Vital Source Technologies, LLC. Algemene Voorwaarden

Posted

This translation is provided for convenience only.  The US English version of these Terms of Use shall govern in the event of any dispute between or inconsistency with any other translation.

Deze vertaling is uitsluitend bedoeld voor het gemak.  De Amerikaans Engelse versie van deze Gebruiksvoorwaarden is bepalend in het geval van een geschil tussen of inconsistentie met een andere vertaling.

Vital Source Technologies, LLC.  Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden(de "AV") geven ​​de voorwaarden voor het gebruik van de Vital Source Store (de "Site") en het gebruik van de reader software (inclusief alle bijbehorende documentatie en alle updates van deze software) en de digitale inhoud beschikbaar gesteld op de Site die kan worden gelezen door die software (respectievelijk "Software" en "Gelicentieerde inhoud", samen "Producten"). Deze AV zijn ook van toepassing op alle diensten die via software of Site beschikbaar worden gesteld (de "Diensten"), tenzij afzonderlijke of aanvullende voorwaarden van toepassing zijn, in welk geval zij zullen worden getoond op het scherm of toegankelijk worden gemaakt via een link.

De Site en de Producten worden geëxploiteerd door Vital Source Technologies, LLC. ("VitalSource,” ook “wij,” “onze,” en “onsWij zijn een bedrijf, opgericht onder de wetten van de staat Delaware in de Verenigde Staten. Ons registratienummer is 2411480, en ons hoofdkantoor is in One Ingram Boulevard, LaVergne, TN 37086.

U gaat akkoord met en accepteert deze AV als een gebruiksvoorwaarde van de Site en de Producten. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze AV, moet u de Site of de Producten niet bezoeken danwel gebruiken. Wij behouden ons het recht voor om deze AV van tijd tot tijd te veranderen.  Gebruikers van de Site worden geadviseerd om deze AV regelmatig te bestuderen om eventuele wijzigingen die we van tijd tot tijd maken te beoordelen. Gebruikers van Producten krijgen een melding met de AV weergegeven op het scherm of met een link naar de bijgewerkte AV wanneer u de Software start of nieuwe Gelicentieerde Inhoud downloadt, hoewel dergelijke wijzigingen niet met terugwerkende kracht van toepassing zullen zijn. U garandeert ons dat u de bevoegdheid heeft een overeenkomst met ons te sluiten over de voorwaarden van deze AV.

Deze AV zijn voor het laatst bijgewerkt op 13 mei 2015.

Licentie en gebruik

Wij verlenen u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor toegang tot de Site en een Product, enkel voor uw persoonlijke gebruik. Elk commercieel gebruik, gebruik in strijd met deze AV, of gebruik voor het verzamelen van gegevens en/of winst is niet toegestaan.

U kunt inhoud van de Site of een Product ophalen en weergeven op een computer of ander apparaat, afzonderlijke pagina's printen en kopiëren en, onder voorbehoud van de volgende paragraaf, dergelijke pagina's in elektronische vorm op dat apparaat opslaan. Er kunnen aanvullende voorwaarden gelden ook voor bepaalde functies, onderdelen of inhoud van de Site en, voor zover deze van toepassing zijn, zullen deze op het scherm worden weergegeven of toegankelijk zijn via een link ("Andere voorwaarden").

U zult de Site of een Product en alles verkrijgbaar op de Site of een Product alleen gebruiken voor legale doeleinden (in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving), op een verantwoorde manier, en niet op een manier die onze naam of reputatie of die van één van onze filialen zou kunnen beschadigen.

U blijft verantwoordelijk voor:

 • al uw activiteiten op en in verband met de Site en/of een Product;
 • alle inhoud en informatie die u verstrekt aan, of plaatst op, de Site of een Product ("Uw inhoud");
 • wat u opent op de Site of een Product, hoe u de Site of een Product interpreteert of gebruikt, en eventuele acties die u onderneemt als gevolg van het gebruik van de Site of Product.

Toegang tot de Site en Producten

Producten mogen alleen worden gedownload, benaderd en gebruikt op een computer of ander apparaat die eigendom is van of gecontroleerd door u, en met het betreffende besturingssysteem waarvoor het betrokken Product werd ontworpen, wat betekent dat u ervoor moet zorgen dat u een compatibel apparaat heeft welke voldoet aan alle vereiste technische specificaties, zodat u in staat bent om ieder gewenst Product te downloaden en te openen en te gebruiken .

U wordt geacht toestemming te hebben verkregen om een Product te downloaden van de eigenaar van een computer of ander apparaat dat wordt gebruikt door u, maar geen eigendom van u is. U aanvaardt de verantwoordelijkheid, in overeenstemming met deze AV, voor alle toegang tot, en het gebruik van, een Product op ieder apparaat, ongeacht of deze eigendom is van u.

U erkent dat de mobiele service provider voor elk mobiel apparaat waarop u een Product downloadt, opent of gebruikt, kosten kan vragen voor de toegang tot internet op dat apparaat.

We kunnen van tijd tot tijd de toegang tot bepaalde functies, onderdelen of inhoud van de Site of een Product, of de gehele Site of Product, beperken voor gebruikers die zich bij ons hebben geregistreerd. U moet ervoor zorgen dat alle registratie gegevens die u verstrekt juist zijn, en moet deze gegevens correct en actueel houden.   U stemt ermee in dat Vital Source te allen tijde en met of zonder voorafgaande kennisgeving, Gelicentieerde Inhoud van de Dienst of Site kan verwijderen, als we vaststellen, naar eigen goeddunken, dat we niet de juiste of de benodigde rechten bezitten om u te voorzien van toegang tot deze Gelicentieerde Inhoud. Indien Vital Source besluit om Gelicentieerde Inhoud van de Dienst te verwijderen, EN DEZE VERWIJDERING PLAATSVINDT BINNEN DE EERSTE TWAALF MAANDEN NA DE DATUM VAN UW AANKOOP, gaat u ermee akkoord dat uw enige en exclusieve rechtsmiddel een terugbetaling van alle eerder door u aan Vital Source betaalde bedragen voor de verwijderde Gelicentieerde Inhoud is. INDIEN VITAL SOURCE BESLUIT OM GELICENTIEERDE INHOUD VAN DE DIENST TE VERWIJDEREN OP ENIG MOMENT NA TWAALF MAANDEN NA DE DATUM VAN UW AANKOOP VAN ZULKE GELICENTIEERDE INHOUD, STEMT U ERMEE IN DAT U GEEN RECHT HEEFT OP ENIGE TERUGBETALING VAN VITAL SOURCE .

Als u hiervoor kiest, wordt u voorzien van een inlog-ID (zoals een gebruikersnaam en wachtwoord of ander identificatiemiddel) als onderdeel van onze veiligheidsprocedures, en moet u dergelijke informatie als vertrouwelijk behandelen en deze niet onthullen aan iemand anders. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw inlog-ID en moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van enig vastgesteld ongeoorloofd gebruik of andere inbreuk op de beveiliging. Wij behouden ons het recht voor om ieder inlog-ID op elk moment te deactiveren, als naar onze mening u niet heeft voldaan aan één van de bepalingen van deze AV of eventueel door u verstrekte gegevens ten behoeve van de registratie als gebruiker vals blijken te zijn.

We kunnen geen garantie geven voor de continue, ononderbroken of foutloze operabiliteit van de Site, Diensten of enig Product, of dat Site of Product inhoud op een bepaalde snelheid zal reageren (aangezien dit afhankelijk is van een aantal factoren buiten onze controle).  Specifieke service level agreements tussen Vital Source en een instelling of andere zakelijke entiteit kunnen een deel uitmaken van een andere overeenkomst, en dergelijke SLA zullen niet door deze paragraaf worden gebonden.

Wij behouden ons het recht voor om de werking van een Product of de Site op te schorten of terug te trekken, met of zonder kennisgeving aan u, als dit nodig is voor de veiligheid of juridische redenen.

U kunt op elk moment de aan u verleende rechten onder deze AV voor toegang tot en gebruik van een Product beëindigen door permanent uw exemplaar van dat Product te verwijderen, alsook specifieke machine activeringen die u heeft aangemaakt.

Betaalde Gelicentieerde Inhoud

Het downloaden van betaalde Gelicentieerde Inhoud vereist mogelijk een vergoeding, waarvan het bedrag van tijd tot tijd zal worden vastgesteld op de Site, tenzij u een code heeft verkregen (bijvoorbeeld door een instelling waaraan u studeert, een uitgever of verkoper van een publicatie die u al op papier heeft gekocht), in welk geval u die code kunt inwisselen tegen een in aanmerking komende download.

Betalingen voor bestellingen moeten worden gedaan met een creditcard of bankpas via de betalingspagina. We maken gebruik van een gerenommeerde externe betaling dienstverlener om de betaling te verwerken. De betaling wordt door de meeste grote creditcards en betaalkaarten aanvaard. De betaling wordt volledig en onmiddellijk gedaan. U dient zich ervan bewust te zijn dat online betalingen zijn onderworpen aan validatiecontroles door uw kaartuitgever, en wij zijn niet verantwoordelijk als uw kaartuitgever weigert de betaling toe te staan voor welke reden dan ook. Let op, het is mogelijk dat uw kaartuitgever online verwerkingskosten in rekening brengt. Ook daarvoor zijn wij niet verantwoordelijk.

De relevante download zal onmiddellijk ter beschikking worden gesteld wanneer de betaling is toegestaan ​​of u een geldige code in heeft gevoerd, en u erkent dat dit het geval is en daarom geen recht heeft om van gedachten te veranderen (ook wel bekend als een 'afkoelingsperiode' recht) als de download is gestart.

Waar u betaalt om betaalde Gelicentieerde Inhoud te downloaden, garanderen wij dat deze, wanneer gedownload, in wezen zal voldoen aan de beschrijving die door ons is gegeven op de locatie van de download, en dat alle diensten die wij ermee leveren zullen leveren worden geleverd met redelijke zorg en vaardigheid. 

Wat u niet mag doen

Behalve voor zover uitdrukkelijk vastgesteld in deze AV, mag u niet:

 • toegang tot de Site of een Product verhuren, uitlenen, verkopen, in licentie geven, of overdragen aan derden of de Site of een Product exploiteren voor commerciële doeleinden of anderszins informatie op de Site of in een Product gebruiken (direct of indirect) voor winstdoeleinden;
 • enig Product of de Site (of een deel daarvan) kopiëren of opslaan, anders dan voor eigen niet-commercieel, persoonlijk gebruik;
 • de Site of een Product opslaan op een server of ander opslagapparaat dat is aangesloten op een netwerk of een database aanmaken;
 • de Site of een Product of een deel daarvan verstoren, wijzigen, vertalen, of wijzigen, of een onnodige belasting op de Site of een {roduct of de netwerken of diensten verbonden met de Site of een Product veroorzaken, noch proberen om de beveiliging van enige server waarop de Site of een Product wordt gehost omzeilen;
 • de Site of een Product reverse engineeren, decompileren, demonteren of reverse compileren;
 •            software of geautomatiseerde agents of scripts op de Site of een Product introduceren om meerdere accounts te creëren, geautomatiseerde zoekopdrachten genereren, verzoeken en vragen te versturen, of om gegevens van de Site of een Product te strippen, schrapen, of mijnen;
 • enig computervirus, keyloggers, spyware, wormen, Trojaanse paarden, tijdbommen of andere kwaadaardige of schadelijke programmering versturen, verdelen, introduceren of anderszins beschikbaar maken op enige wijze via de Site of een Product; of
 • een Product of de Site gebruiken op een manier die onze naam of reputatie of die van één van onze filialen kan beschadigen;
 • een Product exporteren in strijd met de toepasselijke export of import wetten van een land;
 • een Product of enig product dat we beschikbaar maken op de site om te worden gedownload publiceren, uitvoeren, of reproduceren (inclusief en zonder beperking door middel van e-mail, nieuwsgroepen, bestand- of discussie gebieden, intranet of internet site of enig ander middel);
 • knoeien met, ontwijken of modificeren van enige beveiliging, beheer van digitale rechten, of andere vergunning handhaving procedures met betrekking tot het Product, Site of Diensten; of
 • enige andere activiteiten die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan ​​door deze AV.

Alle rechten verleend in deze AV zullen onmiddellijk beëindigen in het geval dat u handelt in strijd met één van hen.

Om iets te doen met een Product dat niet uitdrukkelijk is toegestaan ​​door deze AV, heeft u een aparte licentie van ons nodig. Neem contact met ons op, met behulp van de Contact opnemen gegevens aan het einde van deze AV.

Privacy

Het gebruik van uw ingediende persoonlijke gegevens (via onze Site of een Product) wordt beheerst door ons Privacy & Cookies Beleid, welke uitdrukkelijk deel is van deze AV. Als u ons Privacy & Cookies Beleid nog niet heeft gelezen, dient u dat nu doen.

Intellectuele Eigendomsrechten

We geven licenties voor alle Producten die u downloadt, maar verkopen deze niet. Wij of de content-eigenaren blijven te allen tijde de eigenaren van alle Producten.

Alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoud van de Site, de Gelicentieerde Inhoud, en in elk Product en de inhoud ervan (met inbegrip van Vital Source®, Vital Source Bookshelf® en andere handelsmerken, tekst, afbeeldingen, software, foto's en andere materialen, afbeeldingen, video's en audio) (gezamenlijk, "Inhoud") , met uitzondering van Uw Inhoud, zijn eigendom van Vital Source of onze licentiegevers.  Behalve zoals hierboven vermeld, indien nodig voor het bekijken van de Inhoud op de Site of in uw browser, of zoals toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, die niet kan worden uitgesloten of beperkt, geeft niets in deze AV u rechten met betrekking tot enig intellectueel eigendom van ons of onze licentiegevers, en u erkent dat u geen eigendomsrechten verwerft door het downloaden van de Site of een Product of enige inhoud. 

In het geval u pagina's van de site print, kopieert of opslaat (alleen toegestaan ​​door het "Licentie en gebruik" gedeelte in deze AV), moet u ervoor zorgen dat enig auteursrecht, handelsmerk of ander intellectueel eigendomsrecht teken in de oorspronkelijke inhoud wordt gereproduceerd.

De Software kan code bevatten, meestal aangeduid als open source software, die wordt verspreid onder één van de vele bekende varianten van open source licentievoorwaarden, met inbegrip van voorwaarden die de vrije verspreiding en wijziging van de desbetreffende broncode van de programmatuur toestaan en/of welke vereisen dat alle distributeurs dergelijke broncode op verzoek gratis beschikbaar stellen, met inbegrip van eventuele bijdragen of wijzigingen gemaakt door dergelijke distributeur (collectief, "Open Source Software"). Houdt u er rekening mee dat, voor zover de Software geen Open Source Software bevat, dat element alleen in licentie wordt gegeven aan u onder de betreffende licentievoorwaarden van de toepasselijke externe licentiegever ("Open Source licentievoorwaarden"), en niet onder deze AV, en u accepteert en gaat ermee akkoord dat u door dergelijke Open Source licentievoorwaarden bent gebonden. Een kopie van de bron code van enige Open Source Software als onderdeel van de Software en de relevante Open Source Licentievoorwaarden worden beschikbaar gesteld op uw verzoek.

Inhoud

We kunnen het formaat en de Inhoud van de Site van tijd tot tijd wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij behouden ons het recht voor om het ontwerp, de functies en/of de functionaliteit van een Product of Dienst te veranderen door het bijgewerkte Product of Dienst als download beschikbaar te stellen, indien de instellingen van uw apparaat dit toelaten, door automatische ontvangst van updates. U bent niet verplicht om een bijgewerkte Product of Dienst te downloaden, maar we kunnen ophouden eerdere versies van een Product of Dienst niet langer aanbieden/bijwerken, en, afhankelijk van de aard van de update, zult in sommige gevallen niet in staat zijn om een Product of Dienst te blijven gebruiken, totdat u de bijgewerkte versie hebt gedownload.

Aangezien elektronische diensten onderhevig zijn aan onderbrekingen en storingen, gaat u ermee akkoord dat uw gebruik van de Site op een 'indien beschikbaar' basis en op eigen risico is. U aanvaardt tevens dat het downloaden, de toegang tot, en het gebruik van een Product of Dienst die gratis als download ter beschikking wordt gesteld zijn op een zoals beschikbaar' basis en op eigen risico is.

We kunnen, maar zijn niet verplicht om, updates beschikbaar maken voor een Product of Dienst of de inhoud daarvan, en we kunnen op elk gewenst moment ophouden om dergelijke updates beschikbaar te stellen, met of zonder kennisgeving aan u.

Hoewel we proberen ervoor te zorgen dat alle Inhoud en andere informatie op de Site of ter beschikking gesteld door een Product of Dienst waarvan wij de bron zijn correct is, is de Inhoud uitsluitend bedoeld voor het gemak en is niet bedoeld om te fungeren as autoriteit of advies waarop u kunt vertrouwen. U erkent dat Producten inhoud beschikbaar stellen die is afgeleid van een aantal bronnen, waarvoor wij niet verantwoordelijk kunnen zijn. Delen van de Site , Product of Dienst kunnen van tijd tot tijd niet juist, nauwkeurig, betrouwbaar, compleet of actueel zijn. U dient bij ons of bij de relevante informatiebron te controleren, en elke andere nodige vragen stellen voordat u handelt op basis van dergelijke informatie, en ons op de hoogte stellen als u enige onjuiste, onvolledige of verouderde Inhoud op de Site of in een Product of Dienst constateert. 

We geven geen garantie dat enige Inhoud van de Site of een Product of Dienst en de inhoud daarvan vrij is van virussen of andere code die besmettende of destructieve elementen kunnen bevatten, of dat de toegang tot de Site , Producten of Dienst ononderbroken functioneert zoals de bedoeling is. Het is uw verantwoordelijkheid om de juiste IT-beveiliging te garanderen (met inbegrip van anti-virus en andere beveiligingen) om aan uw specifieke eisen met betrekking tot de veiligheid en betrouwbaarheid van de Site , een Product of Dienst. te voldoen. 

Downloadbare Producten

Vital Source maakt Producten beschikbaar om te downloaden via de Site. De prijzen worden weergegeven bij de toepasselijke Product of Dienst. Prijzen en beschikbaarheid van alle Producten en Diensten zijn onderhevig aan veranderingen op elk moment voordat wij uw bestelling accepteren zonder voorafgaande kennisgeving. Prijzen kunnen al dan niet inclusief toepasselijke verkoop, gebruik, of andere belastingen zijn; echter, zullen deze belastingen worden geïdentificeerd, berekend en verzameld op het punt van verkoop. Een bevestigingsmail zal worden verstuurt na het afrekenen van alle bestellingen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige onderbreking van of storing in enig communicatie of proces, ongeacht de oorzaak, wat resulteert in het niet ontvangen of verwerken van enige bestelling, betaling of betalingsinformatie. Een betaling wordt geacht te zijn ontvangen wanneer we in staat zijn om deze te crediteren of het bedrag naar onze aangewezen bankrekening kunnen overschrijven. Producten en hun download zijn onderworpen aan deze AV. 

U moet 18 jaar of ouder zijn om een ​​Product van de Site te downloaden. Alhoewel personen jonger dan 18 alle Producten mogen gebruiken, mogen zij dit alleen doen met de betrokkenheid, toezicht en goedkeuring van hun ouder of voogd.

Externe koppelingen en instrumenten

De Site en bepaalde Producten kunnen, van tijd tot tijd, koppelingen bevatten naar externe sites of applicaties die eigendom zijn, of worden bediend of geproduceerd door externe organisaties die onafhankelijk zijn van ons, welke koppelingen kunnen bevatten naar externe aanbiedingen en acties. Wij bieden deze alleen aan voor het gemak, om u te voorzien van toegang tot informatie, producten of diensten die u nuttig of interessant vindt. We hebben niet de inhoud van deze sites niet geverifieerd en zijn er niet verantwoordelijk voor, noch voor enige informatie aangeboden door hen, en garanderen niet dat zij continu beschikbaar zullen zijn. Het feit dat we koppelingen naar dergelijke externe sites aanbieden betekent geen goedkeuring, sponsoring of aanbeveling van, of associatie met, hun exploitanten of promotors of enig materiaal erop.

Bepaalde instrumenten, apparaten, softwareprogramma's of andere functies die beschikbaar zijn op of via de Site of Producten kunnen worden geleverd door derden. Deze instrumenten worden verstrekt of ter beschikking gesteld voor uw gemak. Deze instrumenten zijn niet ons eigendom en worden niet geëxploiteerd door ons, en wij zijn niet verantwoordelijk voor de bestudering van de inhoud, beschikbaarheid, nauwkeurigheid, geschiktheid, actualiteit, geldigheid, de naleving van het auteursrecht, wettigheid, betamelijkheid, kwaliteit, volledigheid of enig ander aspect van deze instrumenten.

Onze aansprakelijkheid

Niets in deze AV is bedoeld als beperking of uitsluiting van onze aansprakelijkheid jegens u:

 • voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid; of
 • voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken,
 • of om rechten uit te sluiten, te beperken of aan te passen die u zou hebben op basis van een wet die niet kan worden uitgesloten, beperkt of gewijzigd middels overeenkomst ("Uw Consumentenrechten"). U kunt meer informatie vinden over Uw Consumentenrechten bij consumentenorganisaties en -instanties zoals uw lokale Trading Standards Office of Citizens Advice Bureau.

Onder voorbehoud van het bovenstaande (inclusief Uw Consumentenrechten), zijn wij in geen geval aansprakelijk voor:

 • enige zakelijke verliezen;
 • enige verliezen die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren; of
 • enige niet-nakoming, of vertraging in de uitvoering van één of meer van onze verplichtingen die wordt veroorzaakt door gebeurtenissen buiten onze redelijke controle.

Als u verliezen lijdt in verband met de Site of een Product, moet u alle redelijke maatregelen nemen om uw verlies te minimaliseren, met inbegrip van onverwijlde kennisgeving aan ons als er maatregelen zijn die wij kunnen nemen om uw verlies te helpen minimaliseren. Iedere aansprakelijkheid we hebben voor verliezen die u lijdt zal in totaal niet meer bedragen dan het totaal door u betaald ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid ontstaat voor de betreffende betaalde Product vergoedingen.

IN ZOVERRE WETTELIJK MOGELIJK, ZAL VITALSOURCE NIMMER AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLG- OF STRAFRECHTELIJKE SCHADE IN ENIGE VORM, WAARONDER EISEN VOOR WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN BEDRIJFSVOERING, ONMOGELIJKHEID OM TE STUDEREN, LESGEVEN OF LEREN, VERLOREN INFORMATIE OF ANDERE SCHADE VOORTKOMEND UIT HET GEBRUIK OF ONBESCHIKBAARHEID VAN HET VITALSOURCE PRODUCT. IN ALLE GEVALLEN ZULLEN DE VERPLICHTINGEN OF AANSPRAKELIJKHEID VAN VITALSOURCE UIT HOOFDE VAN DEZE OVEREENKOMST ENKEL STREKKEN TOT HET VERVANGEN OF DE REPARATIE VAN HET MEDIUM WAAROP HET VITALSOURCE PRODUCT WORDT GELEVERD, OF TERUGSTORING VAN HET AANKOOPBEDRAG BETAALD VOOR HET VITALSOURCE PRODUCT. SOMMIGE JURISDICTIES STAAN HET AFWIJZEN OF BEPERKEN VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, WAARDOOR DEZE AFWIJZING OF BEPERKING MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING IS.

BEHALVE INZOVERRE HIERIN GENOEMD, WORDEN VITALSOURCE PRODUCTEN GELEVERD DOOR VITALSOURCE IN HUN GELEVERDE STAAT EN BESCHIKBAARHEID. ALLE GARANTIES VAN ENIGE SOORT DIE NIET EXPLICIET WORDEN GENOEMD IN DEZE OVEREENKOMST, DIRECT OF INDIRECT, WAARONDER GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-SCHENDING VAN RECHTEN WORDEN EXPLICIET AFGEWEZEN DOOR VITALSOURCE EN HAAR LICENTIEHOUDERS. GEEN ENKEL VOORBEELD OF DEMONSTRATIE ZAL DIENEN ALS EEN GARANTIE VAN HET VST PRODUCT TENZIJ EXPLICIET OPGENOMEN IN DEZE OVEREENKOMST.

Algemeen

U mag geen rechten of verplichtingen onder deze AV overdragen of toewijzen.

Alle kennisgevingen die door ons aan u worden gedaan moeten schriftelijk plaatsvinden aan het adres genoemd aan het einde van deze AV.

Als we één van onze rechten niet afdwingen, leidt dit niet tot een verklaring van afstand van dat recht.

Indien enige bepaling van deze AV onuitvoerbaar blijkt te zijn, blijven alle overige bepalingen onverminderd van kracht.

Deze AV mogen niet worden gewijzigd, tenzij met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Deze AV alsmede de overige voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het onderwerp.

Deze AV worden beheerst door de wetten van Tennessee, en u gaat ermee akkoord dat de gerechten van Tennessee (en hoven van beroep van hen) exclusief bevoegd zijn om eventuele geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze AV op te lossen. Niets zal ons beletten om onze intellectuele eigendomsrechten te beschermen voor een bevoegde rechtbank.

Beëindiging

We kunnen uw toegang tot de Site of een Product beëindigen, uitschakelen, blokkeren, of opschorten als u niet voldoet met enige van deze AV, of als we op redelijke gronden vermoeden dat u deze niet heeft nageleefd. In het geval van een dergelijke beëindiging, moet u al het gebruik van de Site en/of een Product beëindigen, en Vital Source mag onmiddellijk uw toegang tot de Site en/of een Product intrekken.

Alle bepalingen die door hun aard beëindiging overleven, zullen de beëindiging van deze AV overleven.

Contact opnemen met ons

Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft met betrekking tot deze AV, neem dan contact met ons op:

VitalSource Technologies


One Ingram Boulevard

LaVergne, TN 37086

 

 

people found this useful.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0