Vital Source Technologies, LLC. Vilkår for bruk

Posted

This translation is provided for convenience only.  The US English version of these Terms of Use shall govern in the event of any dispute between or inconsistency with any other translation.

Denne oversettelsen er bare til orientering.  Den amerikanske engelske versjonen av disse vilkårene for bruk skal styre i tilfelle tvist mellom, eller inkonsekvens med noen annen oversettelse.

Vital Source Technologies, LLC. Vilkår for bruk

Disse vilkårene for bruk ("VFB") fastsetter vilkårene for din bruk av VitalSource Store ("nettstedet") og din bruk av leseprogramvaren (inkludert eventuelle saksdokumenter og eventuelle oppdateringer i den programvaren) og digitalt innhold som kan leses på den programvaren som vi gjør tilgjengelig for nedlasting fra nettstedet (henholdsvis "Programvare" og "Lisensiert innhold" og sammen "Produkter"). Disse VFB gjelder også for tjenestene tilgjengelige via programvare eller nettstedet ("Tjenester"), med mindre separate eller tilleggsvilkår gjelder, da vil de vises på skjermen eller være tilgjengelig via en link.

Nettstedet samt produktene drives av VitalSource Technologies, LLC. ("VitalSource", også "vi", "vår," og "oss"). Vi er et aksjeselskap, registrert i henhold til lovene i delstaten Delaware i USA. Vårt registrerte nummer er 2411480, og vår bedrifts hovedkontor er på One Ingram Boulevard, LaVergne, TN 37086 .

Du samtykker med og aksepterer disse VFB-ene som en betingelse for din bruk av nettstedet og produkter. Hvis du ikke er enig med vilkårene i disse VFB-ene, ikke få tilgang til eller bruk nettstedet eller produktene. Vi forbeholder oss retten til å endre disse VFB-ene fra tid til annen.  Brukere av nettstedet rådes til å se tilbake på disse VFB-ene med jevne mellomrom for å gjennomgå eventuelle endringer vi kan gjøre fra tid til annen. Brukere av produktene vil bli varslet med at VFB vises på skjermen eller med en link til de oppdaterte VFB-ene neste gang du starter programvaren, eller laster ned nytt lisensiert innhold, selv om ingen slike endringer vil gjelde retrospektivt. Du garanterer overfor oss at du har myndighet til å inngå en avtale med oss ​​om vilkårene for disse VFB-ene.

 Disse VFB-ene ble sist oppdatert 13. mai 2015 .

Lisens og bruk

Vi gir deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens til å få tilgang til nettstedet og ethvert produkt for personlig bruk. Enhver kommersiell bruk, bruk i strid med disse VFB-ene, eller bruk til datainnsamling og/eller fortjeneste er ikke tillatt.

Du kan hente og vise innhold fra nettstedet eller et produkt på en datamaskin eller en annen enhet, skrive ut og kopiere enkeltsider og, underlagt den neste delen, lagre slike sider i elektronisk form på den enheten. Ytterligere betingelser kan også gjelde for visse funksjoner, deler eller innholdet på nettstedet, og der hvor det gjelder, vil de bli vist på skjermen eller tilgjengelig via en link ("Andre vilkår").

Du må bare bruke nettstedet eller produktet og noe tilgjengelig fra nettstedet eller et produkt til lovlige formål (i samsvar med alle gjeldende lover og forskrifter), på en ansvarlig måte, og ikke på en måte som kan skade vårt eller noen av våre partneres navn eller rykte.

Du er fortsatt ansvarlig for:

 • all din aktivitet på og i tilknytning til nettstedet og/eller produktet;
 • alt innhold og informasjon som du sender inn, eller legger ut, på nettstedet eller et produkt ("Ditt innhold");
 • hva du går inn på på nettsiden eller produktet, hvordan du tolker eller bruker nettstedet eller produktet og eventuelle handlinger du tar som et resultat av å bruke nettstedet eller produktet.

Tilgang til nettstedet og produkter

Produktene kan kun lastes ned, åpnes og brukes på en datamaskin eller en annen enhet som eies eller kontrolleres av deg og kjører det aktuelle operativsystemet som det aktuelle produktet er designet for, så du må sørge for at du har en kompatibel enhet som oppfyller alle nødvendige tekniske spesifikasjoner for å gjøre deg i stand til å laste ned det produktet du ønsker å laste ned og for å få tilgang til og bruke hvert nedlastet produkt.

Du vil antas å ha innhentet tillatelse fra eieren av en hvilken som helst datamaskin eller en annen enhet som er kontrollert, men ikke eid, av deg til å laste ned et produkt til den enheten. Du tar ansvar, i samsvar med disse VFB-ene, for all tilgang og bruk av et produkt av deg på enhver enhet, uansett om enheten er eid av deg.

Du erkjenner at mobiloperatøren for en mobil enhet som du laster ned til, eller hvor du har tilgang til eller bruker, kan et produkt bruke Internett-tilgang på den enheten.

Vi kan fra tid til annen, begrense tilgangen til visse funksjoner, deler, eller innhold på nettstedet eller et produkt, eller hele nettstedet eller produktet, til brukere som har registrert seg hos oss. Du må sørge for at alle registreringsopplysningene du oppgir er korrekte, og du må holde disse detaljene nøyaktige og oppdaterte.   Du godtar at VitalSource til enhver tid kan, med eller uten varsel, fjerne lisensiert innhold fra tjenesten eller nettstedet hvis vi bestemmer, etter eget skjønn, at vi ikke har de riktige eller nødvendige rettigheter til å gi deg tilgang til slik lisensiert innhold. I tilfelle VitalSource velger å fjerne lisensiert innhold fra tjenesten OG SLIK FJERNING SKJER INNEN DE FØRSTE 12 MÅNEDENE ETTER KJØPSDATO, godtar du at ditt eneste rettsmiddel skal være en tilbakebetaling av alle beløp som tidligere har betalt til VitalSource for det fjernede lisensierte innholdet. I TILFELLE VITALSOURCE VELGER Å FJERNE LISENSIERTE INNHOLD FRA TJENESTEN NÅR SOM HELST ETTER 12 MÅNEDER FRA KJØPSDATO AV SLIKT LISENSIERT INNHOLD, GODTAR DU AT DU IKKE HAR RETT TIL REFUSJON FRA VITALSOURCE.

Hvis du velger, eller er utstyrt med, en innloggings-ID (for eksempel et brukernavn og passord eller annen identifikator) som en del av våre sikkerhetsrutiner, må du behandle slik informasjon konfidensielt og skal ikke avsløre det til noen andre. Du er ansvarlig for alle aktiviteter som skjer under din innloggings-ID og må varsle oss umiddelbart om uautorisert bruk eller andre brudd på sikkerheten som du blir klar over. Vi forbeholder oss retten til å deaktivere enhver innloggings-ID, når som helst, hvis du etter vår mening ikke har klart å overholde noen av bestemmelsene i disse VFB-ene eller hvis noen av detaljene du oppga for å kunne registrere deg som bruker viser seg å være falske.

Vi kan ikke og vil ikke garantere kontinuerlig, uavbrutt eller feilfri operabilitet av nettstedet, tjenester eller noe produkt eller at et nettsted eller produktinnhold vil respondere med en viss hastighet (siden dette avhenger av en rekke faktorer utenfor vår kontroll).  Spesifikke tjenesteavtaler mellom VitalSource og en institusjon eller annet foretak kan være en del av en annen avtale, og en slik SLA vil ikke være bundet av denne paragrafen.

Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake eller stanse driften av ethvert produkt eller nettsiden, med eller uten varsel til deg, hvis vi trenger å gjøre det for sikkerhetsmessige eller juridiske årsaker.

Du kan når som helst si opp rettighetene som tildeles deg i disse VFB-ene, som å få tilgang til og bruke et produkt, ved å permanent avinstallere og slette din kopi av det produktet, og fjerne de spesifikke maskinaktiveringer du har opprettet

Betalt lisensiert innhold

Nedlasting av betalt lisensiert innhold kan kreve at du betaler en avgift, hvor beløpet vil bli fastsatt på nettstedet fra tid til annen, med mindre du har fått utstedt en kode (for eksempel ved en institusjon hvor du studerer, en utgiver eller forhandler av en publikasjon du allerede har kjøpt i papirutgave), i så fall kan du løse inn denne koden mot en lovlig nedlasting.

Betaling for alle bestillinger må gjøres med kreditt- eller debetkort via kassen. Vi bruker en anerkjent tredjeparts betalingstjenesteleverandør for å ta betaling. Betaling kan gjøres med de fleste store kreditt- og debetkort. Betaling tas, i sin helhet, umiddelbart. Du bør være oppmerksom på at elektroniske betalingstransaksjoner er underlagt valideringskontroller av kortutsteder, og vi er ikke ansvarlig hvis kortutsteder nekter å godkjenne betalingen av en eller annen grunn. Vær oppmerksom på at er det mulig at din kortutsteder kan belaste deg et  online ekspedisjonsgebyr eller behandlingsgebyr. Vi er ikke ansvarlige for dette.

Den relevante nedlastingen vil bli gjort tilgjengelig umiddelbart når betalingen er autorisert eller du skriver inn en gyldig kode og du erkjenner at dette er tilfelle, og at du derfor ikke vil ha rett til å ombestemme deg (også kjent som en "angrefrist"-rett ) når nedlastingen har startet.

Der hvor du betaler for å laste ned betalt lisensiert innhold, garanterer vi at det vil, når lastet ned, være vesentlig samsvar med beskrivelsen gitt av oss på nedlastingens tidspunkt og at tjenestene vi tilbyr gjennom det vil være utstyrt med rimelig omhu og ferdighet. 

Hva du ikke har lov til å gjøre

Bortsett fra i den grad det er uttrykkelig fastsatt i disse VFB-ene, har du ikke lov til:

 • leie, lease, låne, selge, lisensiere eller overføre tilgang til nettstedet eller produktet til en tredjepart eller utnytte nettstedet eller produkter for kommersielle formål eller på annen måte bruke informasjon på nettsiden eller i et produkt (enten direkte eller indirekte) til fortjeneste eller gevinst;
 • kopiere eller lagre noe produkt eller nettstedet (eller deler av det) annet enn for ditt eget ikke-kommersielle, personlige bruk;
 • lagre nettstedet eller et produkt på en server i en annen lagringsenhet koblet til et nettverk eller opprette en database;
 • forstyrre, avbryte, endre, oversette eller endre nettstedet eller produktet eller deler av dem, eller opprette en uforholdsmessig byrde på nettsiden eller produktet eller nettverkene eller tjenester knyttet til nettstedet eller produktet, og ikke forsøke å omgå sikkerheten til noen servere som nettsiden eller dette produktet ligger på;
 • reversere, dekompilere eller demontere nettstedet eller noe produkt;
 • introdusere programvare eller automatiserte agenter eller skript til nettstedet eller produktet, slik som å produsere flere kontoer, generere automatiske søk, forespørsler og spørsmål, eller å strippe, skrape, eller hente data fra nettstedet eller produktet;
 • overføre, distribuere, innføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig på noen måte gjennom nettstedet eller produkter noen datavirus, keyloggers, spyware, ormer, trojanske hester, timebombs eller annen ondsinnet eller skadelig programmering; eller
 • bruke et produkt på nettstedet på en måte som kan skade vårt eller noen av våre samarbeidspartneres navn og rykte;
 • eksportere produkter i strid med gjeldende eksport- eller importlover i landet;
 • vise offentlig, utføre, publisere, eller reprodusere noe produkt eller et produkt vi gjør tilgjengelig for nedlasting fra nettstedet (inkludert uten begrensning i form av e-post, nyhetsgrupper, fil- eller diskusjonsområder, intranett eller internett sire eller andre midler);
 • tukle med, omgå eller endre noen sikkerhet, administrering av digitale rettigheter, eller andre prosedyrer knyttet til lisensieringhåndhevingen av produktet, nettstedet eller tjenestene; eller
 • ellers gjøre noe som ikke er uttrykkelig tillatt av disse VFB-ene.

Alle rettigheter gitt til deg under disse VFB-ene heves umiddelbart dersom du bryter med noen av dem.

For å gjøre noe med noe produkt som ikke er uttrykkelig tillatt i henhold til disse VFB-ene, vil du trenge en egen lisens fra oss. Ta kontakt med oss, ved hjelp av Kontakt oss -detaljene på slutten av disse VFB-ene.

Personvern

Bruk av dine personlige data som sendes til oss (via nettstedet vårt eller noe produkt) er styrt av vår personvern- og informasjonskapsler-policy, som er uttrykkelig gjort til en del av disse VFB-ene. Hvis du ikke allerede har lest vår personvern og informasjonskapsler-policy, bør du gjøre det nå.

Immaterielle rettigheter

Vi lisensierer, men selger deg ikke, noe produkt du laster ned. Vi eller innholdseierne forblir eierne av alle produkter til enhver tid.

Alle immaterielle rettigheter i ethvert innhold av nettstedet, lisensiert innhold, og i ethvert produkt og dets innhold (inkludert VitalSource®, VitalSource Bookshelf® og andre varemerker, tekst, grafikk, programvare, bilder og annet materiale, bilder, videoer og lyd)(samlet kalt "innhold"), annet enn ditt innhold, eies av VitalSource eller våre lisensgivere. Unntatt som uttrykkelig angitt her, der det er nødvendig for å vise innholdet på nettsiden eller nettleseren din, eller er tillatt etter gjeldende lover som ikke kan fraskrives eller begrenses, er det ingenting i disse VFB-ene som gir deg noen rettigheter med hensyn til enhver intellektuell eiendom som eies av oss eller våre lisensgivere, og du erkjenner at du ikke kan kjøpe eierrettigheter ved å laste ned nettstedet eller noe produkt eller noe av dets innhold.

Dersom du skriver ut, kopierer eller lagrer sider fra nettstedet (bare som tillates av "Lisens og bruk" i disse VFB), må du sørge for at enhver opphavsrett, varemerker eller andre immaterielle rettigheter i det opprinnelige Innholdet er gjengitt.

Programvaren kan inneholde kode, ofte referert til som åpen kildekode, som distribueres under noen av de mange kjente varianter av åpen kildekode lisensvilkår, herunder vilkår som tillater fri distribusjon og modifikasjon av den aktuelle programvarens kildekode og/eller som krever alle distributører å gjøre en slik kildekode fritt tilgjengelig på forespørsel, inkludert eventuelle bidrag eller endringer gjort av en slik distributør (kollektivt, "Åpen kildekode"). Vær oppmerksom på at i den grad at programvaren inneholder åpen kildekode, er elementet bare er lisensiert til deg under de aktuelle lisensvilkårene for den gjeldende tredjeparts lisensgiver ("Åpen kildekode lisensvilkår") og ikke i henhold til disse VFB-ene, og du aksepterer og godtar å være bundet av slike lisensvilkår for åpen kildekode. En kopi av kildekoden for enhver åpen kildekode som finnes i enhver programvare og relevante åpen kildekode lisensvilkår vil bli gjort tilgjengelig for deg på forespørsel.

Innhold

Vi kan endre formatet og innholdet på nettstedet fra tid til annen uten forvarsel. Vi forbeholder oss retten til å endre design, funksjoner og/eller funksjonalitet av et produkt eller tjeneste ved å gjøre det oppdaterte produktet eller tjenesten tilgjengelig for deg til å laste ned eller, der hvor innstillingene på din enhets tillater det, ved automatisk levering av oppdateringer. Du er ikke forpliktet til å laste ned noe oppdatert produkt eller en tjeneste, men vi kan slutte å gi og/eller oppdatere innholdet til tidligere versjoner av et produkt eller tjeneste og, avhengig av innholdet av oppdateringen, i noen tilfeller kan du ikke være i stand til å fortsette å bruke et produkt eller en tjeneste før du har lastet ned den oppdaterte versjonen.

Siden elektroniske tjenester er underlagt avbrudd og sammenbrudd, godtar du at din bruk av nettstedet er på en "som er" og "som tilgjengelig"-basis og på egen risiko. Du godtar også at nedlasting, tilgang til og bruk av produkter eller tjenester som er gjort tilgjengelig for gratis nedlasting på er på en "som er" og "som tilgjengelig"-basis og på egen risiko.

Vi kan, men er ikke forpliktet til, å gjøre oppdateringer tilgjengelig for ethvert produkt eller tjeneste eller dens innhold og vi kan slutte å lage slike oppdateringer tilgjengelig til enhver tid, med eller uten varsel til deg.

Selv om vi prøver å sørge for at alt innhold og annen informasjon som finnes på nettsiden eller gjort tilgjengelig gjennom ethvert produkt eller tjeneste som vi er kilden til er riktig, er innholdet bare til orientering, og er ikke ment å utgjøre myndighet eller råd for hva man bør ha tillit til. Du erkjenner at produkter kan gjøre innhold som er avledet fra en rekke kilder tilgjengelig, og som vi ikke er ansvarlige for. Deler av nettstedet, produktet eller tjenesten kan fra tid til annen ikke være riktig, nøyaktig, pålitelig, fullstendig eller oppdatert. Du bør sjekke med oss ​​eller en relevant informasjonskilde og gjøre eventuelle andre nødvendige undersøkelser før du handler på slik informasjon, og gi oss beskjed hvis du merker noen unøyaktigigheter, ufullstendigheter eller utdatert innhold på nettstedet eller i et produkt eller en tjeneste.

Vi kan ikke og garanterer ikke at alt innhold på nettstedet eller i noe produkt eller tjeneste og dens innhold vil være fri for virus eller annen kode som kan ha forstyrrende eller destruktive elementer, eller at tilgangen til nettstedet , produkter eller tjenesten vil fungere etter hensikten eller være uavbrutt. Det er ditt ansvar å iverksette hensiktsmessige IT-sikkerhetstiltak (inkludert anti-virus og annen sikkerhetsbeskyttelse) for å tilfredsstille dine spesielle krav til sikkerhet og pålitelighet av nettstedet , noe produkt eller tjeneste.

Produkter for nedlasting

VitalSource gjør produkter tilgjengelige til nedlasting av deg via nettstedet. Priser vises sammen med gjeldende produkt eller tjeneste. Priser og tilgjengelighet av alle produkter og tjenester kan endres når som helst uten varsel før vi aksepterer din bestilling. Prisene kan eller kan ikke inkludere gjeldende salg, bruk eller andre skatter; Men slike skatter skal identifiseres, beregnes og samles på utsalgsstedet. En bekreftelses-e-post vil bli gitt etter betalingen for hver bestilling. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle avbrudd eller svikt i kommunikasjon eller prosesser, uansett årsak, noe som resulterer i at en ordre, eller at noen betaling eller betalingsopplysninger ikke blir mottatt eller behandlet av oss. En betaling anses som mottatt når vi er i stand til å kreditere eller overføre beløpet som kreves inn til vår relevante bankkonto. Produkter og deres nedlasting er underlagt disse VFB-ene.

Du må være 18 år eller eldre for å laste ned et produkt fra nettstedet. Mens personer under 18 år kan benytte ethvert produkt, kan de gjøre det bare med involvering, tilsyn og godkjenning fra foreldre eller verge.

Tredjeparts-lenker og verktøy

Nettstedet og visse produkter kan, fra tid til annen, inneholde lenker til eksterne nettsteder eller applikasjoner som eies, drives eller produseres av tredjepartsorganisasjoner, uavhengig av oss, som kan inkludere lenker til tilbud og kampanjer fra tredjepart. Vi inkluderer disse av praktiske årsaker, for å gi deg tilgang til informasjon, produkter eller tjenester som du kan finne nyttige eller interessante. Vi har ikke bekreftet, og er ikke ansvarlig for innholdet på disse nettstedene eller for noe levert av dem, og kan ikke garantere at de vil være kontinuerlig tilgjengelige. Det faktum at vi inkluderer lenker til slike eksterne nettsteder innebærer ikke noen godtgjørelse, sponsing eller anbefaling av, eller tilknytning til deres operatører eller arrangører eller annet materiale på dem.

Visse verktøy, utstyr, programvare eller andre funksjoner tilgjengelig på eller via nettstedet eller produkter kan gis av tredjeparter. Disse verktøyene er gitt eller gjort tilgjengelig som en tjeneste til deg. Disse verktøyene eies eller drives ikke av oss, og vi er ikke ansvarlig for behandlingen av innhold, tilgjengelighet, nøyaktighet, tilstrekkelighet, aktualitet, gyldighet, overholdelse av opphavsrett, lovlighet, anstendighet, kvalitet, fullstendighet eller andre aspekter av disse verktøyene.

Vårt ansvar

Ingenting i disse VFB-ene er ment å begrense eller utelukker vårt ansvar overfor deg:

 • for død eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet; eller
 • for uriktig informasjon,
 • eller å ekskludere, begrense eller endre rettighetene som du har under noen lov som ikke kan utelukkes, begrenses eller endres av avtalen ("Dine forbrukerrettigheter"). Du kan finne ut mer om dine forbrukerrettigheter fra forbrukerorganisasjoner og organer som ditt lokale forbrukerkontor eller Citizens Advice Bureau.

Lagt ovenfor (inkludert dine forbrukerrettigheter), er vi ikke i noe tilfelle ansvarlig overfor deg for:

 • bedriftstap;
 • eventuelle tap som ikke var rimelig forutsigbare; eller
 • unnlatelse av å utføre, eller forsinke i utførelsen av, noen av våre forpliktelser som er forårsaket av hendelser utenfor vår kontroll.

Hvis du lider noe tap i forbindelse med nettsiden eller produktet, må du iverksette alle rimelige tiltak for å minimere tapet, herunder varsle oss uten forsinkelse hvis det er tiltak vi kan gjøre for å minimere tapet. Ethvert ansvar vi har for tap du lider skal ikke samlet sett overstige samlede avgifter som betales av deg for det aktuelle betalte produktet som foranlediger forpliktelsen.

I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, IKKE I NOE TILFELLE SKAL VITALSOURCE VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER KONSEKVENISIELLE FØLGESKADER OVERHODET, HERUNDER EVENTUELLE KRAV FOR TAPT FORTJENESTE, DRIFTSAVBRUDD, MANGLENDE EVNE TIL Å STUDERE, UNDERVISE ELLER LÆRE, TAPT INFORMASJON ELLER ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE VITALSOURCE-PRODUKTET. I ALLE HENDELSER, ER VITALSOURCE SIN ENESTE FORPLIKTELSE ELLER ANSVAR ETTER DENNE AVTALEN SAMLET ER ERSTATNING ELLER REPARASJON AV MEDIET SOM VITALSOURCE-PRODUKTET ER GJORT TILGJENGELIG PÅ ELLER TILBAKEBETALING AV KJØPESUMMEN BETALT FOR VITALSOURCE-PRODUKTET. NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE FRASKRIVELSE ELLER BEGRENSNING AV TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ DETTE UTSTØTING OG BEGRENSNINGEN GJELDER KANSKJE IKKE.

MED UNNTAK AV DET SOM ER ANGITT HER, BLIR VITALSOURCE-PRODUKTER LEVERT AV VITALSOURCE TIL DEG PÅ EN "SOM DEN ER" TILGJENGELIG BASIS. ALLE GARANTIER AV ALLE TYPER SOM IKKE ER UTTRYKKELIG NEVNT I DENNE AVTALEN, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE ER UTTRYKKELIG FRASKREVET VITALSOURCE OG DETS LISENSGIVERE. INGEN REPRESENTASJON ELLER DEMONSTRASJON SKAL UTGJØRE EN GARANTI FOR VST-PRODUKTET UTEN AT DET ER UTTRYKKELIG INNLEMMET I DENNE AVTALEN.

Generelt

Du kan ikke overføre eller tildele noen eller alle dine rettigheter eller forpliktelser under disse VFB-ene.

Alle merknader gitt av deg til oss må gis skriftlig til adressen angitt på slutten av disse VFB-ene.

Hvis vi ikke klarer å håndheve noen av våre rettigheter, resulterer det ikke i en fraskrivelse av retten.

Hvis noen bestemmelse i disse VFB-ene er funnet å være gjeldende, skal alle andre bestemmelser forbli upåvirket.

Disse VFB-ene ikke kan fravikes unntatt med vår skriftlige tillatelse.

Disse VFB-ene og de andre vilkår representerer hele avtalen mellom deg og oss i forhold til saken.

Disse VFB-ene skal reguleres av lovgivningen i Tennessee, og du samtykker i at domstolene i Tennessee (og ankeinstansene) har eksklusiv jurisdiksjon til å løse eventuelle tvister som oppstår under eller i forbindelse med disse VFB-ene. Ingenting skal hindre oss fra å forhandle for å beskytte våre immaterielle rettigheter foran noen kompetent domstol.

Oppsigelse

Vi kan si opp, deaktivere, låse, blokkere eller suspendere din tilgang til nettstedet eller noe produkt hvis du ikke overholder, eller hvis vi mistenker på saklig grunnlag at du har mislyktes i å overholde noen av VFB-ene. Ved en slik oppsigelse må du avslutte all bruk av nettstedet og/eller produktet, og VitalSource kan umiddelbart oppheve din tilgang til nettstedet og/eller produktet.

Alle bestemmelser som i sin natur overlever oppsigelsen vil overleve oppsigelsen av disse VFB-ene.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål, kommentarer eller henvendelser vedrørende disse VFB-ene, ta kontakt med oss:

VitalSource Technologies


One Ingram Boulevard

LaVergne, TN 37086

 

 

people found this useful.
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig