Téarmaí agus Coinníollacha Úsáide VitalSource Technologies LLC.

Posted

This translation is provided for convenience only. The US English version of this Privacy & Cookies Policy shall govern in the event of any dispute between or inconsistency with any other translation.

Cuirtear an t-aistriúchán seo ar fáil ar mhaithe le héascaíocht amháin. Beidh feidhm ag leagan Bhéarla na Stát Aontaithe den Pholasaí Príobháideachta & Fianán seo i gcás díospóide nó neamhréireachta le haon aistriúchán eile.‬

Polasaí Príobháideachta & Fianán VitalSource Technologies, LLC.

Mínítear sa Pholasaí Príobháideachta agus Fianáin (“Polasaí”) seo na cleachtais faisnéise de chuid VitalSource Technologies, LLC. (“VitalSource,” nó “muid,” “againn,” agus “ár” freisin) a bhaineann le haon cheann de na suíomhanna Gréasáin againn (amhail www.vitalsource.com), le haon siopa miondíola Gréasáin ar le VitalSource é, leis na táirgí againn ar a dtugtar Bookshelf, Bookshelf Online, le feidhmchláir mhóibíleacha Bookshelf, le bogearraí léitheora, le hinneachar digiteach, le táirgí eile atá á rialú nó faoi úinéireacht ag VitalSource, agus le haon táirgí nó seirbhísí eile ar shuíomhanna Gréasáin ar a bhfuil nasc leis an bPolasaí seo (“Táirgí” i dteannta a chéile). Aontaíonn tú le téarmaí an Pholasaí seo nuair a dhéanann tú rochtain ar nó nuair a úsáideann tú aon cheann de na Táirgí nó suíomhanna Gréasáin, nó nuair a dhéanann tú beart eile a ndéantar cur síos air thíos.

An fhaisnéis a bhailíonn VitalSource fút

Bailíonn VitalSource faisnéis uait nuair a dhéanann tú aon cheann de na Táirgí a íoslódáil, a rochtain nó a úsáid, nuair a chláraíonn tú le VitalSource, nuair a chruthaíonn tú cuntas do ríomhléitheoir Bookshelf nó d'aon cheann eile de na seirbhísí againn, nó nuair a thugann tú cuairt ar aon cheann de na suíomhanna Gréasáin againn, mar a ndéantar cur síos breise air thíos. Roinntear an fhaisnéis seo in dhá chatagóir: an fhaisnéis a sholáthraíonn tú dúinn go díreach agus an fhaisnéis a bhailímid go neamhghníomhach nó go huathoibríoch, amhail ó do bhrabhsálaí nó ghléas (“Faisnéis” i dteannta a chéile).

An Fhaisnéis a Sholáthraíonn tú Dúinn go Díreach

Féadfaimid faisnéis a bhailiú uait nuair a dhéanann tú na Táirgí a rochtain nó a úsáid, amhail nuair a dhéanann tú: cuntas a chruthú, rud éigin a cheannach, inneachar a íoslódáil, inneachar úsáideora a chur isteach, nótaí agus sleachta aibhsithe leabhar san áireamh, páirt a ghlacadh i measúnuithe, agus faisnéis a roinnt le cairde. Áirítear leis na cineálacha faisnéise a bhailímid fút d'ainm, do sheoladh, do sheoladh ríomhphoist, d'uimhir theileafóin, faisnéis teagmhála eile, d'fhostóir, d'institiúid acadúil, faisnéis faoi do chúrsa, uimhreacha cárta chreidmheasa nó dhochair agus inneachar úsáideora amhail nótaí, sleachta aibhsithe agus freagraí ar mheasúnuithe.

Is féidir leat roghnú gan an Fhaisnéis sin a sholáthar, ach i gcoitinne teastaíonn an chuid is mó den Fhaisnéis uainn chun na Táirgí a sholáthar. Mura ndéantar an Fhaisnéis sin a sholáthar ní bheimid in ann na Táirgí a sholáthar. Déanfaimid an Fhaisnéis sin a bhailiú, a úsáid, a aistriú agus a nochtadh mar a ndéantar cur síos air sa Pholasaí seo. Féadfaimid faisnéis chomhiomlán, nó faisnéis gan sonraí pearsanta, a bhailiú, a úsáid, a aistriú agus a nochtadh gan aon srian.

An Fhaisnéis a Fhaighimid ó Thríú Páirtithe

Féadfaimid Faisnéis chomhchosúil a fháil ó thríú páirtithe, lena n-áirítear foinsí poiblí, cuideachtaí gaolmhara, d'eagraíocht, d'ionadaithe, soláthraithe seirbhíse faisnéise, na meáin shóisialta agus na páirtithe lena roinntear Faisnéis mar a ndéantar cur síos air anseo.

An Fhaisnéis a Bhailítear go hUathoibríoch

Bailíonn VitalSource Faisnéis áirithe freisin nuair a úsáideann tú na Táirgí, nuair a cheannaíonn tú Táirgí agus nuair a idirghníomhaíonn tú linn. Áirítear leis an bhfaisnéis seo, gan srian a bheith curtha léi:

fíricí faoi do chuid ceannachán,

an chaoi a úsáideann tú na Táirgí,

na Táirgí a úsáideann tú,

na codanna Táirgí a úsáideann tú,

na sonraí anailíseacha a chruthaítear nuair a amharcann tú ar na Táirgí, nuair a chruthaíonn tú nótaí nua, nó nuair a amharcann tú ar na sean-nótaí ar aon ghléas,

gníomhaíochtaí a ghlac tú páirt iontu, amhail do chuid cuardach agus idirbheart eile,

faisnéis faoi amhairc ar leathanaigh, faoi úsáid leathanach, faoin am a chaitear ar leathanach, mar aon le faisnéis úsáide eile,

faisnéis ó Tháirgí idirghníomhacha, lena n-áirítear scóir measúnuithe, aird le linn seisiún staidéir agus feidhmíocht fhoriomlán, agus

taifid den teagmháil a dhéanaimid leat trí ghuthán, trí ríomhphost nó ar líne.

Fianáin

Féadfaidh VitalSource faisnéis a bhailiú fút nuair a thugann tú cuairt ar shuíomh Gréasáin VitalSource trí úsáid a bhaint as “fianáin.” Is téacschomhaid bheaga iad fianáin a chuirtear ar ríomhairí cuairteoirí chun a sainroghanna a stóráil. Ní mhaireann roinnt fianán ach ar feadh aga an tseisiúin Ghréasáin agus téann siad as feidhm nuair a dhúnann tú an brabhsálaí. Úsáidtear fianáin eile chun cuimhneamh ort nuair a fhilleann tú ar ár suíomh Gréasáin agus maireann na fianáin sin ar feadh tréimhse níos faide. Féadfaidh VitalSource fianáin agus modhanna eile a úsáid chun d'ainm fearainn a fháil amach, mar aon leis an mbrabhsálaí agus an córas oibriúcháin atá á n-úsáid agat, do sheoladh Prótacal Idirlín (IP), dáta agus am an iarratais agat, más ann dó, agus an gléas atá á úsáid agat.

Bainimid úsáid as fianáin chun:

cuimhneamh ort más rud é gur thug tú cuairt ar ár suíomh Gréasáin roimhe seo; ciallaíonn sé seo gur féidir linn líon na gcuairteoirí uathúla ar ár suíomh Gréasáin a aithint. Mar sin, bímid in ann a chinntiú go gcuirtear cumas leordhóthanach ar fáil do na húsáideoirí a thugann cuairt orainn;

eilimintí an leagan amach cur chun cinn agus/nó an t-inneachar ar leathanaigh an tsuímh Ghréasáin a shaincheapadh;

faisnéis staitistiúil gan ainm a bhailiú faoin gcaoi a úsáideann tú an suíomh Gréasáin (lena n-áirítear an méid ama a chaitheann tú ar an suíomh Gréasáin) agus faoin áit óna dtáinig tú chuig an suíomh Gréasáin, ionas go mbeimid in ann an suíomh Gréasáin a fheabhsú agus na codanna a aithint a bhfuil an tóir is mó orthu; agus

faisnéis a bhailiú faoi na leathanaigh ar an suíomh Gréasáin a dtugann tú cuairt orthu, mar aon le faisnéis eile faoi na suíomhanna Gréasáin eile a dtugann tú cuairt orthu, ionas gur féidir linn tú a chur i “ndeighleog an mhargaidh”. Áirítear leis an bhfaisnéis seo faisnéis faoin gcontae (Stáit Aontaithe) agus faoin gcathair ina bhfuil tú, mar aon le hainm do sholáthróir seirbhíse Gréasáin. Úsáidtear an fhaisnéis seo chun fógraí bunaithe ar spéis a thaispeáint ar ár suíomh Gréasáin, a chreidtear gur fógraí ábhartha iad do do dheighleog mhargaidh. Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoin bhfógraíocht seo atá bunaithe ar spéis, agus faoin gcaoi ar féidir an ghné seo a mhúchadh, gabh chuig www.youronlinechoices.com agus www.youronlinechoices.com.au.

Socraímid féin cuid de na fianáin a úsáidtear ar ár suíomh Gréasáin, agus socraíonn na tríú páirtithe a bhfuil seirbhísí á gcur ar fáil acu ar ár son, cuid eile díobh.

Na fianáin againne

 

 

Catagóir

Cuspóir

Cineál agus saolré

[.i. seisiúin nó seasmhach]

Fianán seasmhach

Sábhálann seo faisnéis úsáideora ar féidir a rochtain gach aon uair a thugann an t-úsáideoir cuairt ar ár suíomh.

Seasmhach - sáraíonn seo fad an tseisiúin

Fianán seisiúin

Sábhálann seo faisnéis úsáideora ar féidir a rochtain fad agus a bhíonn ann don seisiún brabhsálaí.

Seisiúin - ní sháraíonn an fianán seo fad an tseisiúin.

Tríú páirtí

Sábhálann na fianáin seo faisnéis ar ríomhaire an úsáideora agus déantar iad a rochtain ó fhearainn nach ionann iad agus an fearann a thaispeántar sa bharra seoltaí.

Seasmhach - sáraíonn seo fad an tseisiúin

 

De bhreis ar fhianáin, féadfaimid nó féadfaidh tríú páirtithe GIFanna rianaithe a shocrú ar ár suíomh Gréasáin agus i nuachtlitreacha agus ríomhphoist. Is GIFanna rianaithe iad comhaid íomhá bheaga a chuirtear in inneachar an tsuímh Ghréasáin nó i gcorp na nuachtlitreacha, ionas gur féidir linn, nó le tríú páirtithe, a thuiscint cé hiad na codanna den suíomh Gréasáin ar a dtugtar cuairt agus cibé an bhfuil inneachar áirithe spéisiúil.

Glacann an chuid is mó de bhrabhsálaithe Gréasáin le fianáin go huathoibríoch ach is féidir le ríomhairí diúltú dóibh. Chun é sin a dhéanamh, is féidir an socrú brabhsálaí a ghníomhachtú a chuireann ar do chumas diúltú d'fhianáin. Tabhair faoi deara: má roghnaíonn tú diúltú d'fhianáin, ní fhéadfaidh tú a bheith in ann codanna den suíomh Gréasáin a rochtain ná na feidhmiúlachtaí uile ar ár suíomhanna Gréasáin a úsáid. Tá tuilleadh faisnéise le fáil faoi fhianáin ar www.allaboutcookies.org lena n-áirítear faisnéis bhreise úsáideach faoi fhianáin agus faoi conas cineálacha difriúla brabhsálaithe a úsáid chun bac a chur ar fhianáin.

Úsáid do chuid faisnéise ag VitalSource

Baineann VitalSource úsáid as do chuid faisnéise, ina haonar nó i gcomhar le sonraí a bhailítear go dlíthiúil trí fhoinsí eile, chun na gcríoch seo a leanas:

chun ár ngealltanais chonarthacha maidir leatsa a chomhlíonadh,

chun do chuntas a riaradh agus chun freagairt do d'iarratais,

chun na Táirgí atá á lorg agat a chur ar fáil, lena n-áirítear na Táirgí cearta atá á lorg agat le haghaidh ríomhaire nó gléis áirithe a chur ar fáil,

chun na Táirgí a chaomhnú agus a fheabhsú agus chun Táirgí nua a fhorbairt,

chun do stair cheannacháin a rianú agus chun faisnéis maidir leis na Táirgí a chur ar fáil duit go leanúnach, lena n-áirítear athruithe ar na Táirgí nó aon fhaisnéis eile a mheasaimid a bheadh áisiúil duit faoi na táirgí agus seirbhísí a chuirimid ar fáil nó faoi tháirgí agus seirbhísí tríú páirtithe, tríú páirtithe a roghnaítear go cúramach, ar an gcoinníoll gur léirigh tú gur féidir teagmháil a dhéanamh leat chun na gcríoch sin,

chun an t-inneachar a sholáthraítear duit a shaincheapadh bunaithe ar úsáid na dTáirgí agat (m.sh. moltaí staidéir, inneachar forlíontach),

chun taighde a dhéanamh, chun an suíomh Gréasáin againn a nuashonrú agus chun anailís a dhéanamh ar an gcaoi a n-úsáidtear é,

chun moltaí nó fógraíocht a sholáthar do na táirgí agus seirbhísí a bhféadfadh spéis a bheith agat iontu;

chun seirbhísí anailísíochta a chur i bhfeidhm maidir lenár Seirbhísí, trí sheirbhísí tríú páirtí amhail Google Analytics a úsáid. Úsáideann na soláthraithe seirbhíse seo an cineál teicneolaíochta ar a ndéantar cur síos in “An Fhaisnéis a Bhailítear go hUathoibríoch” thuas chun cabhrú linn anailís a dhéanamh ar an gcaoi a úsáideann úsáideoirí na Táirgí, lena n-áirítear tríd an suíomh Gréasáin tríú páirtí óna dtáinig tú a bhreacadh síos. Nochtfar do na soláthraithe seirbhíse seo, nó baileoidh siad go díreach, an fhaisnéis a bhailítear ag an teicneolaíocht. Úsáidfidh siad an fhaisnéis chun measúnú a dhéanamh ar úsáid na dTáirgí agat.

chun calaois, sárú ar chearta maoine intleachtúla agus ar dhlíthe eile agus úsáid neamhúdaraithe Táirgí nó do chuntais a chosc, a imscrúdú agus déileáil leo, agus

más réasúnach agus cuí é ar shlí eile maidir le riachtanais dhlisteanacha gnó VitalSource a bhaineann leis na Táirgí.

Féadfaimid an fhaisnéis, a bhailítear trí na Táirgí, a chur le chéile agus/nó féadfaimid sonraí pearsanta a bhaint di. Féadfaimid an fhaisnéis atá curtha le chéile nó a baineadh sonraí pearsanta di a úsáid chun críche ar bith nó féadfaimid í a roinnt le tríú páirtithe.

Do Roghanna

Is féidir leat a iarraidh orainn gan teagmháil a dhéanamh leat le faisnéis fógraíochta a bhaineann lenár dtáirgí agus seirbhísí agus le táirgí agus seirbhísí tríú páirtithe, nuair a iarrtar ar an bhfaisnéis ar an suíomh Gréasáin againn (trí thic a chur leis an mbosca ábhartha nó a bhaint de (mar a threoraítear)) nó, trí na treoracha díliostála, sa chumarsáid fógraíochta a sheoltar chugat, a leanúint. Is féidir leat an ceart sin a fheidhmiú am ar bith freisin trí úsáid a bhaint as na sonraí sa mhír “Teagmháil a dhéanamh linn” ag deireadh an Pholasaí seo.

Más mian leat tuilleadh faisnéise a fháil faoin bhfógraíocht shaincheaptha brabhsálaí agus faoi conas is féidir a chinntiú nach gcuirtear fianáin áirithe ar do ríomhaire chun an fhógraíocht shaincheaptha a chur ar fáil, féadfaidh tú cuairt a thabhairt ar an Nasc Diúltaithe Tomhaltóirí de chuid Thionscnamh Fógraíochta an Líonra (NAI (Network Advertising Initiative)) agus/nó ar an Nasc Diúltaithe Tomhaltóirí de chuid Chomhaontas na Fógraíochta Digití (DAA (Digital Advertising Alliance)) chun diúltú don bhfógraíocht shaincheaptha a fháil ó na cuideachtaí atá ag glacadh páirte sna cláir sin. Chun diúltú do Google Analytics um an Fhógraíocht Thaispeána nó chun na fógraí ar Líonra Taispeána Google a shaincheapadh, is féidir leat cuairt a thabhairt ar leathanach socruithe Google Ads. Tabhair faoi deara: féadfar inneachar fógraíochta a thaispeáint duit go fóill, fiú má dhiúltaigh tú don bhfógraíocht shaincheaptha. Sa chás sin, ní dhéanfar an t-inneachar fógraíochta a shaincheapadh do do leasanna. Chomh maith leis sin, níl rialú againn ar aon cheann de na naisc dhíliostála thuas agus nílimid freagrach as na roghanna a dhéanann tú leis na meicníochtaí seo. Níl rialú againn ach oiread ar infhaighteacht leanúnach ná ar chruinneacht na meicníochtaí agus nílimid freagrach astu. Má tá do bhrabhsálaithe cumraithe chun diúltú d’fhianáin nuair a thugann tú cuairt ar an leathanach díliostála seo, nó má scriosann tú do chuid fianán ina dhiaidh sin, má bhaineann tú úsáid as ríomhaire eile nó má athraíonn tú brabhsálaithe Gréasáin, seans nach mbeidh an díliostáil NAI nó DAA éifeachtach a thuilleadh. Tá tuilleadh faisnéise le fáil ar shuíomhanna Gréasáin an NAI nó DAA (féach na naisc thuas).

