Vitalsource Technologies, LLC. sekretess & cookiesvillkor

Posted

This translation is provided for convenience only. The US English version of this Privacy & Cookies Policy shall govern in the event of any dispute between or inconsistency with any other translation.

Denna översättning är till för att underlätta för dig. Om det skulle uppstå en tvist eller en oöverensstämmelse mellan denna översättning och den version av sekretess & cookiesvillkoren som är skriven på amerikansk engelska gälla ska den senare gälla.

Vitalsource Technologies, LLC. sekretess & cookiesvillkor

Dessa Sekretess & Cookiesvillkor ("Villkoren") beskriver VitalSource Technologies, LLC. ("VitalSource," även "vi", "vår" och "oss") rutiner när det gäller information på våra webbplatser (t.ex. www.vitalsource.com ) eller någon av VitalSources egna webbutiker, våra produkter som bl.a. Bookshelf, Bookshelf Online, Bookshelf mobila applikationer, läsarprogram, digitala innehåll och andra produkter som kontrolleras eller ägs av VitalSource (tillsammans "produkterna"). Du samtycker till föreskrifterna i dessa villkor när du öppnar eller använder någon av produkterna eller webbplatserna, eller vidtar andra åtgärder som beskrivs nedan.

Information som VitalSource samlar in om dig

VitalSource samlar in information om dig när du laddar ner, går in på eller använder någon av produkterna, registrerar dig hos VitalSource, sätter upp ett användarkonto för vår Bookshelf e - reader eller någon av våra tjänster, som beskrivs närmare nedan. Denna information delas upp i två kategorier: information som du förser oss med direkt och information som vi samlar in på ett passivt eller automatiskt sätt som t.ex. från din läsare eller enhet (tillsammans "Information").

Information Du förser oss med direkt

Vi kan samla in information från dig när du öppnar eller använder produkter, till exempel när du: sätter upp ett konto, gör ett köp, laddar ner innehåll, lägger upp användargenererat innehåll vilket omfattar anteckningar och markeringar i böcker, deltar i bedömningar och delar information med vänner. Exempel på personuppgifter som vi samlar in kan vara ditt namn, din adress, e-postadress, ditt telefonnummer, annan kontaktinformation, arbetsgivare, akademisk institution, kursinformation, och kredit- eller betalkortsnummer och användargenererat innehåll som t.ex. anteckningar, markeringar och reaktioner på bedömningar.

Du kan välja att inte förse oss med dylik information men i allmänhet krävs större delen av den information som vi begär av dig för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och avsaknaden av sådan information kan förhindra oss från att göra det. Vi kommer att samla in, använda, överföra och dela denna information i enlighet med beskrivningen i dessa villkor. Vi kan samla in, använda, överföra och dela med oss av aggregerad eller avidentifierad information utan begränsning.

Information vi får från tredjeparter

Vi kan få tillgång till liknande information från tredje part, vilket omfattar offentliga källor, våra närstående företag, din organisation, dina representanter, informationsleverantörer, sociala medier och de parter som vi utbyter information med och som beskrivs här.

Information som samlas in automatiskt

VitalSource samlar också automatiskt in viss information när du använder produkterna, gör produktinköp och har samröre med oss. Denna information omfattar men är inte begränsad till:

information om dina inköp,

hur du använder produkterna,

de specifika produkter du använder,

de specifika delar av produkterna som du använder,

analytisk data som skapas när du tittar på produkterna, skapar nya anteckningar, eller ser tidigare anteckningar på andra enheter,

aktiviteter som du deltar i, till exempel dina sökningar och andra transaktioner,

information om sidovisningar, sidoanvändning, tid på sidan, och annan information om användning.

information från interaktiva produkter, vilket omfattar poäng från bedömningar, engagemang under lektioner och allmän prestation, och

register över all eventuell kontakt vi har haft med dig på telefon, e-post eller på nätet.

Cookies

VitalSource kan använda "cookies" för att samla in information om dig när du besöker VitalSource webbplats. Cookies är små textfiler som placeras i besökarnas datorer för att lagra deras preferenser. Vissa av de cookies vi använder varar endast en webbsession och upphör när du stänger ner din webbläsare. Andra cookies används för att komma ihåg dig när du återvänder till vår hemsida och kommer att vara längre. VitalSource kan använda cookies och andra metoder för att identifiera ditt domännamn och vilken webbläsare och operativsystem du använder, din IP-adress (Internet Protocol), datum och tid för din förfrågan i förekommande fall samt vilken enhet du använder.

Vi använder cookies till att:

Kom ihåg att du har besökt vår hemsida tidigare; detta innebär att vi kan identifiera antalet unika besökare vi får. På så sätt kan vi säkerställa att vi har tillräckligt med kapacitet för det antal användare som vi får;

skräddarsy delar av reklamlayouten och/eller innehållet på sidorna på vår hemsida;

samla in anonym statistisk information om hur du använder vår webbplats (vilket omfattar hur lång tid du befinner dig på webbplatsen) och var du har kommit till vår hemsida från, så att vi kan förbättra webbplatsen och lära oss vilka delar av den som är mest populära bland besökare; och

samla in information om de sidor på vår webbplats som du besöker, och även annan information om andra webbplatser som du besöker, för att placera dig i ett "marknadssegment". Denna information omfattar information om länet och staden du befinner dig i, samt namnet på din Internetleverantör. Denna information används sedan till att placera intressebaserade annonser på vår hemsida som antas kan vara relevanta för ditt marknadssegment. För mer information om denna typ av intressebaserad annonsering och om hur man stänger av denna funktion kan du gå in på www.youronlinechoices.com och www.youronlinechoices.com.au. www.youronlinechoices.com och www.youronlinechoices.com.au.

Några av de cookies som används på vår hemsida placeras där av oss, och vissa placeras där av en tredje part som levererar tjänster för vår räkning.

Våra cookies

 

 

Kategori

Syfte

Typ och varaktighet

[d.v.s. endast denna session eller alltid]

Konstant cookie

Sparar användarinformation som går att komma åt varje gång en användare besöker vår webbplats.

Konstant - varar längre än sessionen.

Sessioncookie

Sparar användarinformation som endast går att komma åt så länge den aktuella sessionen varar.

Session - varar bara så länge som sessionen varar

Tredje Part

Dessa cookies sparar information om användarens dator och går att komma åt från domäner som skiljer sig från den som visas i adressfältet.

Konstant - varar längre än sessionen.

 

Utöver cookies kan spårnings-GIF:s placeras ut av oss eller tredje part på vår webbplats och i nyhetsbrev och e-postmeddelanden. Spårnings-GIF:s är små bildfiler som finns i innehållet på vår hemsida eller brödtexten i våra nyhetsbrev så att vi , eller tredje part , kan ta reda på vilka delar av webbplatsen som besöks och om visst innehåll är mer intressant än annat.

De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies men på alla datorer finns det möjlighet att stänga av cookies. Detta kan göras genom att aktivera den inställning på din webbläsare som gör att du kan avböja cookies. Observera att om du väljer att inte använda cookies är det möjligt att du inte kan komma åt vissa delar av vår hemsida eller kan använda alla funktionerna på vår webbplats. Du kan också läsa mer om cookies genom att gå in på www.allaboutcookies.org www.allaboutcookies.org där det finns mer praktisk information om cookies och om hur man kan blockera cookies på olika typer av webbläsare.

Vitalsources bruk av din information

Vitalsource använder din information enskilt eller tillsammans med uppgifter som lagligt samlats in genom andra källor, för följande ändamål:

att uppfylla våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig,

att administrera ditt konto och tillmötesgå dina förfrågningar,

att tillhandahålla de produkter som du begärt, vilket omfattar att tillhandahålla korrekt produkter för den dator eller enhet du valt,

att upprätthålla och förbättra produkterna och utveckla nya produkter,

att spåra din köphistorik och att löpande förse dig med information om produkterna, vilket omfattar ändringar på produkterna eller annan information som vi tror att du kan ha nytta av om våra produkter och tjänster eller produkter från noggrant utvalda tredje parter, förutsatt att du har angett att du inte har några invändningar mot att bli kontaktad för dessa ändamål,

till att anpassa innehåll som levereras till dig baserat på din användning av produkterna ( t.ex ., studierekommendationer, extra innehåll),

att bedriva forskning och uppdatera vår hemsida och analysera hur den används,

ge rekommendationer eller göra reklam för produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig;

till att göra analyser av våra tjänster med hjälp av tredjepartstjänster som Google Analytics. Dessa serviceleverantörer använder den typ av teknik som beskrivs i avsnittet “Information som samlas in automatiskt” ovan så att vi ska kunna analysera hur användare använder produkterna bl.a. genom att notera den tredjeparts webbsida som du kom till oss från. Den information som samlas in av tekniken kommer att lämnas ut till eller samlas in direkt av dessa tjänsteleverantörer, som använder informationen till att analysera din användning av produkterna.

att förebygga, utreda och behandla bedrägeri, brott mot immateriella rättigheter och andra lagar samt otillåten användning av produkter eller ditt konto, och

på annat rimligt och lämpligt sätt för Vitalsources legitima affärsbehov i samband med produkterna.

Vi kan aggregera och/eller av-identifiera information som samlas in genom produkterna. Vi kan använda av-identifierad eller aggregerad data för vilka ändamål som helst och kan dela den med valfri tredje part.

Dina val

Du kan be oss att inte kontakta dig med marknadsföringsmaterial om våra produkter och tjänster och produkter och tjänster tillhörande tredje part, antingen vid den tidpunkt då informationen begärs på vår hemsida (genom att markera eller avmarkera (enligt anvisningar) i relevant ruta) eller genom att följa anvisningar om uppsägning av allt marknadsföringsmaterial som skickas till dig. Du kan också utnyttja denna rätt när som helst genom att kontakta oss med hjälp av Kontakta Oss-informationen i slutet av dessa villkor.

Om du vill få mer information om anpassad webbläsarreklam och hur du kan stoppa vissa cookies från att placeras på datorn i syfte att leverera skräddarsydd marknadsföring, kan du gå in på Network Advertising Initiative Consumer Opt-Out Link och / eller Digital Advertising Alliance Consumer Opt-Out Link där du kan stoppa skräddarsydd reklam från företag som deltar i dessa program. För att stoppa Google Analytics for Display Advertising eller anpassa annonser från Googles Display Network kan du gå in på Google Ads sida med Inställningar . Observera att du fortfarande kan få reklam även om du väljer bort skräddarsydd reklam. Skillnaden är bara att reklamen inte kommer att skräddarsys efter dina intressen. Dessutom har vi ingen kontroll över de ovanstående bortvals- länkarna och är inte ansvariga för eventuella val du gör via dessa mekanismer eller fortsatt tillgång eller noggrannhet hos dessa mekanismer. Om dina webbläsare är konfigurerade till att avvisa cookies när du besöker denna bortvalssida, eller du sedan raderar dina cookies, använder en annan dator eller ändrar webbläsare kanske ditt bortval av NAI eller DAA inte längre fungerar. Ytterligare information finns på NAI: s och DAA: s webbplatser, som kan nås med ovanstående länkar.

När du använder en mobil applikation kan du också få skräddarsytt reklammaterial i appen. Varje operativsystem - iOS för Apple-enheter, Android för Android-enheter och Windows för Microsoftenheter, har egna instruktioner om hur man kan förhindra att man ska få skräddarsytt reklammaterial via appen. Du bör läsa stödmaterialet och/eller sekretessinställningarna för respektive operativsystem om du vill veta hur man väljer bort skräddarsydd reklam på appen. För andra enheter och/eller operativsystem, gå in på sekretessinställningarna för enheten i fråga eller kontakta tillämplig plattformsoperatör. Vi har ingen kontroll över inställningarna på dessa enheter och är inte ansvariga för eventuella val du gör med hjälp av dessa mekanismer eller fortsatt tillgång eller noggrannhet hos dessa mekanismer.

Kaliforniens dataskyddslagar för internet i samband med Do Not Track-signaler

Do Not Track ("DNT") är ett sekretessval som användare kan ställa in på vissa webbläsare och är ett sätt för användare att informera webbplatser och tjänster om att de inte vill att information samlas in om deras besök på vissa hemsidor eller onlinetjänster under en viss tid. Vi uppmärksammar inte och reagerar inte på webbläsarinitierade DNT-signaler, eftersom internetbranschen för närvarande fortfarande försöker att exakt definiera vad DNT innebär och hur man uppfyller kraven i DNT, samt en gemensam strategi för hur man ska förhålla sig till DNT. Om du vill få ytterligare information om Do Not Track, kan du hitta det här .

Dela din information med tredje part

VitalSource kan dela din information med tredje part enligt beskrivning nedan.

Vi kan dela din information med "leveranspartners", såsom akademiska institutioner, återförsäljare och innehållsägare eller andra, som ger dig tillgång till vår(a) produkt(er) och tjänster. När du öppnar någon/några produkt(er) med hjälp av en integration eller en kod som tillhandahålls av en leveranspartner kan VitalSource dela information som är relaterad till din användning, resultat från din interaktion, resultaten från genomförda undersökningar och allmänt samröre med relevant(a) produkt(er), vilket omfattar interaktiva element inom Produkten(erna), samt tredje parts Produkt(er) som är integrerade med Produkten(erna) (som t.ex. Bookshelf GPS), med leveranspartnern. Leveranspartnern kan t.ex. se att du har gått in på och använt en viss produkt eller delar av dess innehåll, eller lagt ner en viss tid på att använda den. Denna information kan användas till att hjälpa leveranspartnern att utvärdera dina framsteg och förbättra din inlärning. Genom att besöka den/de relevanta produkten(erna), eller genom att lösa in någon av de koder du fått samtycker du till att VitalSource kan dela denna information med leveranspartnern på detta sätt.

Innehållsägare. VitalSource kan dela viss information med innehållsägare eller licenstagare som har rättigheter till de produkter som du går in på ("innehållsägare"). VitalSource kan dela med sig av kontaktinformationen till verifierade instruktörer som begär prov med innehållsägaren av sådana prover. VitalSource kan också dela avidentifierad eller aggregerad information om dig och din användning av produkten med innehållsägaren. Innehållsägaren kommer att använda denna information i egna forsknings- och spårningssyften, för att utvärdera användning och tillträde till Produkten, för att förbättra produkter och tillhörande analys.

Tredje parter och samarbetspartners som utför stödfunktioner. VitalSource kan dela med sig av din information till utomstående tjänsteleverantörer och till VitalSources samarbetspartners (t.ex. moderbolag, dotterbolag eller andra bolag inom vår koncern) som utför stödfunktioner i samband med produkterna. Syftet med denna delning kan omfatta men behöver inte vara begränsad till forskning, analysering av användningsdata, tillhandahållande av marknadsföringsbistånd till VitalSource, till att behandla dina kredit- eller betalkort, förse dig med kundservice, behandla och leverera dina beställningar, ge dig tillgång till produkterna, för lagring, hjälpa VitalSource med att förse dig med produkterna, hjälpa VitalSource att använda den information som beskrivs i dessa villkor och andra relaterade frågor.

Upplysningar som krävs enligt lag eller för att förhindra skada. VitalSource förbehåller sig rätten att utbyta information med relevanta parter, såsom domstolar, myndigheter och advokater om de rimligen anser att insamling, tillgång till, användning, bevarande eller avslöjande av sådan information är nödvändig för att (a) lyda tillämplig lag, förordning, juridisk process eller rättsligt tillåtet myndighetskrav vilket omfattar att uppfylla statliga säkerhets eller polisiära krav, (b) genomdriva gällande användarvillkor, vilket omfattar utredning av eventuella brott mot dem, (c) identifiera, förebygga, eller på annat sätt åtgärda olaglig eller misstänkt olaglig verksamhet, säkerhets- eller tekniska frågor, eller (d) skydda mot brott mot VitalSource, dess dotterbolags eller användares, innehållsägares eller allmänhetens rättigheter, egendom eller säkerhet, efter behov eller enligt vad som är tillåtet enligt lag.

Tilldelning av din information. VitalSource förbehåller sig rätten att lämna ut och överföra innehavet av din information, utan betalning till dig, till tredje part (t.ex. köpare, potentiella köpare och deras rådgivare) i samband med sammanslagning, förvärv eller försäljning av hela eller delar av vår verksamhet eller under övervägande därav (t.ex. tillbörlig aktsamhet). Du inser och godkänner att den tredje parten kan använda din information i de syften som beskrivs i dessa villkor och relaterade användningsområden utan betalning till dig.

Offentliga forum

Vissa av produkterna kan, med jämna mellanrum, ställa chattrum, anslagstavlor, nyhetsgrupper och/eller andra offentliga forum till andra användares förfogande. All information som lämnas i sådana forum är tillgänglig för alla andra användare av sådana funktioner och kan bli tillgänglig för allmänheten.

Barns sekretess

Du måste vara 13 år eller äldre för att kunna sätta upp ett Bookshelf-konto. VitalSource värvar inte medvetet beställningar och inhämtar inte heller medvetet information från barn under 13 år. Om vi ​​har anledning att tro att information vi har tagit emot kommer från ett barn under 13, kommer vi att ta bort denna information efter att ha vidtagit lämpliga åtgärder för att hindra ytterligare informationsinlämning i enlighet med vad som krävs enligt lag.

Säkerhet

VitalSource tar informationssäkerhet på största allvar och har vidtagit ett antal olika åtgärder för att hålla din information säker från obehörig åtkomst eller avslöjande, oavsett om denna information lagras fysiskt eller elektroniskt. VitalSource har infört lämpliga administrativa, tekniska, fysiska, elektroniska och administrativa rutiner för att bidra till att förhindra obehörig åtkomst, underhålla datasäkerhet och använda information som samlas in från dig i enlighet med dessa villkor. VitalSource har säkerhetsåtgärder på plats för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din information. Trots dessa åtgärder kan VitalSource inte garantera att obehörig åtkomst eller avslöjande av information aldrig kommer att inträffa. Om du inte litar på systemet bör du inte använda produkterna.

Vi rekommenderar att webbläsaren stängs när du är klar med din användarsession för att säkerställa att andra inte kan komma åt dina personuppgifter om du använder en delad dator eller en dator på en offentlig plats.

Internationell överföring av information

Med tanke på att Internet är en global miljö går det inte att undvika att information som samlas in och behandlas på internet kan bli föremål för internationell överföring. Därmed bekräftar du och samtycker du till att när du använder någon av produkterna kommer din information att överföras till länder utanför ditt hemland (som t.ex. USA, Kanada, Storbritannien och Australien) där vi har anläggningar eller använder utomstående leverantörer (vilket omfattar men inte är begränsat till betalningsprocessorer, molntjänster eller andra IT-leverantörer och andra företag som levererar tjänster till oss). Du inser att de länder till vilka vi kan överföra information eventuellt inte har en lika omfattande dataskyddsnivå som ditt land har. När det gäller Australiens sekretesslag samtycker du till att om en tredje part skulle göra sig skyldig till ett brott mot lagen i förhållande till hanteringen av dina personuppgifter, kommer vi inte att vara ansvariga för denna tredje part enligt sekretesslagen och du kanske inte kan söka gottgörelse enligt sekretesslagen.

Länkar till tredjeparter

Det kan finnas länkar till tredjepartswebbplatser på alla produkterna. Dessa webbplatser kan ha sina egna sekretessvillkor, cookies och/eller andra villkor som du bör studera. Vi tar inte på oss något ansvar för deras villkor eftersom vi inte har någon kontroll över dem.

Dina rättigheter

Du kan kontakta oss för att begära tillgång till, rättelse av , eller om du önskar utöva rätten att bli bortglömd när det gäller personuppgifter (enligt gällande lag) om dig som vi har tillgång till eller om du vill tala med oss om hur vi hanterar denna information. Om du väljer att utnyttja din rätt att bli bortglömd kommer du inte att kunna använda Produkten (erna), och eventuell koppling mellan ditt tidigare konto och din tidigare engagemangsinformation kommer att brytas.

Du har rätt att begära en kopia av eller korrigering av alla personuppgifter om dig som vi har. På begäran lämnar vi över en kopia till dig av dessa personuppgifter.

När det gäller förfrågningar om tillgång och korrigering ber vi dig ge oss så mycket information som möjligt om de personuppgifter du speciellt tänker på så att vi kan hitta den. Vi kommer att ange våra skäl, om vi inte kan tillmötesgå eventuell krav på tillgång till eller rättelse av personuppgifter. Om vi beslutar att inte tillmötesgå en begärd rättelse av dina personuppgifter och du inte håller med kan du be oss att bifoga en anmärkning om din begärda korrigering med informationen.

Vi tar dina sekretessfrågor på allvar. Där du anser att vi har brutit mot din sekretess, kommer vi att svara så att du vet vem som kommer att hantera ditt ärende och när du kan förvänta dig ytterligare ett svar. Vi kan komma att begära ytterligare information från dig gällande dina anmärkningar, och kan behöva anlita eller rådgöra med andra parter för att undersöka och åtgärda problemet. Vi kommer att föra dagbok om din förfrågan och eventuell lösning.

Som nämnts ovan har du rätt att förhindra användningen av dina personuppgifter för direkt marknadsföringssyfte.

DIN RÄTT TILL SEKRETESS I KALIFORNIEN

Lagstiftningen i Kalifornien ger besökare som är bofasta i Kalifornien rätt att en gång per år begära ut viss information om vårt utlämnande av personuppgifter till tredje part för bruk i deras direkta marknadsföring. En sådan begäran ska göras via e-post till privacy@vitalsource.com. Man kan också skriva till oss på Vitalsource Technologies, LLC., Attn: Privacy, 227 Fayetteville Street, Suite 400 Raleigh NC, 27601.

Ändringar i dessa villkor

De informationsrutiner som beskrivs i dessa villkor börjar gälla från och med det datum som är angivet i slutet av detta dokument. VitalSource förbehåller sig rätten att regelbundet uppdatera dessa villkor efter eget gottfinnande. Meddelanden om eventuella ändringar kommer att publiceras på denna sida och börjar gälla när de satts upp. Om du har frågor om hur din information kommer att användas kan du sätta ett bokmärke på denna sida och komma tillbaka med jämna mellanrum.

Kontakta oss

Om du har frågor, kommentarer eller önskemål angående dessa villkor, kontakta oss per post eller e-post med hjälp av följande kontaktuppgifter:

VitalSource Technologies, LLC.


227 Fayetteville Street

Suite 400 Raleigh NC, 27601

e-post till:privacy@vitalsource.com

Gäller fr.o.m. och senast uppdaterad den 15 december 2016.

people found this useful.
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp