מדיניות פרטיות וקובצי Cookie של VitalSource Technologies, LLC.‎

Posted

This translation is provided for convenience only. The US English version of this Privacy & Cookies Policy shall govern in the event of any dispute between or inconsistency with any other translation.

תרגום זה מסופק לצורכי נוחות בלבד. הגרסה באנגלית ארה"ב של מדיניות הפרטיות וקובצי Cookie זו תהיה תקפה בכל מקרה של מחלוקת או אי התאמה בינה לבין כל תרגום אחר.

מדיניות פרטיות וקובצי Cookie של VitalSource Technologies, LLC.‎

מדיניות הפרטיות וקובצי ה-Cookies הזו (להלן "מדיניות") מסבירה את נוהלי הטיפול במידע של VitalSource Technologies, LLC.‎‏ (להלן "VitalSource" וכן "אנו", "שלנו") הקשורים לכל אחד מאתרי האינטרנט שלנו (כגון www.vitalsource.com), לכל חנות מקוונת הנמצאת בבעלות VitalSource, למוצרים שלנו המוכרים כיישומים לנייד Bookshelf‏, Bookshelf Online‏, Bookshelf, לתוכנות הקריאה, לתוכן הדיגיטלי, למוצרים אחרים הנמצאים בשליטתה או בבעלותה של VitalSource וליתר המוצרים והשירותים הנמצאים באתרי אינטרנט הכוללים קישור למדיניות זו (להלן ה"מוצרים" באופן קולקטיבי). אתה מסכים לתנאי מדיניות זו כאשר אתה ניגש למוצרים או לאתרי האינטרנט או משתמש בהם וכאשר אתה מבצע פעולות אחרות כמתואר להלן.

סוג המידע ש- VitalSource אוספת אודותיך

VitalSource אוספת ממך מידע כאשר אתה מוריד כל אחד מהמוצרים, ניגש אליו או משתמש בו, כאשר אתה נרשם ל-VitalSource, כאשר אתה יוצר חשבון של תוכנת הקריאה הדיגיטלית Bookshelf‏או של כל אחד מיתר השירותים שלנו וכאשר אתה מבקר בכל אחד מאתרי האינטרנט שלנו, כמתואר בהמשך להלן. מידע זה נחלק לשתי קטגוריות: מידע שאתה מספק לנו ישירות ומידע שאנו אוספים בצורה פסיבית או אוטומטית, כגון מידע הנאסף מהדפדפן או מההתקן שלך (להלן ה"מידע" באופן קולקטיבי).

מידע שאתה מספק לנו באופן ישיר

אנו עשויים לאסוף ממך מידע כאשר אתה ניגש למוצרים או משתמש בהם, למשל כאשר אתה: יוצר חשבון, מבצע רכישה, מוריד תוכן, מזין תוכן שנוצר על-ידי המשתמש, מוסיף הערות ודגשים בספרים, משתתף בהערכות ומשתף מידע עם חברים. אנו עשויים לאסוף מידע כגון שמך, הכתובת, כתובת הדואר האלקטרוני ומספר הטלפון שלך, פרטי קשר אחרים שלך, המעסיק שלך, מוסד אקדמי, פרטי קורסים, מספר כרטיס אשראי או כרטיס חיוב ותוכן שנוצר על-ידי המשתמש כגון הערות, דגשים ותגובות להערכות.

יש לך אפשרות לבחור לא לספק מידע מסוג זה, אך באופן כללי, רוב המידע שאנו מבקשים ממך דרוש לנו כדי שנוכל לספק לך את המוצרים וללא המידע לא נוכל לעשות זאת. אנו אוספים את המידע, משתמשים בו, מעבירים אותו וחושפים אותו בדרכים המתוארות במדיניות זו. אנו עשויים לאסוף מידע מקובץ או מידע שאינו מכיל פרטי זיהוי אישי וכן להשתמש בו, להעביר אותו ולחשוף אותו ללא הגבלה.

מידע שאנו מקבלים מגורמי צד שלישי

אנו עשויים לקבל מידע דומה מגורמי צד שלישי, לרבות מקורות ציבוריים, חברות הקשורות אלינו, הארגון שלך, הנציגים שלך, ספקי שירותי מידע, ערוצי מדיה חברתית והגורמים שעמם אנו מקיימים חילופי מידע כמתואר במסמך זה.

מידע שנאסף באופן אוטומטי

VitalSource גם אוספת באופן אוטומטי מידע מסוים בזמן שאתה משתמש במוצרים, רוכש מוצרים ומקיים אתנו אינטראקציה. מידע זה כולל, בין השאר:

לעובדות על הרכישות שלך,

לאופן השימוש שלך במוצרים,

למוצרים הספציפיים בהם אתה משתמש,

לרכיבים הספציפיים של המוצרים שבהם אתה משתמש,

לנתונים אנליטיים הנוצרים בעת הצפייה במוצרים, יצירת רשימות חדשות, או הצגת ההערות הקודמות בכל אחד מן ההתקנים שברשותך,

פעילויות שהשתתפת בהן, כגון חיפושים וטרנזקציות אחרות,

מידע על צפיות בדפים, שימוש בדפים, זמן שהות בדפים ומידע אחר על השימוש,

מידע ממוצרים אינטראקטיביים, לרבות ציונים על הערכות, השתתפות פעילה במהלך מפגשי לימודים ורמת הביצועים הכוללת וכן

לרשומות לגבי כל קשר שיש לנו איתך בטלפון, בדואר האלקטרוני או באינטרנט.

קובצי Cookies

VitalSource עשויה לאסוף עליך מידע כאשר אתה מבקר באתר האינטרנט VitalSource באמצעות "קובצי Cookie". קובצי Cookie הם קובצי טקסט קטנים הנשמרים במחשבים של מבקרים כדי לשמור את ההעדפות שלהם. כמה מקובצי ה-Cookie שאנו משתמשים בהם נשמרים רק למשך הגלישה הנוכחית באינטרנט ותוקפם פג ברגע שאתה סוגר את הדפדפן. קובצי Cookie אחרים נשמרים לתקופה ממושכת יותר ומטרתם לזכור אותך בפעם הבאה שאתה חוזר לאתר האינטרנט. VitalSource עשויה להשתמש בקובצי Cookie ובאמצעים אחרים כדי לגלות את שם התחום שלך, את הדפדפן ואת מערכת ההפעלה המשמשים אותך, את כתובת פרוטוקול האינטרנט (IP) שלך, את התאריך והשעה של הבקשה שלך, במקרה ששלחת בקשה, ואת ההתקן שאתה משתמש בו.

אנו משתמשים בקובצי Cookie על מנת:

לזכור שביקרת באתר שלנו בעבר; כלומר שאנחנו יכולים לזהות את מספר המבקרים הייחודיים באתר שלנו. דבר זה מאפשר לנו לוודא שיש קיבולת מספיקה למספר המשתמשים הנכנסים לאתר;

להתאים אישית את האלמנטים ו/או התוכן של הדפים באתר האינטרנט שלנו לצורך קידום מכירות;

לאסוף מידע סטטיסטי אנונימי על אופן השימוש שלך באתר שלנו (כולל משך הזמן שאתה מבלה באתר) ומהיכן הגעת לאתר שלנו, על מנת שנוכל לשפר את האתר וללמוד מהם החלקים הפופולריים ביותר אצל מבקרים; כמו גם

לאסוף מידע על הדפים באתר האינטרנט שלנו שאתה מבקר בהם, כמו גם מידע אחר אודות אתרים אחרים בהם אתה נוהג לבקר, על מנת למקם אותך ב"פלח השוק" המתאים. מידע זה כולל מידע על המחוז והעיר שאתה מתגורר בהם, יחד עם שמו של ספק שירותי האינטרנט שלך. מידע זה משמש אותנו כדי להעלות פרסומות המבוססת על העניין שלך באתר שלנו, שאנו מאמינים שתהיינה רלוונטיות לפלח השוק שלך. לקבלת מידע נוסף על סוג זה של פרסום המבוסס על פי העניין, ועל האו]ן שבו ניתן להשבית מאפיין זה, יש להיכנס לקישור www.youronlinechoices.com כמו גם www.youronlinechoices.com.au.

חלק מקובצי ה-cookie הנמצאים בשימוש באתר האינטרנט שלנו נקבעים על ידינו, וחלקם נקבע על ידי צדדים שלישיים המספקים שירותים בשמנו.

קובצי ה-Cookie שלנו

 

 

קטגוריה

מטרה

סוג ומשך זמן

[משמעותו לסבב הנוכחי בלבד או מתמשך]

קובץ Cookie מתמשך

שומר את פרטי המשתמש כך שניתן לגשת אליהם בכל פעם שהמשתמש מבקר באתר שלנו.

מתמשך - מעבר למשך הסבב הנוכחי

קובץ Cookie לסבב הנוכחי

שומר את פרטי המשתמש כך שניתן לגשת אליהם רק כל עוד סבב השימוש הנוכחי בדפדפן מתקיים.

סבב - מתקיים כל עוד סבב השימוש הנוכחי מתקיים.

גורם שלישי

קובצי Cookie אלה שומרים מידע במחשב של המשתמש וניתן לגשת למידע זה ממתחמים השונים מזה המוצג בשורת הכתובת.

מתמשך - מעבר למשך הסבב הנוכחי

 

בנוסף לקובצי Cooki, אנו או גורמי צד שלישי עשויים להגדיר קובצי מעקב מסוג GIF באתר האינטרנט שלנו ובידיעונים ובהודעות דואר אלקטרוני. קובצי מעקב מסוג GIF הם קובצי תמונה קטנים בתוך תוכן אתר האינטרנט או בתוך גוף הידיעונים שלנו המאפשרים לנו, או לגורמי צד שלישי, להבין באילו מחלקי אתר האינטרנט אתה גולש ואם יש לך עניין בתוכן מסוים.

דפדפני אינטרנט מאשרים קובצי Cookie באופן אוטומטי אך בכל המחשבים קיימת אפשרות לדחות קובצי Cookie. כדי להשתמש בה יש להפעיל את ההגדרה בדפדפן המאפשרת לדחות קובצי Cookie. עליך לדעת שאם תבחר לדחות קובצי Cookie, ייתכן כי לא תוכל לגשת לחלקים מסוימים באתר האינטרנט שלנו או להשתמש בכל אפשרויות הפונקציונליות באתרי האינטרנט שלנו. תוכל גם לקבל מידע נוסף על קובצי Cookie באתר www.allaboutcookies.org המספק מידע שימושי נוסף על קובצי Cookie ועל הדרך לדחות קובצי Cookie בדפדפנים מסוגים שונים.

השימוש ש- VitalSource עושה במידע אודותיך

VitalSource משתמשת במידע אודותיך, לשימושה האישי או בשיתוף עם נתונים שנאספו כדין באמצעות מקורות אחרים, למטרות שלהלן:

לעמידה בהתחייבויות החוזיות שלנו מולך,

לניהול החשבון שלך ועל מנת להיענות לבקשות שלך,

על מנת לספק את המוצרים המבוקשים על ידך, כולל אספקה של המוצרים הנכונים הנדרשים למחשב או להתקן שבחרת,

לתחזוקה ולשיפור המוצרים הקיימים ולפיתוח מוצרים חדשים,

למעקב אחר היסטוריית הרכישות שלך, ועל מנת לספק לך באופן שוטף עם מידע הקשור למוצרים אלה, ובכלל זה שינויים במוצרים או במידע אחר, שאנו חושבים שאתה עלול למצוא שימושי בהתייחס למוצרים ולשירותים שלנו, או של צדדים שלישיים שנבחרו על ידנו בקפידה, בתנאי שאישרת לנו שאינך מתנגד לקבלת תכתובת למטרות אלה,

כדי להתאים אישית תוכן המסופק לך על סמך השימוש שלך במוצרים (לדוגמה, מחקרים מומלצים, תוכן נוסף),

לביצוע מחקרים, לעדכון אתר האינטרנט שלנו ולניתוח אופן שימוש בו,

לספק המלצות או מודעות על מוצרים ועל שירותים שעשויים לעניין אותך;

כדי להשתמש בשירותי ניתוח עבור השירותים שלנו, בעזרת שירותי צד שלישי כגון Google Analytics. ספקי השירות האלו משתמשים בטכנולוגיה מהסוג שתואר לעיל בסעיף "מידע שנאסף באופן אוטומטי", כדי לעזור לנו לנתח את מאפייני השימוש שעושים המשתמשים במוצרים, לרבות על-ידי זיהוי אתר האינטרנט של צד שלישי שממנו הגעת. המידע הנאסף באמצעות הטכנולוגיה יימסר לספקי השירותים האלו או ייאסף ישירות על-ידם, והם ישתמשו במידע כדי להעריך את השימוש שאתה עושה במוצרים.

על מנת למנוע, לחקור ולהתמודד עם הונאה, פגיעה בזכויות הקניין הרוחני ובחוקים אחרים, ושימוש בלתי מורשה במוצרים שלנו או בחשבון המשתמש שלך, כמו גם

בכל אופן אחר המוגדר סביר וראוי לצרכים העסקיים הלגיטימיים של VitalSource הקשורים למוצרים שלה.

אנו עשויים לקבץ מידע שנאסף דרך המוצרים ו/או להסיר ממנו פרטי זיהוי אישי. אנו עשויים להשתמש בנתונים מקובצים או בנתונים שהוסרו מהם פרטי זיהוי אישי לכל מטרה שהיא ואנו עשויים לשתף אותם עם כל גורם צד שלישי.

הבחירות שלך

יש לך אפשרות לומר לנו לא ליצור אתך קשר לצורך מסירת מידע פרסומי לגבי המוצרים והשירותים שלנו ולגבי מוצרים ושירותים של צד שלישי. תוכל לעשות זאת בשלב שבו אתה מתבקש למסור את המידע באתר האינטרנט (על-ידי סימון או ביטול סימון (לפי ההנחיות) של התיבה הרלוונטית) או על-ידי ביצוע ההנחיות לביטול ההצטרפות לשירות השולח לך פרסומים. תוכל גם לנצל את זכותך בכל עת ולפנות אלינו באמצעות פרטי הקשר שלנו המופיעים בסוף מדיניות זו.

אם אתה מעוניין לקבל מידע נוסף על מודעות מותאמות בדפדפן ולברר כיצד תוכל לשלוט בחלק מקובצי ה-Cookie ולמנוע את שמירתם במחשב שלך כדי לספק פרסום מותאם אישית, אתה מוזמן לבקר בקישור Consumer Opt-Out (ביטול הצטרפות הצרכן) של Network Advertising Initiative ו/או בקישור Consumer Opt-Out (ביטול הצטרפות הצרכן) של Digital Advertising Alliance כדי לבטל את הצטרפותך לשירות קבלת פרסומים מותאמים אישית מחברות המשתתפות בתוכניות האלו. כדי לבטל את הצטרפותך לשירות Google Analytics for Display Advertising או להתאים אישית את המודעות של Google Display Network, תוכל לבקר בדף Google Ads Settings. אתה עדיין עשוי לקבל תוכן פרסומי גם אם תבטל את הצטרפותך לשירות פרסומים בהתאמה אישית. במקרה כזה, התוכן הפרסומי פשוט לא יהיה מותאם לתחומי העניין שלך. כמו כן, אין לנו שליטה בקישורים לעיל לביטול ההצטרפות ואיננו אחראים לבחירות שאתה מקבל בעת השימוש במנגנונים אלו או לזמינות המתמשכת או לרמת הדיוק של המנגנונים האלו. אם הדפדפנים שלך מוגדרים לדחיית קובצי Cookie בעת ביקור בדף ביטול ההצטרפות הזה או אם אתה מוחק בהמשך את קובצי ה-Cookie, משתמש במחשב אחר או עובר לדפדפן אינטרנט אחר, ייתכן כי יתבטל התוקף של ביטול ההצטרפות שלך לשירות NAI או DAA. למידע נוסף, בקר באתרי האינטרנט של NAI ושל DAI, דרך הקישורים לעיל.

בעת שימוש ביישום לנייד אתה עשוי גם לקבל תוכן פרסומי מותאם אישית בתוך היישום. כל אחת ממערכות ההפעלה - iOS להתקני Apple‏, ‏Android להתקני Android ו-Windows להתקני Microsoft‏ - מספקת הנחיות משלה המסבירות כיצד למנוע שליחת תוכן פרסומי מותאם אישית בתוך יישומים. תוכל לעיין בחומרי התמיכה ו/או בהגדרות הפרטיות של מערכות ההפעלה האלו כדי לבטל את הצטרפותך לשירותים השולחים פרסומים מותאמים אישית בתוך יישומים. בקשר להתקנים אחרים ו/או למערכות הפעלה אחרות, בקר בהגדרות הפרטיות של ההתקן הרלוונטי או פנה למפעיל הפלטפורמה הרלוונטי. אין לנו שליטה בהגדרות ההתקנים ואיננו אחראים לבחירות שאתה מקבל בזמן השימוש במנגנונים אלו או לזמינות המתמשכת או לרמת הדיוק של מנגנונים אלו.

ההצהרה של California Online Privacy Protection Act (חוק קליפורניה להגנה על פרטיות באינטרנט) בדבר אותות Do Not Track (מניעת מעקב)

Do Not Track (להלן "DNT‏") זו העדפת פרטיות שמשתמשים יכולים להגדיר בדפדפני אינטרנט מסוימים המאפשרת להם להודיע לאתרי אינטרנט ולשירותים כי אינם מעוניינים שמידע מסוים על גלישתם בדפי אינטרנט ייאסף עם הזמן וישמש אתרי אינטרנט או שירותים מקוונים מרובים. איננו מכירים באותות DNT שנוצרים על-ידי דפדפנים ואיננו מגיבים להם, שכן תעשיית האינטרנט עדיין נמצאת בעיצומו של מאמץ להגדיר פירוש מדויק ל-DNT, לקבוע מה פירוש הציות ל-DNT ולהתוות גישה משותפת למענה ל-DNT. למידע נוסף על Do Not Track, תוכל לעשות זאת כאן.

שיתוף המידע אודותיך עם צדדים שלישיים

VitalSource עשויה לשתף את המידע שלך עם גורמי צד שלישי כמתואר להלן.

אנו עשויים לשתף את המידע שלך עם "שותפי מימוש", כגון מוסדות אקדמיים, משווקים ובעלי תוכן או עם גורמים אחרים, המספקים לך גישה למוצרים ולשירותים שלנו. כאשר אתה ניגש למוצר כלשהו דרך אינטגרציה או קוד שמספק שותף מימוש, VitalSource עשויה לשתף עם שותף המימוש מידע הקשור לשימוש שלך, תוצאות מהאינטראקציה שלך עם המוצרים הרלוונטיים, תוצאות מהערכות שבוצעו והפעילות הכוללת שלך עם המוצרים הרלוונטיים, לרבות רכיבים אינטראקטיביים הקיימים במוצרים ובמוצרי צד שלישי המשולבים במוצרים (כגון Bookshelf GPS). שותף המימוש עשוי למשל לראות שניגשת למוצר או לתוכן מסוים שלו והשתמשת בו, או שהשתמשת בו למשך פרק זמן מסוים. שותף המימוש עשוי להשתמש במידע זה כדי להעריך את ההתקדמות שלך ולשפר את הלמידה שלך. כאשר אתה ניגש למוצרים הרלוונטיים או כאשר אתה מממש קודים שניתנו לך, אתה מסכים ל-VitalSource לשתף את המידע עם שותף המימוש באופן זה.

בעלי תוכן. VitalSource עשויה לשתף מידע מסוים עם בעלי תוכן או עם מקבלי רישיונות שיש להם זכויות הקשורות למוצרים שאתה ניגש אליהם (להלן "בעלי התוכן"). VitalSource עשויה לשתף פרטי קשר של מורים מאומתים המבקשים דגימות עבור בעלי התוכן של דגימות אלו. VitalSource עשויה גם לשתף עם בעלי התוכן נתונים מקובצים או נתונים שהסירו מהם פרטי זיהוי אישי הקשורים אליך ולשימוש שלך במוצר. בעלי התוכן ישתמשו בנתונים האלו למטרות מחקר ומעקב, כדי להעריך את השימוש במוצר ואת הגישה למוצר, כדי לשפר מוצרים ולצורך ניתוחים קשורים.

גורמי צד שלישי וחברות מסונפות הממלאים תפקידי תמיכה. VitalSource עשויה לשתף את המידע שלך עם ספקי שירות של צד שלישי ועם חברות המסונפות ל-VitalSource (כגון חברות אב, חברות בנות או חברות אחרות השייכות לתאגיד) הממלאות תפקידי תמיכה הקשורים למוצרים. השיתוף עשוי להתבצע, בין השאר, לצורכי מחקר או כדי לנתח נתוני שימוש, לתת סיוע שיווקי ל-VitalSource, לעבד תשלומים שלך בכרטיס אשראי או בכרטיס חיוב, לתת לך שירותי לקוח, לעבד ולבצע הזמנות שלך, לתת לך גישה למוצרים, לאחסון, לסייע ל-VitalSource לתת לך את המוצרים, לסייע ל-VitalSource להשתמש במידע כמתואר במדיניות זו ולצורך נושאים קשורים נוספים.

חשיפה לפי דרישת החוק או למניעת נזק. VitalSource שומרת את הזכות לקיים חילופי מידע עם גורמים רלוונטיים כגון בתי משפט, סוכנויות ממשלתיות ועורכי דין אם יש לה סיבה סבירה להאמין כי קיים צורך סביר באיסוף המידע, בגישה אליו, בשימוש בו, בשמירה שלו או בחשיפה שלו כדי (א) לציית לחוק החל, לתקנה, להליך משפטי או לבקשה בת אכיפה מטעם גוף ממשלתי, לרבות כדי לעמוד בדרישות של הרשויות לשמירה על הביטחון הלאומי ושל רשויות אכיפת החוק, (ב) לאכוף תנאי שימוש חלים, לרבות חקירה של הפרה פוטנציאלית של תנאים אלו, (ג) לזהות, למנוע או לטפל בכל דרך אחרת במעשים בלתי חוקיים או בחשד למעשים בלתי חוקיים, בבעיות אבטחה או בבעיות טכניות או (ד) לספק הגנה מפני פגיעה בזכויות, נזק לרכוש או פגיעה בבטיחות של VitalSource, של החברות המסונפות לה או של המשתמשים שלה, של בעלי התוכן או של הציבור, כנדרש או כמותר על פי החוק.

הקצאת המידע שלך. VitalSource שומרת את הזכות לחשוף ולהעביר את הבעלות על המידע שלך - מבלי לשלם לך - לגורמי צד שלישי (כגון רוכשים, רוכשים פוטנציאליים והיועצים שלהם) בקשר למיזוג, לרכישה או למכירה של העסק שלנו במלואו או בחלקו, או בכוונה למהלכים כאלו (לדוגמה, בדיקת נאותות). אתה מאשר ומסכים כי הצד השלישי רשאי להשתמש במידע שלך למטרות המתוארות במדיניות זו ולצורך שימושים קשורים מבלי לשלם לך.

פורומים ציבוריים

חדרי צ'אט, לוחות מודעות, קבוצות דיון ו/או פורומים ציבוריים אחרים יהיו זמינים מעת לעת בחלק מהמוצרים. כל מידע שיימסר בפורומים כאלו גלוי לשאר האנשים המשתמשים בתכונות האלו וייתכן שיהיה גלוי לציבור.

פרטיות ילדים

כדי ליצור חשבון Bookshelf עליך להיות בן 13 ומעלה.. VitalSource אינה מציעה הזמנות לילדים מתחת לגיל 13 ולא אוספת מהם מידע ביודעין. אם יש לנו יסוד סביר להאמין כי המידע שהועבר אלינו נמסר על ידי ילד מתחת לגיל 13, אנו מוחקים את המידע לאלתר, תוך נקיטה של כל הפעולות הנדרשות על מנת למנוע שליחה נוספת של מידע, כפי שנדרש על פי חוק.

אבטחה

VitalSource מתייחסת ברצינות לנושא אבטחת המידע, ונוקטת מגוון אמצעים על מנת להגן על המידע שלך מפני גישה או גילוי בלתי מורשים, בין אם המידע מאוחסן באופן פיזי או אלקטרוני. VitalSource קבעה נהלים מנהליים, טכניים, פיזיים, אלקטרוניים וניהוליים על מנת לסייע במניעת גישה לא מורשית למידע, בשמירה על אבטחת מידע ובשימוש במידע שנאסף אודותיך בהתאם למדיניות זו. VitalSource נוקטת את כל אמצעי האבטחה על מנת להגן מפני אובדן, שימוש לרעה, או שינוי של המידע אודותיך. למרות המאמצים האלו, VitalSource אינה יכולה להבטיח מניעה מוחלטת של גישה בלתי מורשית או של גילוי מידע. אם יש לך חששות בעניין זה, אל תשתמש במוצרים.

מומלץ לסגור את הדפדפן שלך כאשר אתה מסיים את הסבב הנוכחי בשם משתמש שלך, וזאת על מנת להבטיח שאחרים לא יוכלו לגשת לנתונים האישיים שלך אם אתה משתמש במחשב משותף או מחשב במקום ציבורי.

העברה בינלאומית של מידע

בהתחשב בעובדה שהאינטרנט הוא סביבה גלובלית, השימוש באינטרנט לצורך איסוף ועיבוד של מידע כרוך בהעברת נתונים על בסיס בינלאומי. לכן, על ידי השימוש בכל אחד מן המוצרים, אתה מאשר ומסכים להעברת המידע שלך אל מחוץ למדינת מגוריך, לכל מדינה אחרת (כולל ארצות הברית, קנדה, בריטניה ואוסטרליה) בה יש לנו מתקנים או שותפות עם צדדים שלישיים (לרבות אך לא מוגבל אך ורק למעבדי תשלומים, לשירותי ענן או לספקי IT אחרים, כמו גם חברות אחרות המספקות לנו שירותים). אתה מודע לכך שהמדינות אליהן אנו עשויים להעביר מידע לא תהיינה תמיד בעלות מדיניות לאבטחת נתונים ברמת ההגנה הקיימת במדינה שלך. בהתייחס למדיניות הפרטיות באוסטרליה, אתה מסכים כי במקרה של הפרת המדיניות על ידי גורם שלישי ביחס לטיפול בנתונים האישיים אודותיך, אנו לא נהיה אחראים כלפי הגורם השלישי על פי חוק הפרטיות, וייתכן שלא תוכל ולבקש פיצוי על פי חוק זה.

קישורי צד שלישי

אתה עשוי למצוא קישורים לאתרים של צדדים שלישיים בכל אחד מן המוצרים. ייתכן שלאתרים אלה מדיניות קובצי Cookie ו/או מדיניות אחרת משל עצמם, מומלץ לבדוק זאת. איננו נושאים בכל אחריות או חבות למדיניות של גורמים אלה, מכיוון שאין לנו שליטה עליהם.

הזכויות שלך

ניתן לפנות אלינו כדי לבקש גישה לנתונים האישיים (לפי הגדרתם בחוק החל) אודותיך השמורים אצלנו, כדי לבקש לתקן אותם או כדי לממש את הזכות להישכח, או כדי להעלות חששות לגבי הטיפול שלנו בנתונים אלו. מימוש הזכות להישכח תמנע ממך להשתמש במוצרים ותבטל כל קשר בין החשבון הקודם שלך לבין נתוני הפעילות ההיסטוריים שלך.

יש לך זכות לבקש עותק של הנתונים האישיים אודותיך השמורים אצלנו או לתקן בהם שגיאות. אנו נספק לך עותק של כל הנתונים האישיים אודותיך, על פי בקשתך.

במקרה של בקשה לקבלת גישה או תיקון נתונים, נבקש ממך לספק לנו פרטים רבים ככל שתוכל על הנתונים האישיים המסוימים שאתה מחפש, על מנת לעזור לנו לאתר אותם. אנו נספק את הסיבות שלנו, במקרה שאנו דוחים את הבקשה לקבלת גישה או לתיקון הנתונים האישיים אודותיך. במקרים בהם אנו מחליטים שלא לבצע את התיקון המבוקש לנתונים האישיים שלך, ואתה אינך מסכים להחלטה זו, תוכל לבקשת מאיתנו לבצע את התיקון המבוקש בנתונים שלך.

אנחנו מתייחסים ברצינות רבה לחששות שלך בנושאי פרטיות. בכל מקרה בו אתה מביע חששות לגבי הפרת זכויות הפרטיות שלך, אנו נגיב וניידע אותך על הגורם שמונה לטיפול בעניין שלך ומתי לצפות לתגובה נוספת מצידנו בנושא. אנו עשויים לבקש ממך פרטים נוספים לגבי החששות שהתעוררו אצלך, וייתכן שנצטרך להעסיק או להתייעץ עם גורמים נוספים על מנת לחקור ולהתמודד עם הבעיה שנוצרה. אנו נשמור תיעוד של הבקשה שלך ושל כל החלטה או פתרון מצידנו.

כפי שצוין לעיל, עומדת לך הזכות למנוע את השימוש בנתונים האישיים אודותיך למטרות שיווק ישירות.

זכויות הפרטיות שלך לפי חוקי קליפורניה

החוק בקליפורניה מתיר למבקרים תושבי קליפורניה לבקש פעם בשנה מידע מסוים בקשר לאופן שבו אנו חושפים נתונים אישיים לגורמי צד שלישי לטובת צרכים שיווקיים ישירים של אותם גורמי צד שלישי. כדי לשלוח בקשה כזו, עליך לשלוח הודעות דואר אלקטרוני לכתובת privacy@vitalsource.com או לכתוב אלינו לכתובת VitalSource Technologies, LLC.
, Attn: Privacy, 227 Fayetteville Street, 
Suite 400 
Raleigh NC, 27601.

שינויים במדיניות

נהלי המידע המתוארים במדיניות זו נכונים למועד הקובע בסוף המסמך זה. VitalSource שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מדיניות זו על פי שיקול דעתה מעת לעת. הודעה על כל שינויים תפורסם בדף זה והם ייכנסו לתוקף מרגע פרסומם. אם אתה מודאג לגבי אופן השימוש במידע אודותיך, מקם סימנייה בדף זה וחזור ובדוק מעת לעת.

יצירת קשר

אם יש לך שאלות, הערות, או בקשות לגבי מדיניות זו, צור אתנו קשר בדואר או בדואר אלקטרוני באמצעות פרטי הקשר הבאים:

VitalSource Technologies, LLC.‎


‎227 Fayetteville Street


‎Suite 400 
Raleigh NC, 27601

mailto:privacy@vitalsource.com

תוקף ועדכון אחרון ב-15 בדצמבר 2016.

people found this useful.
האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 0