Nuair a úsáideann tú feidhmchlár móibíleach, féadfaidh tú inneachar saincheaptha fógraíochta a fháil sa bhfeidhmchlár freisin. Tá a threoracha féin ag gach córas oibriúcháin-iOS do ghléasanna Apple, Android do ghléasanna Android, agus Windows do ghléasanna Microsoft-maidir le conas inneachar saincheaptha margaíochta a chosc sa bhfeidhmchlár. Féadfaidh tú athbhreithniú a dhéanamh ar ábhair tacaíochta agus/nó ar shocruithe príobháideachta na gcóras oibriúcháin éagsúil chun diúltú don bhfógraíocht saincheaptha sa bhfeidhmchlár. Má tá gléas agus/nó córas oibriúcháin eile agat, tabhairt cuairt ar shocruithe príobháideachta an ghléis sin nó déan teagmháil le hoibreoir infheidhme ardán an fheidhmchláir. Níl rialú againn ar na socruithe gléis seo agus nílimid freagrach as na roghanna a dhéanann tú leis na meicníochtaí seo. Níl rialú againn ach oiread ar infhaighteacht leanúnach ná ar chruinneacht na meicníochtaí agus nílimid freagrach astu.

Acht um an Chosaint Príobháideachta Ar Líne California - Comharthaí “Ná Rianaigh”

Rogha príobháideachta is ea “Ná Rianaigh” (“DNT”) ar féidir le húsáideoirí í a shocrú i mbrabhsálaithe áirithe. Is bealach í freisin inar féidir le húsáideoirí a chur in iúl do shuíomhanna Gréasáin agus do sheirbhísí nach mian leo go mbaileofaí faisnéis áirithe faoi na cuairteanna a thugann siad ar an leathanach Gréasáin le himeacht ama, agus thar raon suíomhanna Gréasáin nó seirbhísí ar líne. Ní aithnímid agus ní fhreagraímid do chomharthaí DNT a thagann ó bhrabhsálaithe, toisc go bhfuil brí chruinn á leagan amach go fóill ag an tionscal Idirlín maidir leis na nithe seo a leanas: DNT, comhlíonadh DNT agus cur chuige coiteann faoi conas freagairt do DNT. Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi “Ná Rianaigh”, téigh anseo.

Do chuid faisnéise a chomhroinnt le tríú páirtithe

Féadfaidh VitalSource do chuid faisnéise a roinnt le tríú páirtithe, mar a ndéantar cur síos air thíos.

Féadfaimid do chuid Faisnéise a roinnt le “comhpháirtithe comhlíonta”, amhail institiúidí acadúla, athdhíoltóirí agus úinéirí inneachair nó daoine eile, a thugann rochtain duit ar ár dTáirge/dTáirgí agus seirbhísí. Nuair a dhéanann tú Táirge/Táirgí a rochtain trí chomhtháthú nó cód a chuirtear ar fáil ag Comhpháirtí Comhlíonta, féadfaidh VitalSource Faisnéis a roinnt leis an gComhpháirtí Comhlíonta maidir leis na nithe seo a leanas: úsáid, torthaí an idirghníomhaithe linn, torthaí ó na measúnuithe a dhéantar, agus eispéireas foriomlán leis an Táirge/na Táirgí ábhartha, lena n-áirítear eilimintí idirghníomhacha sa Táirge/sna Táirgí, agus Táirge/Táirgí tríú páirtí atá comhtháite leis an Táirge/na Táirgí (amhail Bookshelf GPS). Mar shampla, féadfaidh an Comhpháirtí Comhlíonta a fheiceáil go bhfuil rochtain déanta agat ar Tháirge áirithe nó ar inneachar áirithe Táirge nó go bhfuil úsáid bainte agat as, nó gur chaith tú méid áirithe ama á úsáid. Féadfar an Fhaisnéis sin a úsáid chun cabhrú leis an gComhpháirtí Comhlíonta an dul chun cinn a mheas agus do chuid foghlama a fheabhsú. Tríd an Táirgí/na Táirgí ábhartha a rochtain, nó trí chó(i)d a cuireadh ar fáil a fhuascailt, aontaíonn tú leis gur féidir le VitalSource an Ghaisnéis seo a chomhroinnt leis an gComhpháirtí Comhlíonta ar an mbealach seo.

Úinéirí Inneachair. Féadfaidh VitalSource Faisnéis áirithe a roinnt le húinéirí inneachair nó le ceadúnóirí a bhfuil cearta acu maidir leis na Táirgí ar a ndéanann tú rochtain (“Úinéirí Inneachair”). Féadfaidh VitalSource faisnéis teagmhála na teagascóirí fíoraithe a iarrann ar shamplaí, a roinnt le hÚinéirí Inneachair na samplaí sin. Chomh maith leis sin, féadfaidh VitalSource sonraí comhiomlána nó sonraí a baineadh na sonraí pearsanta díobh, a bhaineann leatsa agus le húsáid an Táirge agat, a roinnt le hÚinéirí Inneachair. Úsáidfidh Úinéirí Inneachair na sonraí seo chun taighde agus rianú a dhéanamh, chun úsáid an Táirge agus rochtain air a mheas agus chun Táirgí agus an anailís ghaolmhar a mheas.

Tríú páirtithe agus cleamhnaithe a théann i mbun feidhmeanna tacaíochta. Féadfaidh VitalSource do chuid Faisnéise a roinnt le soláthraithe seirbhíse tríú páirtí agus le cleamhnaithe VitalSource (amhail máthairchuideachtaí, fochuideachtaí nó cuideachtaí eile ar cuid den teaghlach corparáideach iad) a théann i mbun feidhmeanna tacaíochta a bhaineann leis na Táirgí. Roinntear an Fhaisnéis sin chun na gcríoch seo a leanas agus chun críoch eile chomh maith: chun críocha taighde, chun anailís a dhéanamh ar shonraí úsáide, chun cúnamh margaíochta a sholáthar do VitalSource, chun íocaíochtaí cárta chreidmheasa nó dhochair a phróiseáil, chun seirbhís do chustaiméirí a sholáthar, chun orduithe a phróiseáil agus a chomhlíonadh, chun rochtain a sholáthar ar Tháirgí, chun críocha stórais, chun cúnamh a sholáthar do VitalSource maidir le soláthar Táirgí, chun cúnamh a sholáthar do VitalSource chun an Fhaisnéis a úsáid mar a ndéantar cur síos air sa Pholasaí seo, agus ábhair ghaolmhara.

Rudaí ar gá iad a nochtadh de réir dlí nó chun dochar a chosc. Coimeádann VitalSource an ceart aige féin chun Faisnéis a mhalartú le comhpháirtithe ábhartha, amhail na cúirteanna, gníomhaireachtaí rialtais agus dlíodóirí, má mheasann sé go bhfuil sé riachtanach go réasúnta Faisnéis dá leithéid a bhailiú, a rochtain, a chaomhnú nó a nochtadh chun (a) aon dlí, rialachán, próiseas dlíthiúil nó iarratas infhorfheidhmithe rialtais a shásamh, lena n-áirítear chun riachtanais náisiúnta slándála nó dlí a chomhlíonadh, (b) téarmaí úsáide infheidhme a fhorfheidhmiú, lena n-áirítear fiosrúchán ar sháruithe ar na téarmaí sin, (c) gníomhaíochtaí neamhdhlíthiúla nó gníomhaíochtaí a mheastar a bheith neamhdhlíthiúil agus fadhbanna slándála nó teicniúla a bhrath nó a chosc, nó chun dul i ngleic leo, nó (d) chun cosaint ar dhochar do do chearta, do mhaoin nó do shábháilteacht VitalSource, a chomhghleacaithe nó úsáideoirí, na nÚinéirí Inneachair nó an phobail, mar atá riachtanach nó ceadaithe de réir an dlí.

Do chuid Faisnéise a Shannadh Coimeádann VitalSource an ceart aige féin chun úinéireacht ar do chuid faisnéise a nochtadh do agus a aistriú go tríú páirtithe (amhail ceannaitheoirí, ceannaitheoirí ionchasacha agus a gcomhairleoirí), gan íocaíocht a dhéanamh leat, maidir lenár ngnó, nó le comhpháirteanna de, a chumasc, a fháil nó a dhíol, nó maidir le breathnú ar a leithéid (m.sh. díograis chuí). Admhaíonn agus aontaíonn tú go bhféadfaidh an tríú páirtí úsáid a bhaint as do chuid Faisnéise chun na gcríoch ar a ndéantar cur síos sa Pholasaí seo, mar aon le húsáidí gaolmhara, gan íocaíocht a dhéanamh leat.

Fóraim phoiblí

Féadfar seomraí comhrá, cláir teachtaireachtaí, grúpaí nuachta agus/nó fóraim phoiblí eile a chur ar fáil d'úsáideoirí ó am go ham mar chuid de Tháirgí áirithe. Cuirtear an fhaisnéis a nochtar i bhfóraim dá leithéid ar fáil do na daoine eile a úsáideann gnéithe dá leithéid agus féadfar í a chur ar fáil go poiblí.

Príobháideacht leanaí

Ní mór 13 bliana d'aois nó níos mó a bheith slánaithe agat chun cuntas Bookshelf a chruthú. Ní dhéanann VitalSource orduithe a iarraidh ná Faisnéis a bhailiú d'aon turas ó leanaí faoi bhun 13 bliana d'aois. Má tá údar maith againn a cheapadh go bhfuil Faisnéis faighte againn ó leanbh faoi bhun 13 bliana d'aois, scriosfaimid an fhaisnéis sin tar éis na bearta cuí a dhéanamh chun a chinntiú nach gcuirfidh an leanbh sin Faisnéis isteach arís agus de réir mar a éilítear faoin dlí.

Slándáil

Tá VitalSource i ndáiríre faoin slándáil faisnéise agus tá bearta éagsúla déanta aige chun do chuid Faisnéise a choimeád slán ó rochtain nó nochtadh neamhúdaraithe, cibé an ndéantar an Fhaisnéis sin a stóráil go fisiceach nó go leictreonach. Tá nósanna imeachta riaracháin, teicniúla, fisiceacha, leictreonacha agus bainistíochta curtha i bhfeidhm ag VitalSource chun rochtain neamhúdaraithe a chosc, chun slándáil sonraí a chaomhnú agus chun an Fhaisnéis a bhailítear uait a úsáid i gcomhréir leis an bPolasaí seo. Tá bearta slándála curtha i bhfeidhm ag VitalSource chun cosaint ar chaillteanas, ar mhí-úsáid nó ar athrú do chuid Faisnéise. In ainneoin na n-iarrachtaí seo, ní féidir le VitalSource a ráthú nach ndéanfar do chuid Faisnéise a rochtain ná a nochtadh go neamhúdaraithe. Má tá aon imní ort, ná bain úsáid as na Táirgí.

Moltar duit do bhrabhsálaí a dhúnadh nuair atá do sheisiún úsáideora críochnaithe chun cabhrú linn a chinntiú nach ndéanfaidh daoine eile do chuid sonraí pearsanta a rochtain má tá ríomhaire á chomhroinnt agat nó má úsáideann tú ríomhaire in áit phoiblí.

Aistriú idirnáisiúnta faisnéise

Is timpeallacht dhomhanda é an tIdirlíon agus, mar sin, tarchuirtear Faisnéis go hidirnáisiúnta nuair a úsáidtear é chun Faisnéis a bhailiú agus a phróiseáil. Mar sin, má úsáideann tú aon cheann de na Táirgí againn, admhaíonn tú agus toilíonn tú le do chuid Faisnéise a aistriú ó do thír chónaithe chuig tír éigin eile (lena n-áirítear na Stáit Aontaithe, Ceanada, an Ríocht Aontaithe agus an Astráil) ina bhfuil saoráidí againn nó ina dtéimid i dteagmháil le tríú páirtithe (lena n-áirítear agus gan a bheith teoranta do phróiseálaithe íocaíochta, do sholáthraithe sheirbhís néil nó TF eile agus do chuideachtaí eile a sholáthraíonn seirbhísí dúinn). Tuigeann tú go mb'fhéidir nach bhfuil leibhéal cosanta sonraí ag na tíortha a d'fhéadfaimis d'Fhaisnéis a sheoladh chucu atá chomh uileghabhálach is atá an leibhéal cosanta sonraí i do thír féin. Maidir le hAcht Príobháideachta na hAstráile, aontaíonn tú i gcás go ndéanann an tríú páirtí na rialacha maidir le láimhseáil sonraí pearsanta a shárú, nach mbeimid freagrach as an tríú páirtí faoin Acht Príobháideachta agus go mb'fhéidir nach mbeidh tú in ann cúiteamh a lorg faoin acht sin.

Naisc thríú páirtí

Féadfaidh naisc le suíomhanna Gréasáin tríú páirtí a bheith curtha ar fáil ag aon cheann de na Táirgí. Féadfaidh a bpríobháideacht féin, a bhfianáin féin, agus / nó polasaithe eile a bheith ag na suíomhanna Gréasáin sin - ba cheart duit scrúdú a dhéanamh orthu. Níl na polasaithe sin á rialú againn agus, mar sin, ní ghlacaimid freagracht ná dliteanas orainn féin as na polasaithe sin.

Do chearta

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn chun iarraidh orainn na sonraí pearsanta (mar a shainmhínítear ag an dlí is infheidhme) atá againn fút a rochtain nó a cheartú, nó chun an ceart go ligfí i ndearmad thú maidir leis na sonraí pearsanta sin a fhorfheidhmiú, nó chun cúraimí a ardú maidir le láimhseáil na sonraí sin againn. Má dhéantar an ceart chun go ligfí i ndearmad thú a fhorfheidhmiú, ní bheidh tú in ann an Táirge/ná Táirgí a úsáid agus brisfidh tú aon nasc idir an cuntas a bhí agat roimhe seo agus do chuid sonraí stairiúla teagmhála.

Tá an ceart agat cóip de na sonraí pearsanta atá againn fút a iarraidh nó a iarraidh orainn earráidí sna sonraí sin a cheartú. Cuirfimid cóip de na sonraí pearsanta sin ar fáil duit ar iarratas.

I gcás iarratas ar rochtain agus ar cheartú, tabhair an méid sonraí is mó agus is féidir leat faoi na sonraí pearsanta atá uait, chun cabhrú linn iad a aimsiú. Má dhiúltaímid d'aon iarratas ar shonraí pearsanta a rochtain nó a cheartú, míneoimid cén fáth. Má chinnimid gan do shonraí pearsanta a cheartú tar éis iarratas a fháil uait, agus nach n-aontaíonn tú linn, beidh tú in ann iarraidh orainn nóta maidir leis an gceartúchán iarrtha a chur leis na sonraí.

Tugaimid aird ar na hábhair a bhfuil imní ort fúthu. Má léiríonn tú go bhfuil imní ort faoin gcaoi a chuireamar isteach ar do phríobháideacht, freagróimid duit chun a chur in iúl duit cé hé/hí a bheidh ag déileáil leis an gceist agus cathain a bhfaighidh tú an chéad fhreagra eile uainn. Féadfaimid mionsonraí breise a iarraidh ort, agus b'fhéidir go mbeidh orainn dul i dteagmháil nó i gcomhairle le páirtithe eile chun imscrúdú a dhéanamh ar an tsaincheist agus chun déileáil léi. Coimeádfaimid taifid de d'iarratas agus den réiteach, más ann dó.

Mar atá thuasluaite, tá an ceart agat cosc a chur ar úsáid do chuid sonraí pearsanta chun críocha margaíochta dírí.

DO CHEARTA PRÍOBHÁIDEACHTA CALIFORNIA

Faoi Dhlí California, tugtar cead do chuairteoirí a bhfuil cónaí orainn i California faisnéis áirithe a iarraidh, uair sa bhliain, maidir le nochtadh faisnéise pearsanta do thríú páirtithe chun críocha chuspóirí margaíochta dírí na bpáirtithe sin. Chun iarratas dá leithéid a dhéanamh, seol ríomhphost chuig privacy@vitalsource.com nó scríobh chugainn ag VitalSource Technologies, LLC.
, Attn: Privacy, 227 Fayetteville Street, 
Suite 400 
Raleigh NC, 27601.

Athruithe Polasaí

Tá na cleachtais faisnéise a ndéantar cur síos orthu sa Pholasaí seo cothrom le dáta amhail an dáta éifeachta atá sonraithe ag deireadh an doiciméid seo. Coimeádann VitalSource an ceart chun an Polasaí seo a nuashonrú go tréimhsiúil mar is rogha leis. Foilseofar aon leasuithe ar an leathanach seo agus beidh éifeacht leo a luaithe is a fhoilseofar iad. Má tá imní ort faoin gcaoi a úsáidtear do chuid Faisnéise, cuir leabharmharc leis an leathanach seo agus tabhair cuairt ar an leathanach ó am go ham.

Teagmháil a dhéanamh linn

Má tá aon cheisteanna, nótaí tráchta nó iarratais agat maidir leis an bPolasaí seo, déan teagmháil linn tríd an bpost nó trí ríomhphost ag úsáid na faisnéise teagmhála seo a leanas:

VitalSource Technologies, LLC.


227 Fayetteville Street

Suite 400 
Raleigh NC, 27601

privacy@vitalsource.com

Éifeachtach ón agus nuashonraithe go deireanach an 15 Nollaig, 2016.

people found this useful.
Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful