сайта или в Продукта (пряко или косвено) за облага или печалба;
 • копирате или съхранявате даден Продукт или Сайта (или част от тях), освен за Ваши собствени нестопански лични нужди;
 • съхранявате Сайта или някой Продукт на сървър на друго устройство за съхранение, свързано в мрежа, или да създадете база данни;
 •      смущавате работата, прекъсвате, променяте, трансформирате или модифицирате Сайта или някой Продукт или част от тях, както и да създавате ненужно натоварване на Сайта или Продукта, или на мрежите, или на услугите, свързани със Сайта или Продукта, нито да се опитвате да компрометирате защитата на сървърите, на които се намират Сайта или Продукта;
 • правите обратен инженеринг, декомпилирате, разглобявате или обратно да компилирате Сайта или някой Продукт;
 • въвеждате софтуер или автоматизирани агенти, или скриптове в Сайта или някой Продукт, за да произведете множество акаунти, да генерирате автоматични търсения, запитвания и заявки, или да вземете, извлечете или получите и анализирате данни от Сайта или Продукта;
 • прехвърляте, разпространявате, въвеждате или по друг начин да пускате в действие чрез Сайта или даден Продукт някой компютърен вирус, разбивач на пароли, шпиониращ софтуер, червеи, троянски коне, времеви бомби или друг злонамерен или вреден софтуер; или
 •    използвате някой Продукт на Сайта по начин, който може да навреди на доброто ни име или репутация или на някои от Нашите свързани лица;
 • изнасяте някой Продукт в нарушение на приложимите закони за износ или внос на някоя страна;
 • показвате публично, изпълнявате, публикувате повторно или възпроизвеждате някой Продукт, който Ние правим достъпен за изтегляне от Сайта (включително, но не само, чрез имейл, новинарски групи, файлови или дискусионни области, интранет или интернет, или всякакви други начини);
 • подправяте, заобикаляте или променяте защитата, управлението на цифровите права или други защитни процедури за лицензирането, свързани с Продукта, Сайта или Услугите; или
 • правите нищо по друг начин, освен по изрично разрешения в настоящите ПУП.

Всички права, дадени Ви в тези ПУП, ще бъдат прекратени незабавно, в случай че нарушите някое от тях.

За да направите нещо с даден Продукт, което не е изрично разрешено в тези ПУП, ще Ви е необходимо отделно разрешение от Нас. Моля, свържете се с Нас, като използвате Връзка с нас  в края на тези ПУП.

Поверителност

Използването на личните Ви данни (подадени до Нас чрез Нашия Сайт или някой Продукт) се ръководи от Нашите Правила за поверителност и биксвитки, които изрично са включени в тези ПУП. Ако все още не сте прочели нашите Правила за поверителност и биксвитки, трябва да направите това сега.

Интелектуална собственост

Ние Ви даваме лиценз за Продукта, който изтегляте, но не го продаваме. Ние или собствениците на съдържанието оставаме собственици на всички Продукти завинаги.

Всички права върху интелектуалната собственост в съдържанието на Сайта, Лицензираното съдържание, както и във всеки Продукт и неговото съдържание (включително VitalSource®, VitalSource Bookshelf® и други търговски марки, текстове, графика, софтуер, снимки и други материали, изображения, видео и аудио) (наричани общо "Съдържание"), различно от Вашето съдържание, се притежават от VitalSource или нашите лицензодатели. Освен ако изрично не е посочено тук, когато е необходимо да разглеждате Съдържанието на Сайта в браузъра си, или кoгaтo е позволено от приложимото законодателство, което не може да бъде изключено или ограничено, нищо в тези ПУП не Ви дава никакви права по отношение на която и да е интелектуална собственост, притежавана от Нас или Нашите лицензодатели, и Вие се съгласявате, че ​​не придобивате право на собственост чрез изтеглянето на Сайта или някой Продукт, или неговото съдържание. 

В случай че разпечатвате, копирате и съхранявате страници от Сайта (само дотолкова, доколкото е разрешено в раздел "Лиценз и ползване" на тези ПУП), трябва да гарантирате, че всяко авторско право, търговска марка или други права върху интелектуалната собственост, съдържащи се в оригиналния материал, се възпроизвеждат.

Софтуерът може да съдържа код, който често се отбелязва като софтуер с отворен код и който се разпространява съгласно някоя от многото известни вариации на лицензионните условия за софтуера с отворен код, включително условия, които позволяват свободното разпространение и модификация на изходния код на съответния софтуер и/или за който се изисква всички дистрибутори да направят съответния изходен код свободно достъпен при поискване, включително приносите или модификациите, направени от самия дистрибутор (наричан общо "Софтуер с отворен код "). Моля, имайте предвид, че в случаите, когато някой Софтуер съдържа Софтуер с отворен код, само този елемент ви се лицензира съгласно съответните лицензионни условия на третото лице лицензодател ("Лицензионни условия за софтуер с отворен код "), а не съгласно настоящите ОУП, и Вие се съгласявате да спазвате тези Лицензионни условия за софтуер отворен код. Ще Ви бъде осигурен достъп до копие на изходния код на всеки Софтуер с отворен код, съдържащ се в някой Софтуер, и съответните Лицензионни условия за Софтуера с отворен код при поискване от Ваша страна.

Съдържание

Ние може от време на време да променяме формата и Съдържанието на Сайта без предупреждение. Ние си запазваме правото да променяме дизайна, характеристиките и/или функциите на всеки Продукт или Услуга, като Ви предоставяме актуализиран вариант на Продукта или Услуга за ръчно изтегляне или, ако настройките на Вашето устройство го позволяват, с автоматични актуализации. Не сте длъжни да изтеглите актуализиран Продукт или Услуга, но ние можем да спрем предоставянето и/или актуализирането на съдържанието за предишни версии на Продукта или Услугата и, в зависимост от естеството на актуализацията, в някои случаи може да не сте в състояние да продължите да използвате Продукта или Услугата, докато не изтеглите актуализирана версия.

Понеже електронните услуги може да прекъснат или пропаднат, Вие се съгласявате, че използвате Сайта "както е" и "какъвто се предлага" на свой собствен риск. Вие се съгласявате също така, че изтеглянето, достъпа до и използването на някой Продукт или Услуга, които са достъпни за безплатно изтегляне, се предлагат "както са" и "каквито се предлагат" и ги използвате на свой собствен риск.

Ние можем, но не са длъжни, да осигуряваме актуализации на даден Продукт или Услуга, или на тяхното съдържание, като можем и да престанем да правим такива актуализации по всяко време, със или без предизвестие.

Докато ние се опитваме да се уверим, че цялото Съдържание и другата информация, съдържаща се в Сайта или предоставена чрез някой Наш Продукт или Услуга, е вярна, Съдържанието се предоставя само за удобство и не е предназначено да има особена тежест или да се разглежда като съвет, на който да се разчита изцяло. Вие се съгласявате, че Продуктите могат да направят достъпно такова съдържание, което е получено от различни източници, за които ние не носим отговорност.  Части от Сайта, някой Продукт или Услуга може да не са верни, точни, достоверни, пълни или актуални от време на време. Трябва да се консултирате с Нас или със съответния източник на информацията и да направите всички други необходими справки, преди да действате въз основа на такава информация, както и да ни уведомете, ако забележите неточно, непълно или неактуално Съдържание на Сайта или в даден Продукт или Услуга.

Ние не можем и не гарантираме, че всяко Съдържание на Сайта или някой Продукт или Услуга и тяхното съдържание ще бъдат свободни от вируси или друг код, който може да има вредни или деструктивни елементи, или че достъпът до Сайта, Продуктите или Услугата ще функционира, както е предвидено и без прекъсване.  Ваша е отговорността за прилагане на подходящи предпазни мерки за ИТ сигурност (включително антивирусни програми и други защити на сигурността), за да задоволите специфичните си изисквания по отношение на безопасността и надеждността на Сайта, някой Продукт ли Услуга.

Продукти за изтегляне

VitalSource прави достъпни продукти за изтегляне от Вас чрез Сайта. Цените са показани заедно със съответния Продукт или услуга. Цените и наличностите на всички Продукти и Услуги могат да бъдат променяни по всяко време и без предупреждение, преди да приемем Вашата поръчка. Цените могат да включват или да не включват приложимите търговски, потребителски или други данъци; обаче тези данъци ще бъдат показани, изчислени и събрани в мястото на продажба. Ще бъде изпращан имейл за потвърждение след плащането на всяка поръчка. Ние не носим отговорност за каквото и да е прекъсване или отказ в комуникацията или процеса, независимо от тяхната причина, които водят до неполучаването или необработването от наша страна на поръчка, плащане или данни за плащане. Дадено плащане ще се счита за получено, когато Ние получим или сме в състояние да прехвърлим исканата сума в посочената Наша банкова сметка. Продуктите и тяхното изтегляне се разглеждат в тези ПУП.

Вие трябва да сте на възраст 18 или повече години, за да изтеглите някой продукт от Сайта. Въпреки че лицата под 18-годишна възраст могат да използват всеки продукт, те може да го правят само с участието, надзора и одобрението на техен родител или настойник.

Инструменти и хипервръзки на трети лица

Сайтът и определени Продукти, може от време на време да включват хипервръзки към външни сайтове или приложения, притежавани, управлявани или произведени от външни организации трети лица, независими от нас, които могат да включват хипервръзки към предложения и промоции на трети лица. Ние включваме тези връзки само за удобство, за да ви предоставим достъп до информация, продукти или услуги, които могат да ви бъдат полезни или интересни. Ние не сме проверили и не носим отговорност за съдържанието на тези сайтове или за нещо, предоставено от тях, и не гарантираме, че те ще бъдат постоянно на разположение. Фактът че ние включваме хипервръзки към такива външни сайтове не предполага одобрение, спонсорство или препоръка, или някаква връзка с тях, с техните оператори или промотори, или каквито и да било материали по тях.

Някои инструменти, устройства, софтуерни програми или други функции, предлагани на или чрез Сайта или Продукти, могат да бъдат предоставени от трети лица. Тези инструменти са предоставени на разположение за Ваше улеснение. Тези инструменти не са наша собственост или не се управляват от нас и ние не носим отговорност за разглеждането на съдържанието, достъпността, точността, адекватността, своевременността, валидността, спазването на авторските права, законността, благопристойността, качеството, пълнотата или друг аспект на тези инструменти.

Нашата отговорност

Нищо в тези ПУП не е предназначено за ограничаване или изключване на Нашата отговорност към Вас:

 • за смърт или телесна повреда, причинени от Нашата небрежност; или
 • за измама с невярно съдържание,
 • или за изключване, ограничаване или модифициране на правата, които може да имате според някой закон, който не може да се изключи, ограничи или модифицира чрез споразумението  ("Вашите потребителски права"). Можете да научите повече за Вашите потребителски права от организации и органи на потребителите, като например вашата местна служба за защита на потребителите.

При спазване на горните условия (включително Вашите потребителски права), в никакъв случай Ние няма да носим отговорност пред Вас за:

 • каквито и да е загуби от стопанска дейност;
 • каквито и да е загуби, които не са били лесно предвидими; или
 • неизпълнение или забавяне на изпълнението на което и да е от Нашите задължения, което е причинено от събития, неподдаващи се на разумен контрол.

Ако загубите връзка със Сайта или някой Продукт, трябва да предприемете всички разумни стъпки за минимизиране на Вашите загуби, включително да ни уведомите незабавно дали има стъпки, които можем да предприемем, за да сведем до минимум загубите Ви. Всяка отговорност, която Ние носим за загубите, от които страдате, няма, сумарно, да превиши общата сума на таксите, платени от Вас за съответния Продукт, във връзка с който възниква отговорността.

ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ VITALSOURCE НЯМА ДА БЪДЕ СЧИТАНА ЗА ОТГОВОРНА ЗА КАКВИТО И ДА Е СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ, КОСВЕНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ВРЕДИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСЯКАКВИ ИСКОВЕ ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ПРЕКЪСВАНЕ НА РАБОТА, НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА УЧЕНЕ, ПРЕПОДАВАНЕ ИЛИ ОБУЧЕНИЕ, ЗАГУБЕНА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ ПОЛЗВА ПРОДУКТА НА VITALSOURCE. ПРИ ВСИЧКИ СЛУЧАИ, ЕДИНСТВЕНОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТ НА VITALSOURCE СЪГЛАСНО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ КАТО ЦЯЛО Е ЗАМЯНАТА ИЛИ РЕМОНТА НА НОСИТЕЛЯ, НА КОЙТО ПРОДУКТЪТ НА VITALSOURCE Е ПРЕДОСТАВЕН, ИЛИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА, ПЛАТЕНИ ЗА ПРОДУКТА НА VITALSOURCE. НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ТАКА ЧЕ ТОВА ИЗКЛЮЧВАНЕ И ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВАС.

ОСВЕН АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО, ПРОДУКТИТЕ НА VITALSOURCE СЕ ПРЕДСТАВЯТ ОТ VITALSOURCE НА ВАС "КАКТО СА" И "КОГАТО СА НАЛИЧНИ". ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, КОИТО НЕ СА ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНИ В НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, ЯВНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШАВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ, ИЗРИЧНО НЕ СЕ ПОЕМАТ ОТ VITALSOURCE И НЕЙНИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ. НИКАКВО ПРЕДСТАВЯНЕ ИЛИ ДЕМОНСТРАЦИЯ НЯМА ДА ПРЕДСТАВЛЯВА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДУКТА НА VST, ОСВЕН АКО ИЗРИЧНО НЕ Е ПОСОЧЕНО В НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ.

Общи

Вие не може да прехвърляте или преотстъпвате някои или всички Ваши права или задължения по тези ПУП.

Всички уведомления, изпратени от Вас до Нас, трябва да бъдат представени в писмен вид на адреса, посочен в края на тези ПУП.

Ако не успеем да защитим някое от Нашите права, това не означава, че се отказваме от това право.

Ако някоя от клаузите на тези ПУП се установи, че е неприложима, всички други клаузи остават незасегнати.

Настоящите ПУП не може да се променят освен с Нашето предварително писмено съгласие.

Тези ПУП и другите условия, представляват цялото споразумение между Вас и Нас по отношение на техния предмет.

Тези ПУП се подчиняват на законите на щата Тенеси, и Вие се съгласявате, че съдилищата на Тенеси (и апелативните съдилища там) имат изключителната компетентност да разрешават споровете, възникнали по или във връзка с тези ПУП. Нищо няма да Ни попречи да заведем дело, за да защитим правата си върху Нашата интелектуална собственост, пред който и да е съд в гореспоменатата юрисдикция.

Прекратяване

Ние можем да прекратим, забраним, заключим, блокираме или преустановим временно достъпа Ви до Сайта или някой Продукт, ако не спазвате или ако подозираме поради основателни причини, че не се съобразявате с някоя от точките в тези ПУП. В случай на такова прекратяване Вие трябва да преустановите всяка употреба на Сайта и/или Продукта, като VitalSource може незабавно да анулира достъпа Ви до Сайта и/или Продукта.

Всички клаузи, които по своя характер важат и след прекратяването, ще важат и след прекратяването на тези ПУП.

Връзка с нас

Ако имате някакви въпроси, коментари или искания във връзка с настоящите ПУП, моля свържете се с Нас:

VitalSource Technologies


One Ingram Boulevard

LaVergne, TN 37086

 

 

people found this useful.
Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful