Notkunarskilmálar Vital Source Technologies, LLC

Posted

This translation is provided for convenience only.  The US English version of these Terms of Use shall govern in the event of any dispute between or inconsistency with any other translation.

Þessi þýðing er aðeins til þæginda. Ensk (bandarísk) útgáfa þessara notkunarskilmála skal gilda ef upp kemur ágreiningur eða ef ósamræmi er milli þýðinga.

Notkunarskilmálar Vital Source Technologies, LLC

Í þessum notkunarskilmálum („notkunarskilmálar“) koma fram skilmálar og skilyrði fyrir notkun Vital Source Store („vefsíðunnar“) og notkun lestrarhugbúnaðarins (þ.m.t. sérhver gögn honum tengd og uppfærslur á þeim hugbúnaði) og þess stafræna efnis sem hægt er að lesa með þeim hugbúnaði sem er gerður tiltækur til niðurhals af vefsíðunni (hvort fyrir sig nefnt „hugbúnaður“ og „efni sem leyfi er veitt fyrir “ og saman kallað „ vörur“). Þessir notkunarskilmálar eiga einnig við um alla þjónustu sem er aðgengileg með sérhverjum hugbúnaði eða vefsíðu („þjónusta“), nema að sérstakir skilmálar eða viðbótarskilmálar séu í gildi, en þá birtast þeir á skjánum eða eru aðgengilegir með tengli.

Vefsíðan og vörurnar eru í eigu Vital Source Technologies, LLC. („VitalSource“, einnig nefnt „við“, „okkur“ og „okkar“). Við erum lögaðili og störfum samkvæmt lögum í Delaware-fylki í Bandaríkjunum. Skráningarnúmer okkar er 2411480 og aðalstarfsstöðvar okkar eru að One Ingram Boulevard, LaVergne, TN 37086.

Þú fellst á og samþykkir þessa notkunarskilmála sem eru skilyrði fyrir notkun þinni á vefsíðunni og vörunum. Ef þú samþykkir ekki notkunarskilmálana skaltu ekki fara inn á eða nota vefsíðuna eða vörurnar. Við áskiljum okkur réttinn til að gera breytingar á þessum notkunarskilmálum af og til.Notendum vefsetursins er bent á að skoða þessa notkunarskilmála af og til til að sjá breytingar sem við kunnum að gera af og til. Notendur varanna verða upplýstir með þeim hætti að notkunarskilmálarnir birtast á skjánum eða með tengli á uppfærðu notkunarskilmálana þegar hugbúnaðurinn er ræstur aftur eða nýju efni sem leyfi er veitt fyrir er halað niður, en slíkar breytingar eru ekki afturvirkar. Þú ábyrgist að þú hefur heimild til að gera samning við okkur á grundvelli þessara notkunarskilmála.

Þessum notkunarskilmálum var síðast breytt 13. maí 2015.

Leyfi og notkun

Veitt er takmarkað leyfi, sem útilokar ekkert og er ekki framseljanlegt, fyrir aðgangi að vefsíðunni og öllum vörum, eingöngu til einkanota. Notkun í viðskiptalegum tilgangi, sem brýtur í bága við þessa notkunarskilmála, eða notkun til gagnasöfnunar og/eða í hagnaðarskyni er óheimil.

Sækja má og birta efni af vefsíðunni eða sérhvert efni á tölvu eða öðru tæki, prenta og afrita einstaka síður og, með fyrirvara um þar sem fram kemur í næsta hluta, vista slíkar síður með rafrænu sniði á þessum tækjum. Verið getur að viðbótarskilmálar eigi einnig við um tiltekna eiginleika, hluta eða efni á vefsíðunni og, þar sem það á við, munu þeir birtast á skjánum eða vera aðgengilegir með tengli („Aðrir skilmálar“).

Vefsíðuna eða vöruna og allt það sem aðgengilegt er á síðunni eða í vöru má aðeins nota í lögmætum tilgangi (í samræmi við gildandi lög og reglugerðir), með ábyrgum hætti og ekki þannig að það kunni að skaða nafn eða orðstír okkar eða einhvers af hlutdeildarfélögum okkar.

Þú berð ábyrgð á:

 • öllu því sem þú gerir á eða í tengslum við vefsíðuna og/eða vöruna,
 • öllu efni og upplýsingum sem þú gefur upp eða sendir á vefsíðuna eða sérhverja vöru („efnið þitt“),
 • því sem þú opnar á vefsíðunni eða vörunni, hvernig þú túlkar eða notar vefsíðuna eða vöruna og því sem þú kannt að gera í tengslum við notkun vefsíðunnar eða vörunnar.

Aðgangur að vefsíðunni og vörunum

Vörum má aðeins hala niður, opna þær og nota á tölvu eða öðrum tæki í þinni eigu eða þinni umsjá og sem keyrir viðeigandi stýrikerfi sem viðkomandi vara var hönnuð fyrir, því þarf að gæta þess að tækið sé samhæft og uppfylli allar nauðsynlegar tæknilýsingar til að hægt sé að hala niður þeirri vöru sem þú vilt sækja og til að opna og nota sérhverja vöru sem halað er niður.

Gert verður ráð fyrir að þú hafir fengið leyfi eiganda tölvu eða annars tækis sem er í þinni umsjá en ekki þinni eigu til að hala niður sérhverri vöru á tækið. Þú fellst á ábyrgð, í samræmi við þessa notkunarskilmála, á aðgangi og notkun þinni á sérhverri vöru á hvaða tæki sem er, hvort sem það er í þinni eigu eða ekki.

Þú fellst á að fjarskiptaþjónustuveitandi fyrir sérhvert fartæki, sem þú sækir, opnar eða notar vörur á, kann að taka gjald fyrir netaðgang með tækinu.

Verið getur að við takmörkum af og til aðgang að tilteknum eiginleikum, hlutum eða efni á vefsíðunni eða vörunni eða allri vefsíðunni eða vörunni, fyrir notendur sem eru skráðir hjá okkur. Tryggja verður að allar skráningarupplýsingar sem gefnar eru upp séu réttar og þessar upplýsingar þurfa að vera nákvæmar og dagréttar.   Þú samþykkir að Vital Source geti, hvenær sem er og án fyrirvara, fjarlægt efni sem leyfi er veitt fyrir af þjónustunni eða vefsíðunni ef við höfum ákveðið, að eigin frumkvæði, að við höfum ekki lengur viðhlítandi eða nauðsynlegan rétt til að veita aðgang að slíku efni sem leyfi er veitt fyrir. Ef Vital Source ákveður að fjarlægja efni sem leyfi er veitt fyrir af þjónustunni OG ÞAÐ ER FJARLÆGT INNAN FYRSTU 12 MÁNAÐA FRÁ KAUPDAGSETNINGU, samþykkir þú að eina úrræði þitt er að fá endurgreiðslu á öllum þeim greiðslum sem þú hefur innt af hendi til Vital Source fyrir efnið sem leyfi er veitt fyrir sem hefur verið fjarlægt. EF VITAL SOURCE ÁKVEÐUR AÐ FJARLÆGJA EFNI SEM VEITT ER LEYFI FYRIR FRÁ ÞJÓNUSTUNNI HVENÆR SEM ER 12 MÁNUÐUM EFTIR KAUPDAGSETNINGU SLÍKS EFNIS SEM LEYFI ER VEITT FYRIR, SAMÞYKKIR ÞÚ AÐ ÞÚ HAFIR EKKI RÉTT Á NEINNI ENDURGREIÐSLU ÚR HENDI VITAL SOURCE.

Ef þú hefur valið þér eða þér er úthlutað auðkenni til innskráningar (s.s. notandanafn og aðgangsorð eða annað auðkenni) sem er hluti af öryggisráðstöfunum okkar, verður að fara með slíkar upplýsingar sem trúnaðarmál og ekki láta neinum öðrum það í té. Þú berð ábyrgð á öllu því sem gerist undir þínu auðkenni og verður að láta okkur vita tafarlaust ef vart verður við óheimilaða notkun eða ef öryggi er rofið með öðrum hætti. Við áskiljum okkur rétt til að ógilda auðkenni hvenær sem er, hafir þú að okkar mati ekki fylgt ákvæðum þessara notkunarskilmála eða ef upplýsingar sem þú gefur til að skrá þig inn sem notandi reynast rangar.

Við getum ekki ábyrgst og ábyrgjumst ekki samfellda, óslitna eða villulausa virkni vefsíðunnar, þjónustunnar eða vörunnar né að efni vefsíðunnar eða vörunnar muni svara með tilteknum hraða (þar sem slíkt er háð nokkrum þáttum sem við ráðum ekki við).  Sérstakir þjónustusamningar milli Vital Source og stofnunar eða annars fyrirtækis geta verið hluti af öðrum samningi og slíkur þjónustusamningur myndi ekki falla undir þessa málsgrein.

Við áskiljum okkur réttinn til að draga til baka eða hætta að bjóða sérhverja vöru eða vefsíðuna, hvort sem er með tilkynningu eða ekki, ef það er nauðsynlegt vegna öryggis eða af lagalegum ástæðum.

Þér er heimilt, hvenær sem er, að falla frá þeim rétti sem þér er veittur samkvæmt þessum notkunarskilmálum til aðgangs og notkunar sérhverrar vöru með því að taka niður og eyða varanlega þínu eintaki vörunnar og með því að fjarlægja tiltekna vélræna virkjunarkosti sem þú hefur búið til.

Efni sem leyfi er veitt fyrir og greitt er fyrir

Niðurhal efnis sem leyfi er veitt fyrir og greitt er fyrir getur verið háð greiðslu gjalds, en upphæð þess er það sem birt er á vefsíðunni af og til, nema þú hafi fengið kóða (til dæmis hjá stofnun sem þú ert í námi hjá, útgefanda eða smásöluaðila útgáfu sem þú hefur þegar keypt í prentriti), en þá er hægt að leysa út þann kóða fyrir niðurhal sem fullnægir skilyrðum.

Greiðsla fyrir allar pantanir verður að vera með kredit- eða debetkorti á útskráningarsíðunni. Við notum trausta greiðslumiðlun hjá þriðja aðila til að taka við greiðslunni. Tekið er við greiðslu með flestum helstu kredit- og debetkortum. Greiðsla fer fram að fullu, strax. Útgefandi kortsins lætur fara fram prófun á greiðslum sem fara fram á netinu og við berum ekki ábyrgð ef kortaútgefandinn hafnar greiðsluheimild af einhverri ástæðu. Athygli er vakin á því að það getur verið að kortaútgefandinn leggi á gjald eða úrvinnslugjald fyrir greiðslu á netinu. Við berum enga ábyrgð á því.

Viðkomandi niðurhalsefni verður aðgengilegt um leið og greiðsla hefur verið heimiluð eða þegar gildur kóði er skráður og þú samþykkir að svo sé og þú hefur því engan rétt til að skipta um skoðun (stundum kallað ‚réttur til að hætta við‛) þegar niðurhalið er hafið.

Þegar greitt er fyrir niðurhal og efni sem leyfi er veitt fyrir, ábyrgjumst við að það muni, þegar því er halað niður, standast í meginatriðum lýsingu okkar þegar niðurhalið fer fram og að öll þjónusta sem við veitum með því verður veitt af sanngjarnri kostgæfni og færni. 

Það sem ekki er heimilt

Nema að því leyti sem það er sérstaklega tekið fram í þessum notkunarskilmálum, er óheimilt að:

 • leigja, framleigja, lána, selja, gefa út leyfi eða framselja aðgang að vefsíðunni eða vörunni til þriðja aðila eða nýta vefsíðuna eða vöruna í viðskiptalegum tilgangi eða nota upplýsingar á vefsíðunni eða vörunni með neinum hætti (beint eða óbeint) í hagnaðar- eða ábataskyni,
 • afrita eða geyma vöruna eða vefsíðuna (eða sérhvern hluta þeirra) til annars en eigin persónulegra nota, sem ekki er í viðskiptalegum tilgangi,
 •    geyma vefsíðuna eða vöruna á miðlara annars geymslubúnaðar sem er nettengdur eða búa til gagnagrunn,
 • eiga við, trufla, breyta, þýða eða umbreyta vefsíðunni eða vörunni eða sérhvern hluta þeirra eða skapa óþarfa álag á vefsíðuna eða vöruna eða netin eða þjónustuna sem tengist vefsíðunni eða vörunni né heldur að reyna að komast fram hjá öryggisráðstöfunum á sérhverjum miðlurum sem vefsíðan eða varan er hýst á,
 • vendismíða, bakþýða, taka í sundur eða snúa þýðingu vefsvæðis eða vöru við,
 • koma hugbúnaði eða sjálfvirkum þáttum eða forskriftum inn á vefsíðuna eða vöruna til að búa til marga reikninga, ræsa sjálfvirkar leitir, beiðnir og fyrirspurnir, eða til að fjarlægja, skafa eða vinna gögn af vefsíðunni eða vörunni,
 •        senda, dreifa, kynna eða gera aðgengilegt með einhverjum hætti í gegnum vefsíðuna eða vöruna tölvuveirur, hnappaborðsskráningarforrit (keylogger) eða njósnahugbúnað (spyware), tölvuorma, Trójuhesta, tímasprengjur eða önnur meinleg eða skaðleg forrit, eða
 • nota hvaða vöru á vefsíðunni þannig að það kunni að skaða nafn eða orðstír okkar eða einhverra hlutdeildarfélaga okkar,
 • flytja út sérhverja vöru í bága við gildandi lög um inn- og útflutning í sérhverju landi,
 • birta opinberlega, framkvæma, endurbirta eða afrita sérhverja vöru eða vöru sem við gerum aðgengilega til niðurhals af vefsíðunni (með, þ.m.t. en ekki takmarkað við, tölvupósti, fréttahópum, skrám eða umræðusvæðum, innra neti eða netsíðu eða með öðrum hætti),
 • eiga við, fara framhjá eða breyta öryggi, stjórnun stafrænna réttinda eða öðrum aðferðum við framfylgd leyfisveitinga sem lúta að vörunni, vefsíðunni eða þjónustunni, eða
 • gera með öðrum hætti neitt það sem ekki er sérstaklega heimilt samkvæmt þessum notkunarskilmálum.

Öll réttindi sem þér eru veitt samkvæmt þessum notkunarskilmálum falla tafarlaust niður ef brotið er gegn einhverju þeirra.

Til þess að nota sérhverja vöru með hætti sem ekki er sérstaklega heimilaður samkvæmt þessum notkunarskilmálum þarf að fá sérstakt leyfi frá okkur. Hafðu samband við okkur með því að nota Hafa samband sem er að finna í lok þessara notkunarskilmála.

Friðhelgi einkalífs

Um notkun persónulegra upplýsinga sem þú sendir okkur (í gegnum vefsíðu okkar eða einhverja vöru) gildir stefna okkar um friðhelgi einkalífs og dúsur, sem er beinlínis hluti þessara notkunarskilmála. Hafirðu ekki enn lesið stefnu okkar um friðhelgi einkalífs og dúsur, ættirðu að gera það núna.

Hugverkaréttur

Við veitum þér, en seljum þér ekki, leyfi að sérhverri vöru sem þú halar niður. Við eða eigendur efnis erum áfram ávallt eigendur allra vara.

Allur hugverkaréttur að sérhverju efni á vefsíðunni, efnið sem leyfi er veitt fyrir, og í sérhverri vöru og innihald hennar (þar með talið Vital Source®, Vital Source Bookshelf® og önnur vörumerki, textar, myndefni, hugbúnaður, ljósmyndir og annað efni, myndir, kvikmyndir og hljóð) (saman nefnt „efni“), annað en Þitt efni , er eign Vital Source eða leyfisveitenda okkar. Except as expressly set out herein, where necessary for viewing the Content on the Site or your browser, or as permitted by applicable law which may not be excluded or limited, nothing in these TOUs gives you any rights in respect of any intellectual property owned by us or our licensors and you acknowledge that you do not acquire any ownership rights by downloading the Site or any Product or any of its content.

Komi til þess að þú prentir, afritir eða geymir síður af vefsíðunni (aðeins eins og heimilað er í þeim hluta þessara notkunarskilmála sem nefnist Leyfi og notkun), verður þú að tryggja að sérhver höfundaréttur, vörumerki eða sérhverjar aðrar höfundarréttartilkynningar sem eru í upprunalega efninu séu einnig afritaðar.

Í hugbúnaðinum getur verið kóði sem er almennt kallaður opinn hugbúnaður, sem dreift er samkvæmt einhverjum af þeim mörgu þekktu tilbrigðum leyfisskilmála opins hugbúnaðar, þar með taldir skilmálar sem leyfa óhefta dreifingu og breytingu á frumkóða viðkomandi hugbúnaðar og/eða sem krefst þess að allir dreifingaraðilar veiti óheftan aðgang að slíkum frumkóða þegar beiðni um slíkt berst, þar með talið sérhvert framlag eða breytingar sem slíkur dreifingaraðili hefur gert (sameiginlega, „opinn húgbúnaður“). Gættu að því að, að svo miklu leyti sem sérhver hugbúnaður hefur að geyma opinn hugbúnað, er þér aðeins veitt leyfi fyrir þeim þætti samkvæmt viðkomandi leyfisskilmálum þess leyfisveitanda sem þriðji aðili („leyfisskilmálar opins hugbúnaðar“) og ekki samkvæmt þessum notkunarskilmálum, og þú fellst á og samþykkir að lúta slíkum leyfisskilmálum opins hugbúnaðar. Þér verður veittur aðgangur að frumkóða sérhvers opins hugbúnaðar sem er í sérhverjum hugbúnaði og viðkomandi leyfisskilmálum opins hugbúnaðar að þinn beiðni.

Efni

Það getur verið að við breytum sniði og efni vefsíðunnar af og til án þess að tilkynna um það. Við áskiljum okkur rétt til að breyta hönnuninni, eiginleikunum og/eða virkni sérhverrar vöru eða þjónustu með því að gera uppfærða vöruna eða þjónustuna tiltæka fyrir þig til niðurhals, eða þar sem stillingar tækis þíns leyfa, með sjálfvirkri afhendingu uppfærslna. Þér er ekki skylt að hala niður neina uppfærða vöru eða þjónustu, en við gætum hætt að veita og/eða uppfæra efni fyrir eldri útgáfur sérhverrar vöru eða þjónustu og, allt eftir eðli uppfærslunnar, í sumum tilvikum gæti farið svo að þú gætir ekki haldið áfram að nota vöruna eða þjónustuna fyrr en þú hefur halað niður uppfærðu útgáfunni.

Þar sem rafræn þjónusta getur orðið fyrir truflun og bilun, samþykkir þú að notkun þín á vefsíðunni sé miðuð við það ‚hvernig hún er‛ og ‚eins og hún er tiltæk‛ ásamt því að áhættan sé eingöngu þín. Þú samþykkir einnig að niðurhal, aðgengi og notkun sérhverrar vöru eða þjónustu sem gerð er tiltæk til niðurhals ókeypis, sé ‚eins og það er‛ og ‚eins og tiltækt er‛ ásamt því að áhættan af því sé eingöngu þín.

Við gætum, en okkur er það ekki skylt, gert tiltækar uppfærslur að sérhverri vöru eða þjónustu eða efni þeirra og við gætum hætt að gera tiltækar slíkar uppfærslur hvenær sem er, með eða án tilkynningar til þín.

Þó við reynum að tryggja það að allt efni og aðrar upplýsingar á vefsíðunni eða sem gerðar eru tiltækar í sérhverri vöru eða þjónustu sem frá okkur kemur séu réttar, er efnið veitt eingöngu til þæginda og er ekki ætlað að jafngilda heimild eða ráðgjöf sem treysta ætti á. Þú staðfestir að vörurnar kunna að gera tiltækt efni sem kemur úr mörgum áttum sem við berum ekki ábyrgð á. Verið getur að hlutar af vefsíðunni, vörunni eða þjónustunni séu ekki réttir, nákvæmir, áreiðanlegir, fullgerðir eða dagréttir af og til. Þú ættir að kanna hjá okkur eða þaðan sem viðkomandi upplýsingar berast og spyrjast fyrir um eins og viðeigandi er áður en þú bregst við á grundvelli sérhverra slíkra upplýsinga, og tilkynna okkur ef þú tekur eftir einhverju sem ekki er rétt, ófullgerðu eða úreltu efni á vefsíðunni eða í vöru eða þjónustu.

Við getum ekki ábyrgst og ábyrgjumst ekki að neitt efni á vefsíðunni eða nein vara eða þjónusta og efni hennar verði veirulaus eða án annars kóða sem gæti borið með sér smitandi eða eyðileggjandi þætti, né að aðgengi að vefsíðunni, vörum eða þjónustu muni virka eins og til er ætlað eða óslitið. Það er á þína ábyrgð að beita viðeigandi vörnum á sviði upplýsingatækni (þar með talið veiruvörn og aðrar varnir) til að uppfylla þarfir þínar varðandi öryggi og áreiðanleika vefsíðunnar, sérhverrar vöru eða þjónustu.

Vörur til niðurhals

Vital Source gerir tiltækar vörur sem þú getur halað niður af vefsíðunni. Verð er tilgreint með þeirri vöru eða þjónustu sem við á. Verð og tiltækileiki allrar vöru og þjónustu eru með fyrirvara um fyrirvaralausa breytingu hvenær sem er áður en við tökum við pöntun þinni. Óvíst er hvort verð er með sölu-, notkunar- eða öðrum skatti sem við á, en slíkur skattur skal tilgreindur, reiknaður og innheimtur á sölustað. Tölvubréf til staðfestingar verður sent eftir afgreiðslu hverrar pöntunar. Við berum ekki ábyrgð á neinni truflun eða bilun í neinum samskiptum eða ferli, hverjar sem orsakir eru, sem verður til þess að pöntun eða einhver greiðsla eða upplýsingar um greiðslu berast ekki eða eru ekki unnar hjá okkur. Greiðsla mun teljast móttekin þegar við getum tekjufært eða flutt upphæðina sem þarf inn á tilgreindan bankareikning okkar. Þessir notkunarskilmálar gilda um vörur og niðurhal þeirra.

Þú verður að vera 18 ára eða eldri til að hala niður sérhverja vöru af vefsíðunni. Þó einstaklingar yngri en 18 ára megi nota sérhverja vöru, mega þeir aðeins gera það með þátttöku, undir eftirliti og með samþykki foreldris eða lögráðamanns.

Tenglar og verkfæri þriðju aðila

Vefsíðan og tilteknar vörur kunna, af og til, að innihalda tengla á ytri vefsíður eða hugbúnað í eigu, rekstri eða framleitt af fyrirtæki þriðja aðila sem er óháð okkur og sem kunna að innihalda tengla á tilboð og kynningar þriðju aðila. Þeir fylgja með til þæginda eingöngu, til að veita þér aðgang að upplýsingum, vöru eða þjónustu sem þér kann að finnast gagnleg eða áhugaverð. Við höfum ekki sannprófað og berum ekki ábyrgð á innihaldi þessara vefsíðna né neinu sem þær bjóða og ábyrgjumst ekki að þær verði alltaf tiltækar. Sú staðreynd að við látum fylgja tengla á slíkar ytri vefsíður gefur ekki til kynna að við styðjum, kostum eða mælum með þeim, eða séum tengd rekstraraðilum þeirra eða kynningaraðilum né neinu efni á þeim.

Ákveðin verkfæri, tæki, hugbúnaður og aðrir eiginleikar sem tiltækir eru á eða í gegnum vefsíðuna eða vörurnar kunna að koma frá þriðju aðilum. Þessi verkfæri eru í boði þér til þæginda. Þessi verkfæri eru ekki í eigu eða rekin af okkur og við berum ekki ábyrgð á að skoða efni þeirra, hversu tiltæk, nákvæm, fullnægjandi, tímanleg, gild, höfundaréttarfylgin, lögleg, velsæmandi, hæf og heilleg þau eru, né neina aðra hlið á þeim verkfærum.

Ábyrgð okkar

Ekkert í þessum notkunarskilmálum er ætlað að takmarka eða útiloka ábyrgð okkar gagnvart þér:

 • vegna andláts eða líkamstjóns vegna gáleysis okkar, eða
 • vegna sviksamlegra rangra staðhæfinga,
 • eða til að útiloka, takmarka eða breyta rétti sem þú kannt að eiga samkvæmt sérhverjum lögum sem ekki er hægt að útiloka, takmarka eða breyta með samningi („neytendaréttur þinn“). Þú finnur meira um neytendarétt þinn hjá neytendasamtökum og stofnunum eins og skrifstofu fyrir lögmæta viðskiptahætti á hverjum stað eða skrifstofu borgaralegrar ráðgjafar.

Með fyrirvara um ofangreint (þar með talið neytendarétt þinn) verðum við aldrei skaðabótaskyld fyrir:

 • neitt viðskiptatap,
 • neitt tap sem ekki var fyrirsjáanlegt með sanngjörnum hætti, eða
 • að framkvæma ekki sérhverja skuldbindingu, eða vegna tafa við framkvæmd sérhverrar skuldbindingar okkar sem orsakast af atburðum sem við höfum ekki stjórn á með sanngjörnum hætti.

Ef þú verður fyrir einhverju tapi í tengslum við vefsíðuna eða vöruna, verður þú að grípa til allra sanngjarnra aðgerða til að draga úr tapi þínu, þar með talið að tilkynna okkur tafarlaust ef við getum gripið til einhverra aðgerða til að lágmarka tapið. Sérhver bótaábyrgð okkar vegna taps sem þú verður fyrir skal ekki, samanlagt, vera hærri en heildargjöldin sem þú greiddir fyrir viðkomandi selda vöru þaðan sem skaðabótaskyldan er upprunnin.

AÐ ÖLLU ÞVÍ LEYTI SEM LÖG HEIMILA, SKAL VITALSOURCE Í ENGU TILVIKI BERA ÁBYRGÐ Á NEINU SÉRSTÖKU TJÓNI  TILFALLANDI, AFLEIDDU EÐA VEGNA REFSINGAR, HVERT SEM ÞAÐ KANN AÐ VERA, ÞAR MEÐ TALIÐ KRÖFUR VEGNA HAGNAÐARMISSIS, REKSTRARSTÖÐVUNAR, ÞEGAR EKKI ER UNNT AÐ STUNDA NÁM, KENNA EÐA LÆRA, VEGNA UPPLÝSINGATAPS EÐA ANNARS SKAÐA SEM FELLUR TIL VEGNA NOTKUNAR EÐA AÐ EKKI SÉ HÆGT AÐ NOTA VITALSOURCE VÖRUNA. Í ÖLLU FALLI ER EINA SKYLDA EÐA ÁBYRGÐ VITALSOURCE SAMKVÆMT ÞESSUM SAMNINGI AÐ ENDURNÝJA EÐA GERA VIÐ MIÐILINN SEM VITALSOURCE VARAN ER VEITT Á EÐA AÐ ENDURGREIÐA KAUPVERÐIÐ SEM GREITT VAR FYRIR VITALSOURCE VÖRUNA. Í SUMUM LÖGSÖGUM ER EKKI HEIMILT AÐ ÚTILOKA EÐA TAKMARKA TILFALLANDI EÐA AFLEITT TJÓN, ÞANNIG AÐ VERIÐ GETUR AÐ ÚTILOKUN OG TAKMÖRKUN EIGI EKKI VIÐ.

NEMA AÐ ÞVÍ LEYTI SEM HÉR ER KVEÐIÐ Á UM, ÚTVEGAR  VITALSOURCE ÞÉR VITALSOURCE VÖRURNAR Á GRUNDVELLI ÞESS ÁSTANDS SEM ÞÆR ERU Í OG TILTÆKI ÞEIRRA. VITALSOURCE OG LEYFISHAFAR ÞESS HAFNA SÉRSTAKLEGA ALLRI ÁBYRGÐ SEM EKKI ER SÉRSTAKLEGA KVEÐIÐ Á UM Í ÞESSUM SAMNINGI, MEÐ BEINUM EÐA ÓBEINUM HÆTTI, ÞAR MEÐ TALIÐ ÁBYRGÐ Á MARKAÐSHÆFI, HÆFI Í TILTEKNUM TILGANGI OG AÐ HÚN BRJÓTI EKKI Á BÁGA VIÐ LÖG. EKKERT UMBOÐ EÐA VITNISBURÐUR SKAL FELA Í SÉR ÁBYRGÐ Á VST VÖRUNNI NEMA ÞAÐ SÉ SÉRSTAKUR HLUTI ÞESSA SAMNINGS.

Almennt

Þú mátt ekki afsala eða framselja neinn eða allan rétt þinn eða skuldbindingar samkvæmt þessum notkunarskilmálum.

Allar tilkynningar frá þér til okkar verða að vera skriflegar á það heimilisfang sem tilgreint er við niðurlag þessara notkunarskilmála.

Ef við nýtum ekki einhvern rétt okkar leiðir það ekki til þess að sá réttur sé gefinn eftir.

Ef eitthvert ákvæði þessara notkunarskilmála reynist vera óframfylgjanlegt, skal það ekki hafa nein áhrif á önnur ákvæði.

Þessum notkunarskilmálum má ekki breyta án sérstaks skriflegs samþykkis okkar.

Notkunarskilmálar þessir og hinir skilmálarnir fela í sér allan samninginn milli þín og okkar í tengslum við viðfangsefni þeirra.

Um þessa notkunarskilmála skulu gilda lög í Tennessee og þú samþykkir að dómstólar í Tennessee (og áfrýjunardómstólar þeirra) eru einir með lögsögu til að leysa sérhvern ágreining sem upp kemur í sambandi við þessa notkunarskilmála. Ekkert skal koma í veg fyrir málsmeðferð til að vernda höfundarétt okkar fyrir dómstóli sem til þess hefur lögsögu.

Slit

Við megum slíta, gera óvirkan, læsa, hindra eða stöðva tímabundið aðgang þinn að vefsíðunni eða sérhverri vöru ef þú fylgir ekki, eða ef okkur grunar af gildri ástæðu að þú hafir ekki fylgt einhverjum notkunarskilmálanna. Komi til slíkra slita verður þú að hætta allri notkun vefsíðunnar og/eða vörunnar, og Vital Source má tafarlaust rifta aðgengi þínu að vefsíðunni og/eða vörunni.

Öll ákvæði sem í eðli sínu standa eftir slit munu standa eftir slit þessara notkunarskilmála.

Hafa samband

Hafir þú einhverjar spurningar, athugasemdir eða beiðnir varðandi þessa notkunarskilmála, skaltu hafa samband við okkur:

VitalSource Technologies


One Ingram Boulevard

LaVergne, TN 37086

 

 

people found this useful.
Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful