VitalSource Technologies LLC. -yhtiön käyttöehdot

Posted

This translation is provided for convenience only.  The US English version of these Terms of Use shall govern in the event of any dispute between or inconsistency with any other translation.

Tämä käännös on tarjolla ainoastaan mukavuussyistä.  Näiden käyttöehtojen Yhdysvaltain englanninkielinen versio on voimassa riitatapauksissa ja jonkun muun käännöksen ollessa siihen verrattuna epäjohdonmukainen.

VitalSource Technologies LLC. -yhtiön käyttöehdot

Nämä käyttöehdot ("Ehdot") määrittelevät millä ehdoin saat käyttää VitalSource Storea ("Sivusto") ja lukuohjelmistoa (mukaan lukien kaikki siihen liittyvät asiakirjat ja kyseisen ohjelmiston päivitykset) ja tällä ohjelmistolla luettavaa digitaalista sisältöä, jota tarjoamme ladattavaksi Sivustolla (erikseen "Ohjelmisto" ja "Lisensioitu sisältö" ja yhdessä "Tuotteet"). Näitä Ehtoja sovelletaan myös kaikkiin Ohjelmiston tai Sivuston kautta käytettävissä oleviin palveluihin ("Palvelut"), ellei voimassa ole erilliset käyttöehdot, jotka ovat näkyvillä näytössä tai luettavissa linkin kautta.

Sivuston ja Tuotteiden toiminnanharjoittaja on VitalSource Technologies, LLC. ("VitalSource", myös "me,” “meidän” ja “meille”). Olemme Yhdysvaltain Delawaren osavaltion lakien alaisuudessa toimiva yritys. Rekisteröity yritystunnuksemme on 2411480 ja päätoimistomme sijaitsee osoitteessa One Ingram Boulevard, LaVergne, TN 37086, Yhdysvallat.

Sinun on hyväksyttävä nämä Ehdot, jotta voit käyttää Sivustoa ja Tuotteita. Jos et hyväksy näitä Ehtoja, älä avaa tai käytä Sivustoa tai Tuotteita. Pidätämme oikeuden ajoittain muuttaa näitä Ehtoja.  Sivuston käyttäjiä kehoitetaan tutustumaan säännöllisin väliajoin uudestaan näihin Ehtoihin, jotta he ovat perillä mahdollisista ajoittain tekemistämme muutoksista. Tuotteiden käyttäjille ilmoitetaan muutoksista näyttämällä Ehdot näytöllä tai tarjoamalla linkin päivitettyihin Ehtoihin, kun seuraavan kerran avaat Ohjelmsiton tai lataat Lisensioitua sisältöä. Mitkään tällaiset muutokset eivät ole voimassa takautuvasti. Takaat meille, että sinulla on oikeus tehdä sopimus meidän kanssamme näiden Ehtojen mukaisesti.

Nämä Ehdot päivitettiin edellisen kerran 13. toukokuuta 2015.

Lisenssi ja käyttö

Myönnämme sinulle rajoitetun, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän lisenssin käyttää Sivustoa ja mitä tahansa Tuotetta vain henkilökohtaiseen käyttöön. Kaikki kaupallinen käyttö, näiden Ehtojen vastainen käyttö tai tietojen keräämiseen ja/tai voittojen tavoittelemiseen tähtäävä käyttö on kiellettyä.

Voit hakea tai näyttää Sivuston tai minkä tahansa Tuotteen sisältöä tietokoneella tai muulla laitteella, tulostaa ja kopioida yksittäisiä sivuja sekä seuraavan kohdan asettamin rajoituksin tallentaa näitä sivuja sähköisessä muodossa kyseiselle laitteelle. Tiettyihin Sivuston ominaisuuksiin, osiin tai sisältöihin saattaa liittyä lisäehtoja. Kun lisäehdot ovat voimassa, ne näytetään näytöllä tai esillä olevan linkin kautta ("Muut ehdot").

Saat käyttää Sivustoa tai Tuotetta ja mitä tahansa Sivuston tai Tuotteen kautta saatavilla olevaa asiaa ainoastaan laillisiin käyttötarkoituksiin (kaikkien voimassa olevien lakien ja säännösten mukaisesti) ja vastuullisella tavalla. Et myöskään saa käyttää niitä tavalla, joka voi vahingoittaa meidän tai jonkun yhteistyökumppanimme nimeä tai mainetta.

Olet vastuussa seuraavista asioista:

 • kaikki oma toimintasi Sivustolla sekä siihen ja/tai Tuotteisiin liittyen
 • kaikki sisällöt ja tiedot, jotka lähetät tai julkaiset Sivustolla tai missä tahansa Tuotteessa ("Oma sisältö")
 • mitä käytät Sivustolla tai Tuotteessa, kuinka tulkitset ja käytät Sivustoa tai Tuotetta sekä kaikki toimet, joihin mahdollisesti ryhdyt Sivuston tai Tuotteen käyttämisen seurauksena.

Pääsy Sivustolle ja Tuotteisiin

Tuotteet voidaan ainoastaan ladata, avata ja käyttää tietokoneella tai laitteella, jonka omistaja tai haltija olet ja jossa on kyseisen Tuotteelle sopiva käyttöjärjestelmä. Näin ollen sinun on varmistettava, että sinulla on yhteensopiva laite, joka täyttää kaikki tekniset vaatimukset, jotta haluamasi Tuote on ladattavissa, avattavissa ja käytettävissä.

Sinun oletetaan hankkineen luvan käyttämäsi tietokoneen tai muun laitteen omistajalta, jos et sitä itse omista, ennen kuin lataat mitään Tuotetta kyseiselle laitteelle. Hyväksyt näiden Ehtojen mukaisesti vastuun kaikista avaamistasi tai käyttämistäsi Tuotteista millä tahansa laitteella, omistit sen tai et.

Ymmärrät, että kaikissa mobiililaitteissa, joihin lataat jonkun Tuotteen tai joissa avaat tai käytät Tuotetta, liittymän tarjoava puhelinoperaattori saattaa veloittaa Internetyhteydestä.

Saatamme ajoittain rajoittaa tiettyjä Sivuston tai Tuotteen ominaisuuksia, osia tai sisältöjä, tai koko Sivuston tai Tuotteen, ainoastaan meille rekisteröityneiden käyttäjien käytettäviksi. Sinun on varmistettava, että antamasi rekisteröintitiedot ovat oikein ja ajan tasalla.   Hyväksyt, että VitalSource saattaa ajoittain ennakkovaroituksella tai sitä ilman poistaa Lisensioitua sisältöä Palvelusta tai Sivustolta, jos oman harkintamme mukaan tulemme siihen tulokseen, että meillä ei ole asianmukaisia tai tarvittavia oikeuksia tarjota sinulle pääsyä tällaiseen Lisensioituun sisältöön. Jos VitalSource päättää poistaa Lisensioitua sisältöä Palvelusta JA POISTAMINEN TAPAHTUU ENSIMMÄISEN 12 KUUKAUDEN KULUESSA SIITÄ PÄIVÄMÄÄRÄSTÄ, KUN OSTIT TUOTTEEN, hyväksyt, että ainoa korvauksesi tulee olemaan kaikkien siihen mennessä Lisensioidusta sisällöstä VitalSourcelle maksamiesi summien palauttaminen.  JOS VITALSOURCE PÄÄTTÄÄ POISTAA LISENSIOITUA SISÄLTÖÄ PALVELUSTA MISSÄ TAHANSA VAIHEESSA YLI 12 KUUKAUTTA SEN PÄIVÄMÄÄRÄN JÄLKEEN, KUN OSTIT KYSEISEN LISENSIOIDUN SISÄLLÖN, HYVÄKSYT, ETTÄ ET SAA MINKÄÄNLAISTA HYVITYSTÄ VITALSOURCELTA.

Jos valitset tai sinulle annetaan sisäänkirjautumistunnus (kuten käyttäjätunnus ja salasana tai muu tunnus) osana turvamenettelyjämme, on sinun kohdeltava näitä tietoja luottamuksellisina, etkä saa paljastaa niitä kenellekään muulle. Olet vastuussa kaikista omalla sisäänkirjautumistunnuksellasi tehdyistä toimista. Sinun on ilmoitettava meille välittömästi, jos huomaat, että tunnuksiasi on käytetty luvatta tai turvallisuus on muuten vaarantunut. Pidätämme oikeuden milloin tahansa poistaa käytöstä minkä tahansa sisäänkirjautumistunnuksen, jos olet mielestämme epäonnistunut noudattamaan näitä Ehtoja tai jos jotkin käyttäjäksi rekisteröityessäsi antamasi tiedot osoittautuvat vääriksi.

Emme voi taata, emmekä takaa Sivuston, Palvelujen tai Tuotteiden jatkuvaa, keskeytymätöntä tai virheetöntä toimintaa tai että Sivuston tai Tuotteiden sisältö toimii tietyllä nopeudella (sillä tämä riippuu monista meistä riippumattomista tekijöistä).  Tietyt palvelutasosopimukset (SLA, Service Level Agreement) VitalSourcen ja toisen instituution tai muun yrityskokonaisuuden välillä saattavat olla osa toista sopimusta. Siinä tapauksessa tämä kappale ei koske tällaista SLA:ta.

Pidätämme oikeuden peruuttaa tai keskeyttää minkä tahansa Tuotteen tai Sivuston toiminnan, ennakkovaroituksella tai ilman, jos se on turvallisuus- tai lakisyistä tarpeellista. 

Voit milloin tahansa irtisanoa sinulle näiden Ehtojen alaisuudessa myönnetyt oikeudet avata ja käyttää mitä tahansa Tuotetta. Poista Tuote lopullisesti laitteeltasi ja poista kaikki luomasi erityiset laiteaktivoinnit.

Maksettu Lisensioitu sisältö

Maksetun Lisensioidun sisällön lataamiseksi saatat joutua maksamaan Sivustolla aika ajoin määritellyn suuruisen maksun, ellei sinulle ole annettu koodia (koodin voi antaa esimerkiksi instituutio, jossa opiskelet, tai paperikopiona ostamasi julkaisun kustantaja tai jälleenmyyjä), jolla voit lunastaa sitä vastaavan latauksen.

Kaikki tilaukset on maksettava luotto- tai pankkikortilla Kassa-sivulla. Käytämme maksun vastaanottamiseen hyvämaineista kolmannen osapuolen maksupalvelua. Maksuvälineeksi hyväksytään suurin osa merkittävimmistä luotto- ja pankkikorteista. Maksu veloitetaan kokonaisuudessaan välittömästi. Sinun on hyvä olla tietoinen siitä, että korttisi myöntänyt taho varmistaa verkkomaksut, emmekä ole vastuussa siitä, jos korttisi myöntänyt taho kieltäytyy jostain syystä vahvistamasta maksua. Ota huomioon, että kortin myöntäjä saattaa veloittaa sinulta verkkokäsittelymaksun tai käsittelymaksun. Me emme ole tästä vastuussa.

Asianmukainen lataus tulee saataville heti, kun maksu on hyväksytty tai annat voimassa olevan koodin. Ymmärrät, että näin on, ja ettei sinulla sen vuoksi ole oikeutta muuttaa mieltäsi (tunnetaan joskus käsitteenä harkintaoikeus) sen jälkeen, kun tiedoston lataaminen on alkanut.

Kun maksat Lisensioidun sisällön lataamisesta, takaamme, että ladattu sisältö vastaa merkittäviltä osin latausajankohtana antamaamme kuvausta ja että kaikki sen kautta tarjoamamme palvelut tuotetaan kohtuullisella huolellisuudella ja taidoilla. 

Et ole oikeutettu tekemään seuraavia asioita:

Lukuun ottamatta näissä Ehdoissa määriteltyjä poikkeuksia, et saa:

 • vuokrata, lainata, myydä, lisensioida tai siirtää pääsyä Sivustolle tai Tuotteeseen kenellekään kolmannelle osapuolelle, hyödyntää Sivustoa tai Tuotetta kaupallisiin tarkoituksiin tai muuten käyttää mitään Sivustolla tai Tuotteessa olevaa tietoa (suoraan tai välillisesti) voiton tai hyödyn tavoitteluun
 • kopioida tai säilyttää mitään Tuotetta tai Sivustoa (tai sen osaa) muussa tarkoituksessa kuin omaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöösi
 • säilyttää Sivustoa tai mitä tahansa Tuotetta toisen verkkoon yhdistetyn säilytyslaitteen palvelimella tai luoda tietokantaa
 • häiritä, keskeyttää, muuttaa, kääntää tai muokata Sivustoa, Tuotetta tai niiden osaa; luoda kohtuutonta kuormitusta Sivustolle, Tuotteelle tai niihin liittyville verkoille tai palveluille; eikä yrittää kiertää minkään Sivustoa tai Tuotetta isännöivän palvelimen suojausta
 • purkaa tai kääntää Sivuston tai minkään Tuotteen ohjelmointia
 • lisätä ohjelmistoja, automatisoituja agentteja tai skriptejä Sivustolle tai Tuotteeseen saadaksesi aikaan useita tilejä, luodaksesi automatisoituja hakuja, pyyntöjä ja kyselyjä tai riisua, kaapia tai louhia tietoja Sivustolta tai Tuotteesta
 • välittää, levittää, esitellä tai muuten millään keinoin saattaa Sivuston tai Tuotteen kautta saataville tietokoneviruksia, näppäinnauhureita, vakoiluohjelmia, matoja, troijalaisia, aikapommeja tai muita haittaohjelmia tai haitallisia ohjelmointeja
 • käyttää mitään Sivuston Tuotetta tavalla, joka voi vahingoittaa meidän tai jonkun yhteistyökumppanimme nimeä tai mainetta
 • viedä mitään Tuotetta minkään maan voimassa olevien vienti- ja tuontilakien vastaisesti
 • julkisesti näyttää, erittää, uudelleenjulkaista tai uudelleentuottaa mitään Tuotetta tai Sivuston kautta ladattavaksi tarjoamaamme tuotetta (rajoituksetta mukaan lukien sähköpostin, uutisryhmien, tiedostojen, keskustelualueiden, intranetin tai internetisännän kautta, tai millään muilla keinoin)
 • peukaloida, ohittaa tai muuttaa mitään Tuotteen, Sivuston tai Palvelujen turvallisuuteen, digitaalisten oikeuksien hallintaan tai muihin lisenssien täytäntöönpanoon liittyviä menettelyjä
 • muuten tehdä mitään, mitä ei ole nimenomaisesti näissä Ehdoissa sallittu.

Kaikki sinulle näissä Ehdoissa myönnetyt oikeudet päättyvät välittömästi, jos rikot mitään ehtoja.

Jos haluat tehdä Tuotteella jotain, mitä ei nimenomaisesti ole näissä Ehdoissa sallittu, tarvitset meiltä erillisen luvan. Ota meihin yhteyttä, yhteystiedot löytyvät näiden Ehtojen lopusta.

Yksityisyys

Meille lähettämiesi (Sivuston tai Tuotteen kautta) henkilökohtaisten tietojen käyttöä sääntelee Tietosuoja- ja evästekäytäntömme, joka on nimeomaisesti osa näitä Ehtoja. Jos et ole jo lukenut Tietosuoja- ja evästekäytäntöämme, sinun tulisi tehdä se nyt.

Immateriaalioikeudet

Me lisensioimme, mutta emme myy, sinulle Tuotteita, joita lataat. Kaikkien Tuotteiden omistajina pysymme kaikkina aikoina me tai sisällön omistajat.

Kaiken Sivuston, Lisensioidun sisällön, kunkin Tuotteen ja sen sisällön (mukaan lukien VitalSource®, VitalSource Bookshelf® ja muut tuotemerkit, tektstit, grafiikat, ohjelmistot, valokuvat ja muut materiaalit, kuvat, videot ja äänitiedostot) sisällön (yhteisesti "Sisältö"), paitsi Oman sisällön , immateriaalioikeudet omistaa VitalSource tai meidän lisenssinmyöntäjämme. Paitsi niiltä osin kuin näissä Ehdoissa on nimenomaisesti määritelty, kun Sisällön katsominen Sivustolla tai selaimessasi sitä vaatii tai jos sovellettava laki, jota ei voi rajoittaa tai jättää huomioimatta, sen sallii, mikään näissä Ehdoissa ei anna sinulle mitään oikeutta meidän tai lisenssinmyöntäjiemme omistamiin immateriaalioikeuksiin. Tiedostat, että et saa mitään omistusoikeuksia, kun lataat Sivuston, tuotteen tai sen sisältöä.

Jos tulostat, kopioit tai säilytät Sivuston sivuja (ainoastaan siinä määrin kuin näiden Ehtojen kohdassa "Lisenssi ja käyttö" on sallittu), sinun on varmistettava, että kaikki alkuperäisessä sisällössä olleet käyttöoikeuksiin, tuotemerkkeihin ja muihin immateriaalioikeuksiin liittyvät ilmoitukset ovat mukana.

Ohjelmisto voi sisältää koodia, jota yleisesti kutsutaan avoimen lähdekoodin ohjelmistoksi. Tätä koodia jaetaan minkä tahansa avoimen lähdekoodin ehtojen muunnelman mukaisesti. Näihin kuuluvat myös ehdit, jotka sallivat asianomaisen ohjelmiston lähdekoodin vapaan jakamisen ja muokkaamisen ja/tai vaativat, että kaikki jakajat tekevät lähdekoodin pyydettäessä vapaasti käytettäväksi, mukaan lukien tällaisen jakajan omat lisäykset ja muokkaukset (yhteisesti "Avoimen lähdekoodin ohjelmisto"). Huomaa, että siinä määrin kuin jokin Ohjelmisto sisältää jonkin Avoimen lähdekoodin ohjelmiston, kyseinen osa on lisensioitu sinulle ainoastaan asiaan liittyvän kolmannen osapuolen lisenssinmyöntäjän asianmukaisten lisenssiehtojen mukasesti ("Avoimen lähdekoodin lisenssiehdot"), eikä näiden Ehtojen mukaisesti. Hyväksyt, että sinun on noudatettava kyseisen Avoimen lähdekoodin lisenssiehtoja. Ohjelmiston sisältämän Avoimen lähdekoodin ohjelmiston lähdekoodin kopion ja siihen liittyvät Avoimen lähdekoodin lisenssiehdot saa meiltä pyytämällä.

Sisältö

Saatamme aika ajoin muuttaa Sivuston muotoa ja Sisältöä ilman ennakkovaroitusta. Pidätämme oikeuden muuttaa minkä tahansa Tuotteen tai Palvelun ulkoasua, ominaisuuksia ja/tai toimintaperiaatetta tarjoamalla ladattavaksi päivitetyn Tuotteen tai Palvelun tai päivittämällä ne automaattisesti, jos laitteen asetukset sen sallivat. Sinun ei ole pakko ladata mitään päivitettyjä Tuotteita tai Palveluja, mutta saatamme lopettaa sisällön tuottamisen ja/tai päivittämisen Tuotteiden tai Palvelujen vanhemmille versioille. Päivityksen luonteesta riippuen et joissakin tapauksissa välttämättä voi jatkaa Tuotteen tai Palvelun käyttämistä ennen kuin olet ladannut päivitetyn version.

Koska sähköiset palvelut ovat alttiita keskeytyksille ja vioille, hyväksyt, että käytät Sivustoa sellaisena kuin se on, silloin kun se on saatavilla ja täysin omalla vastuullasi. Hyväksyt myös, että minkä tahansa maksutta ladattavissa olevan Tuotteen tai Palvelun lataaminen, avaaminen ja käyttäminen tapahtuu sellaisena kuin se on, silloin kun se on saatavilla ja täysin omalla vastuulla.

Saatamme, mutta emme ole velvoitettuja niin tekemään, tarjota päivityksiä Tuotteille, Palveluille tai niiden sisällölle. Saatamme myös lopettaa tällaisten päivitysten tarjoamisen milloin tahansa, ennakkovaroituksella tai ilman.

Vaikka pyrimme takaamaan, että kaikki Sisältö ja muu tieto, joka Sivustolla on tai joka on saatavilla meidän tarjoamamme Tuotteen tai Palvelun kautta, on oikein, tarjottu Sisältö on vain mukavuutta varten. Siihen ei tule suhtautua luotettavana auktoriteettina tai neuvonantajana. Ymmärrät, että Tuotteet tuovat saataville sisältöä monista eri lähteistä, joista me emme ole vastuussa. Osa Sivustosta, Tuotteesta tai Palvelusta saattaa aika ajoin olla oikein, tarkkaa, luotettavaa, täydellistä tai ajan tasalla. Sinun tulisi tarkistaa meiltä tai asianmukaiselta tiedon lähteeltä ja tehdä muita asiaankuuluvia tiedusteluja ennen kuin toimit minkään tällaisen tiedon pohjalta. Ilmoita meille, jos havaitset väärää, epätäydellistä tai vanhentunutta Sisältöä Sivustolla, Tuotteessa tai Palvelussa.

Emme voi taata, emmekä takaa, että mikään Sivuston, Tuotteen tai Palvelun sisältö ei sisällä viruksia tai muuta koodia, jossa saattaa olla saastuttavia tai tuhoisia osia tai että Sivusto , Tuotteet tai Palvelu toimii tarkoituksenmukaisella tavalla tai keskeytyksettä. On sinun vastuullasi käyttää asianmukaisia tietotekniikan turvatoimia (mukaan lukien viruksentorjunta ja muut suojausmenetelmät), jotta vaatimuksesi Sivuston, Tuotteen tai Palvelun turvallisuudesta ja luotettavuudesta täyttyvät.

Ladattavat Tuotteet

Vital Source tarjoaa sinulle Sivuston kautta ladattavaksi Tuotteita. Hinnat ovat esillä kunkin Tuotteen tai Palvelun yhteydessä. Kaikkien Tuotteiden ja Palvelujen hinnat ja saatavuus voivat muuttua milloin tahansa ilman ennakkovaroitusta ennen kuin hyväksymme tilauksesi. Hinnat sisältävät tai eivät sisällä voimassa olevia myyntiveroja tai muita veroja, mutta kyseiset verot tunnistetaan, lasketaan ja kerätään myyntitapahtuman yhteydessä. Jokaisesta tilauksesta lähetään maksutapahtuman jälkeen vahvistussähköposti. Emme ole vastuussa mistään viestinnän tai prosessin keskytyksestä tai epäonnistumisesta, oli sen syynä mikä tahansa, ja vaikka sen seurauksena emme vastaanottaisi tai voisi käsitellä tilausta, maksua tai maksutietoja. Maksu katsotaan vastaanotetuksi, kun voimme tallettaa tai siirtää vaaditun summan asianmukaiselle pankkitilillemme. Tuotteisiin ja niiden lataamiseen sovelletaan näitä Ehtoja.

Sinun on oltava vähintään 18-vuotias ennen kuin voit ladata mitään Tuotetta Sivustolta. Vaikka alle 18-vuotiaat henkilöt voivat käyttää tuotteita, se on tehtävä vain vanhemman tai laillisen huoltajan seurassa, valvonnassa ja suostumuksella.

Kolmannen osapuolen linkit ja työkalut

Tämä Sivusto ja tietyt Tuotteet saattavat aika ajoin sisältää linkkejä ulkopuolisiin sivustoihin tai sovelluksiin, jotka omistaa tai tuottaa tai joiden toimintaa harjoittaa meistä riippumaton kolmannen osapuolen organisaatio. Nämä sivustot tai sovellukset saattavat sisältää linkkejä kolmannen osapuolen tarjouksiin ja promootioihin. Sisällytämme nämä mukaan vain mukavuussyistä, jotta sinulle on tarjolla sinun kannaltasi mahdollisesti mielenkiintoisia tai käytännöllisiä tietoja, tuotteita ja palveluita. Emme ole vahvistaneet näiden sivustojen sisältöä tai mitään niiden tarjontaa, emmekä ole niistä vastuusta, emmekä takaa niiden jatkuvaa saatavuutta. Se tosiasia, että sisällytämme linkkejä tällaisille ulkopuolisille sivustoille, ei viittaa minkäänlaiseen hyväksyntään, sponsoroimiseen tai suositteluun, tai että olisimme millään lailla tekemisissä niiden toiminnaharjoittajien, promoottoreiden tai materiaalien kanssa.

Tietyt työkalut, laitteet, ohjelmistot ja muut Sivuston tai Tuotteiden kautta saatavilla olevat ominaisuudet saattavat olla kolmannen osapuolen tuottamia. Nämä työkalut tarjotaan tai laitetaan saataville käyttömukavuuttasi ajatellen. Me emme omista tai hallitse näitä työkaluja, emmekä ole vastuussa näiden työkalujen sisällön, saatavuuden, tarkkuuden, riittävyyden, aikataulunmukaisuuden, voimassaolon, tekijänoikeuksien noudattamisen, laillisuuden, sovinnaisuuden, laadun, täydellisyyden tai minkään muun piirteen tarkistamisesta.

Meidän vastuu

Millään näistä Ehdoista ei pyritä rajoittamaan tai sulkemaan pois vastuutamme sinulle seuraavissa asioissa:

 • laiminlyöntimme aiheuttama kuolema tai henkilövahinko
 • harhaanjohtaminen
 • sellaisten oikeuksiesi pois sulkeminen, rajoittaminen tai muokkaaminen, jotka perustuvat lakiin, jota ei voida poissulkea, rajoittaa tai muokata sopimuksella ("Kuluttajan oikeudet"). Saat lisätietoja Kuluttajan oikeuksistasi kuluttajajärjestöiltä ja -tahoilta, kuten paikallisesta kilpailu- ja kuluttajavirastosta tai kuluttajaneuvonnasta.

Yllä mainituista seikoista riippuen (mukaan lukien Kuluttajan oikeudet) emme ole missään tapauksessa vastuussa sinulle seuraavista asioista:

 • liiketoiminnan tappiot
 • tappiot, joita ei voitu etukäteen kohtuudella ennustaa
 • minkä tahansa vastuumme hoitamatta jättäminen tai viivästyminen syistä, jotka eivät ole meidän kohtuullisesti hallittavissamme.

Jos sinulle aiheutuu tappioita Sivustoon tai Tuotteeseen liittyen, on sinun ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiin toimiin tappion minimoimiseksi. Ilmoita meille viipymättä, jos voimme tehdä jotain tappioidesi minimoimiseksi. Mikä tahansa kokemiisi tappioihin liittyvä vastuumme ei yhteenlaskettuna ylitä niiden maksujen yhteenlaskettua summaa, jonka olet maksanut Tuotteesta, jota vastuuvelvollisuutemme koskee.

LAIN SALLIMASSA MÄÄRIN VITALSOURCE EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, VÄLILLISISTÄ TAI RANGAISTUKSENOMAISISTA VAHINGOISTA. TÄHÄN SISÄLTYVÄT MYÖS KANTEET, JOTKA KOKEVAT MENETETTYJÄ VOITTOJA, YRITYSTOIMINNAN KESKEYTYMISTÄ, MENETETTYJÄ TIETOJA, KYVYTTÖMYYTTÄ OPISKELLA, OPETTAA TAI OPPIA SEKÄ MITÄ TAHANSA MUITA VITALSOURCEN TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ TAI SEN KÄYTTÖKYVYTTÖMYYDESTÄ AIHEUTUVIA VAHINKOJA. KAIKISSA TAPAUKSISSA VITALSOURCEN AINOA VASTUU TAI KORVAUSVELVOLLISUUS KOSKEE TÄMÄN SOPIMUKSEN MUKAISESTI SEN MEDIAN KORVAAMISTA TAI KORJAAMISTA, JOSSA VITALSOURCE-TUOTE TARJOTAAN, TAI VITALSOURCE-TUOTTEEN OSTOHINNAN HYVITTÄMISTÄ. KAIKKI LAINKÄYTTÖALUEET EIVÄT SALLI SATUNNAISTEN TAI VÄLILLISTEN VAHINKOJEN RAJOITTAMISTA, JOTEN TÄMÄ RAJOITUS EI VÄLTTÄMÄTTÄ OLE VOIMASSA.

ELLEI TÄSSÄ OLE TOISIN MAINITTU, VITALSOURCE TOIMITTAA VITALSOURCE-TUOTTEET SELLAISENAAN JA SAATAVUUDEN MUKAAN. VITALSOURCE JA SEN LISENSSINMYÖNTÄJÄT NIMENOMAISESTI KIELTÄVÄT KAIKKI MINKÄ TAHANSA TYYPPISET SUORAT TAI EPÄSUORAT TAKUUT, JOITA EI OLE ERIKSEEN TÄSSÄ SOPIMUKSESSA MAINITTU, MUKAAN LUKIEN KAUPATTAVUUDEN, TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVUUDEN JA LOUKAAMATTOMUUDEN TAKUUT. MITÄÄN EDUSTUSTA TAI ESITTELYÄ EI VOIDA KATSOA VST-TUOTTEEN TAKUUKSI ELLEI SITÄ OLE NIMENOMAISESTI SISÄLLYTETTY TÄHÄN SOPIMUKSEEN.

Yleistä

Et saa siirtää tai luovuttaa osaa tai kaikkia näiden Ehtojen mukaisia oikeuksiasi tai velvollisuuksiasi.

Kaikki meille tekemäsi ilmoitukset on lähetettävä kirjallisina Ehtojen lopussa näkyvään osoitteeseen.

Jos epäonnistumme jonkun oikeutemme täytäntöönpanossa, se ei johda tästä oikeudesta luopumiseen.

Jos jokin näistä Ehdoista todetaan tehottomaksi, kaikki muut säännökset säilyvät ennallaan.

Näitä Ehtoja ei saa muuttaa, paitsi nimenomaisella kirjallisella suostumuksellamme.

Nämä Ehdot ja Muut ehdot edustavat koko sinun ja meidän välistä sopimusta niiden aiheeseen liittyen.

Näihin Ehtoihin sovelletaan Tennesseen lakeja ja hyväksyt, että Tennesseen tuomioistuimilla (ja hovioikeudella) on yksinomainen tuomiovalta näistä Ehdoista tai niihin liittyen syntyneissä riitatilanteissa. Mikään ei voi estää meitä suojelemasta immateriaalioikeuksamme tuomalla kiistan toimivaltaisen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Irtisanominen

Voimme irtisanoa, poistaa käytöstä, lukita, estää tai jäädyttää Sivuston tai Tuotteen käyttöoikeutesi, jos et noudata Ehtoja, tai epäilemme perustellusti, että et ole noudattanut niitä. Irtisanomisen tapahtuessa sinun on lopetettava Sivuston ja/tai Tuotteen käyttäminen kokonaan, ja VitalSource voi välittömästi kieltää pääsysi Sivustolle ja/tai Tuotteeseen.

Kaikki säännökset, jotka luonteensa mukaisesti jäävät irtisanomisen yhteydessä voimaan, jäävät voimaan näiden Ehtojen voimassa olon lopettamisen yhteydessä.

Yhteystiedot

Jos sinulla on näihin Ehtoihin liittyvä kysymys, kommentti tai pyyntö, ota meihin yhteyttä:

VitalSource Technologies


One Ingram Boulevard

LaVergne, TN 37086, United States

 

 

 

people found this useful.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
0/0 koki tästä olevan apua