VitalSource Technologies, LLC. Chính sách Quyền riêng tư & Cookie

Posted

This translation is provided for convenience only. The US English version of this Privacy & Cookies Policy shall govern in the event of any dispute between or inconsistency with any other translation.

Bản dịch này chỉ để thuận tiện cho bạn. Phiên bản Chính sách Quyền riêng tư & Cookie bằng tiếng Anh này sẽ chi phối trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp hoặc mâu thuẫn nào với các bản dịch khác.

VitalSource Technologies, LLC. Chính sách Quyền riêng tư & Cookie

Chính sách Quyền riêng tư & Cookie (“Chính sách”) giải thích các thông lệ thông tin của VitalSource Technologies, LLC. (“VitalSource,” hay còn gọi là “chúng tôi”, “của chúng tôi” và “chúng tôi”) liên quan đến bất kỳ trang web nào của chúng tôi (như www.vitalsource.com), bất kỳ cửa hàng bán lẻ nào trên web thuộc sở hữu của VitalSource, các sản phẩm của chúng tôi như Bookshelf, Bookshelf Online, ứng dụng di động Bookshelf, phần mềm đọc, nội dung kỹ thuật số và các sản phẩm khác được kiểm soát hoặc thuộc sở hữu của VitalSource và bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác nằm trên các trang web bao gồm liên kết tới Chính sách này (gọi chung là “Sản phẩm”). Bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách này khi bạn truy cập hoặc sử dụng bất kỳ Sản phẩm hay trang web nào hoặc có các hành động khác như mô tả bên dưới.

Thông tin VitalSource thu thập về bạn

VitalSource thu thập thông tin từ bạn khi bạn tải xuống, truy cập hoặc sử dụng bất kỳ Sản phẩm nào, đăng ký với VitalSource, tạo tài khoản cho người đọc sáchđiện tửBookshelf hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác của chúng tôi hay truy cập bất kỳ trang web nào của chúng tôi, như được mô tả thêm bên dưới. Thông tin này có thể phân làm hai loại: thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi và thông tin chúng tôi thụ động hoặc tự động thu thập, như thông tin từ trình duyệt hoặc thiết bị của bạn (gọi chung là "Thông tin").

Thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi

Chúng tôi có thể thu thập Thông tin từ bạn khi bạn truy cập hoặc sử dụng Sản phẩm, như khi bạn: tạo tài khoản, tiến hành mua, tải xuống nội dung, nhập nội dung do người dùng tạo ra, bao gồm ghi chú và đánh dấu trong sách, tham gia đánh giá và chia sẻ thông tin với bạn bè. Loại Thông tin chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, thông tin liên hệ khác, chủ lao động, tổ chức giáo dục, thông tin khóa học và nội dung do người dùng tạo ra như ghi chú, đánh dấu và phản hồi đánh giá.

Bạn có thể chọn không cung cấp Thông tin trên, nhưng, nói chung, phần lớn Thông tin chúng tôi yêu cầu từ bạn là bắt buộc để chúng tôi cung cấp Sản phẩm và việc thiếu Thông tin trên sẽ ngăn cản chúng tôi làm việc này. Chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng, chuyển giao và tiết lộ Thông tin này như mô tả trong Chính sách này. Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, chuyển giao và tiết lộ thông tin tổng hợp hoặc đã được loại bỏ chi tiết mà không có bất kỳ hạn chế nào.

Thông tin chúng tôi nhận được từ bên thứ ba

Chúng tôi có thể nhận được Thông tin tương tự từ bên thứ ba bao gồm các nguồn công cộng, các công ty liên quan của chúng tôi, tổ chức của bạn, đại diện của bạn, các nhà cung cấp dịch vụ thông tin, truyền thông xã hội và các bên mà chúng tôi trao đổi Thông tin như mô tả tại đây.

Thông tin được thu thập tự động

VitalSource còn tự động thu thập một số Thông tin nhất định khi bạn sử dụng Sản phẩm, mua Sản phẩm và tương tác với chúng tôi. Thông tin này bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

dữ kiện về việc mua hàng của bạn,

cách bạn sử dụng Sản phẩm,

Sản phẩm cụ thể mà bạn sử dụng,

các bộ phận cụ thể của Sản phẩm mà bạn sử dụng,

dữ liệu phân tích được tạo khi bạn xem Sản phẩm, tạo các ghi chú mới hoặc xem các ghi chú trước đó trên thiết bị bất kỳ,

các hoạt động mà bạn đã tham gia, như tìm kiếm và các giao dịch khác,

thông tin về số lượt xem trang, việc sử dụng trang, thời gian sử dụng trang và thông tin khác về việc sử dụng,

thông tin từ Sản phẩm tương tác, bao gồm điểm số dựa vào đánh giá, mức độ tham gia trong các phiên học và hiệu quả tổng thể và

hồ sơ về mọi liên hệ giữa chúng tôi với bạn thông qua điện thoại, email hoặc trực tuyến.

Cookie

VitalSource có thể thu thập Thông tin về bạn khi bạn truy cập vào trang web của VitalSource thông qua việc sử dụng “cookie”. Cookie là các tệp văn bản nhỏ đặt trong máy tính của khách truy cập để lưu trữ các tùy chọn của họ. Một số cookie chúng tôi sử dụng chỉ kéo dài trong thời gian phiên duyệt web của bạn và hết hạn khi bạn đóng trình duyệt. Các cookie khác được sử dụng để ghi nhớ bạn khi bạn trở lại trang web của chúng tôi và sẽ tồn tại lâu hơn. VitalSource có thể sử dụng cookie và các phương pháp khác để xác định tên miền của bạn và loại trình duyệt và hệ điều hành bạn đang sử dụng, địa chỉ Giao thức Internet (IP) của bạn, ngày giờ yêu cầu của bạn nếu có cũng như thiết bị bạn đang sử dụng.

Chúng tôi sử dụng cookie để:

hãy nhớ rằng bạn đã từng truy cập trang web của chúng tôi trước đó; điều này có nghĩa là chúng tôi có thể xác định số lượng khách truy cập đơn nhất chúng tôi nhận được. Điều này cho phép chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi đủ khả năng phục vụ số người dùng chúng tôi nhận được;

tùy chỉnh các yếu tố trên tờ rơi quảng cáo và/hoặc nội dung của các trang trên trang web của chúng tôi;

thu thập thông tin thống kê ẩn danh về cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi (kể cả thời lượng bạn sử dụng trang web) và địa điểm bạn truy cập trang web của chúng tôi, để chúng tôi có thể cải thiện trang web của mình và tìm hiểu những phần nào trên trang web được khách truy cập nhiều nhất; và

thu thập thông tin về các trang trên trang web của chúng tôi mà bạn truy cập cũng như thông tin khác về các trang web khác mà bạn truy cập, để sắp xếp bạn vào một “phân khúc thị trường”. Thông tin này bao gồm thông tin về quận và thành phố nơi bạn sống, cùng với tên nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn. Thông tin này sau đó sẽ được sử dụng để đặt các quảng cáo tùy theo sở thích trên trang web của chúng tôi mà được cho rằng phù hợp với phân khúc thị trường của bạn. Để biết thêm thông tin về loại quảng cáo tùy theo sở thích này và cách tắt tính năng này, vui lòng truy cập www.youronlinechoices.comwww.youronlinechoices.com.au.

Một số cookie được sử dụng trên trang web của chúng tôi là do chúng tôi đặt, một số khác là do các bên thứ ba cung cấp dịch vụ thay cho chúng tôi đặt.

Các cookie của chúng tôi

 

 

Danh mục

Mục đích

Loại và khoảng thời gian tồn tại

[ví dụ: chỉ trong phiên hoặc liên tục]

Cookie liên tục

Lưu thông tin người dùng mà có thể được truy cập mỗi lần người dùng truy cập trang web của chúng tôi.

Liên tục – tồn tại cả sau khi kết thúc phiên.

Cookie phiên

Lưu thông tin người dùng chỉ có thể được truy cập với điều kiện phiên trình duyệt tồn tại.

Trong phiên – chỉ kéo dài trong khoảng thời thời gian phiên.

Bên thứ ba

Các cookie này lưu thông tin trên máy tính của người dùng và được truy cập từ các miền khác với miền hiển thị trên thanh địa chỉ.

Liên tục – tồn tại cả sau khi kết thúc phiên.

 

Ngoài cookies, chúng tôi hoặc bên thứ ba có thể đặt GIF theo dõi trên các trang web của chúng tôi cũng như trong bản tin và email. GIF theo dõi là các tệp hình ảnh nhỏ bên trong nội dung của trang web hoặc nội dung của bản tin để chúng tôi, hoặc bên thứ ba, có thể hiểu phần nào của trang web được truy cập và liệu nội dung có được quan tâm hay không.

Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie nhưng tất cả máy tính đều có khả năng từ chối cookie. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách kích hoạt cài đặt trên trình duyệt để cho phép bạn từ chối các cookie. Xin lưu ý rằng nếu chọn từ chối cookie, bạn sẽ không thể truy cập các phần trên trang web của chúng tôi hoặc sử dụng tất cả các chức năng trên trang web của chúng tôi. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về cookie bằng cách truy cập www.allaboutcookies.org trang này có chứa thông tin bổ sung hữu ích về cookie và cách chặn cookie bằng các loại trình duyệt khác nhau.

Cách VitalSource sử dụng Thông tin của bạn

VitalSource sử dụng Thông tin của bạn, dù một mình hay kết hợp với các dữ liệu được thu thập hợp pháp thông qua các nguồn khác, cho các mục đích sau:

đáp ứng các cam kết trên hợp đồng của chúng tôi với bạn,

quản lý tài khoản của bạn và phản hồi các yêu cầu của bạn,

cung cấp các Sản phẩm mà bạn yêu cầu, bao gồm cung cấp đúng Sản phẩm được yêu cầu cho máy tính hoặc thiết bị bạn chọn,

duy trì và cải thiện Sản phẩm và để phát triển Sản phẩm mới,

theo dõi lịch sử mua hàng của bạn và liên tục cung cấp cho bạn thông tin về Sản phẩm, bao gồm các thay đổi đối với Sản phẩm hoặc thông tin khác mà chúng tôi cho rằng bạn có thể cảm thấy hữu ích về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc thông tin về bên thứ ba được lựa chọn cẩn thận, miễn là bạn cho biết bạn không phản đối việc được liên hệ cho các mục đích này,

tùy chỉnh nội dung được cung cấp cho bạn dựa trên việc sử dụng Sản phẩm của bạn (ví dụ:đề xuất học tập, nội dung bổ sung),

tiến hành nghiên cứu và cập nhật trang web của chúng tôi cũng như phân tích cách trang web được sử dụng,

đưa ra đề xuất hoặc quảng cáo cho các sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm;

tiến hành dịch vụ phân tích về Dịch vụ của chúng tôi, bằng cách sử dụng dịch vụ của bên thứ ba như Google Analytics. Các nhà cung cấp dịch vụ này sử dụng loại công nghệ được mô tả trong phần "Thông tin được thu thập tự động" ở trên để giúp chúng tôi phân tích cách người dùng sử dụng Sản phẩm, bao gồm cả việc để ý bạn đến từ trang web bên thứ ba nào. Thông tin được thu thập bằng công nghệ sẽ được các nhà cung cấp dịch vụ này tiết lộ hoặc thu thập trực tiếp, các nhà cung cấp sử dụng thông tin để đánh giá việc sử dụng Sản phẩm của bạn.

ngăn chặn, điều tra và giải quyết các hành vi gian lận, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các điều luật khác cũng như việc sử dụng trái phép Sản phẩm và tài khoản của bạn, và

các mục đích hợp lý và phù hợp khác với nhu cầu kinh doanh hợp pháp của VitalSource liên quan đến các Sản phẩm này.

Chúng tôi có thể tổng hợp và/hoặc loại bỏ chi tiết của Thông tin được thu thập thông qua Sản phẩm. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu đã loại bỏ chi tiết thông tin hoặc được tổng hợp cho bất kỳ mục đích nào và có thể chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào.

Lựa chọn của bạn

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi không liên hệ với bạn về thông tin quảng cáo liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cũng như của bên thứ ba, vào thời điểm thông tin được yêu cầu trên trang web của chúng tôi (bằng cách chọn hoặc bỏ chọn (như chỉ dẫn) ô thích hợp) hoặc bằng cách làm theo hướng dẫn hủy đăng ký nhận thông tin quảng cáo được gửi cho bạn. Bạn cũng có thể thực hiện quyền bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi thông qua chi tiết Liên hệ với chúng tôi ở cuối Chính sách này.

Nếu bạn quan tâm đến thông tin khác về quảng cáo trình duyệt được định hướng theo nhu cầu và cách bạn có thể kiểm soát việc lưu một số cookie trên máy tính để hiển thị nội dung tiếp thị định hướng theo nhu cầu, bạn có thể truy cập Liên kết hủy đăng ký dành cho người tiêu dùng của Sáng kiến quảng cáo theo mạng lưới và/hoặc Liên kết hủy đăng ký dành cho người tiêu dùng của Liên đoàn quảng cáo kỹ thuật số để hủy đăng ký nhận quảng cáo định hướng theo nhu cầu từ các công ty tham gia chương trình này. Để hủy đăng ký Quảng cáo hiển thị cho Google Analytics hoặc tùy chỉnh quảng cáo Google Display Network, bạn có thể truy cập trang Cài đặt quảng cáo của Google. Xin lưu ý, bạn vẫn có thể nhận được nội dung quảng cáo ngay cả khi bạn hủy đăng ký quảng cáo định hướng theo nhu cầu. Trong trường hợp đó, nội dung quảng cáo sẽ không được định hướng theo sở thích của bạn. Ngoài ra, chúng tôi không kiểm soát bất kỳ liên kết hủy đăng ký nào ở trên và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ lựa chọn nào mà bạn đưa ra bằng cách sử dụng những cơ chế này hay tình trạng sẵn có liên tục hoặc độ chính xác của các cơ chế này. Nếu trình duyệt của bạn được cấu hình từ chối cookie khi bạn truy cập trang hủy đăng ký này hoặc sau đó bạn xóa bỏ cookie, sử dụng máy tính khác hoặc thay đổi trình duyệt web, việc bạn hủy đăng ký trên NAI hoặc DAA sẽ không còn có hiệu lực nữa. Thông tin bổ sung có sẵn trên trang web của NAI và DAA và có thể truy cập bằng các liên kết ở trên.

Khi sử dụng ứng dụng di động, bạn cũng có thể nhận được nội dung quảng cáo định hướng theo nhu cầu trong ứng dụng. Mỗi hệ điều hành-iOS cho thiết bị Apple, Android cho thiết bị Android và Windows cho thiết bị Microsoft-cung cấp hướng dẫn riêng về cách ngăn chặn hiển thị nội dung tiếp thị định hướng theo nhu cầu trong ứng dụng. Bạn có thể xem lại tài liệu hỗ trợ và/hoặc cài đặt quyền riêng tư cho hệ điều hành tương ứng để hủy đăng ký quảng cáo định hướng theo nhu cầu trong ứng dụng. Đối với bất kỳ thiết bị và/hoặc hệ điều hành nào khác, vui lòng truy cập cài đặt quyền riêng tư của thiết bị hiện hành hoặc liên hệ với nhà điều hành nền tảng hiện hành. Chúng tôi không kiểm soát cài đặt trên các thiết bị này và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ lựa chọn nào bạn đưa ra bằng cách sử dụng những cơ chế này hoặc tính sẵn có liên tục hoặc độ chính xác của các cơ chế này.

Thông báo về Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của California về tín hiệu Không theo dõi

Không theo dõi (“DNT”) là tùy chọn quyền riêng tư mà người dùng có thể thiết lập trong một số trình duyệt web nhất định và là một cách để người dùng báo cho trang web và dịch vụ rằng họ không muốn có một số thông tin về lưu lượng truy cập trang web được thu thập theo thời gian và trên các trang web hoặc dịch vụ trực tuyến. Chúng tôi không xác nhận hoặc phản hồi tín hiệu DNT được trình duyệt khởi tạo, trong bối cảnh ngành Internet vẫn đang nghiên cứu về việc định nghĩa chính xác DNT là gì, tuân theo DNT nghĩa là gì và cách thông thường để phản hồi DNT. Để tìm hiểu thêm về Không theo dõi, bạn có thể tìm hiểu tại đây.

Chia sẻ Thông tin của bạn với các bên thứ ba

VitalSource có thể chia sẻ Thông tin của bạn với bên thứ ba như mô tả bên dưới.

Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin của bạn với "đối tác hoàn thành đơn hàng", như các tổ chức giáo dục, đại lý và chủ sở hữu nội dung hoặc những người khác, các đối tác này cung cấp cho bạn quyền truy cập (các) Sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Khi bạn truy cập bất kỳ Sản phẩm nào thông qua việc tích hợp hoặc thông qua mã do Đối tác hoàn thành đơn hàng cung cấp, VitalSource có thể chia sẻ Thông tin liên quan đến việc sử dụng, kết quả từ hoạt động tương tác của bạn, kết quả từ các đánh giá được thực hiện và mức độ gắn kết nói chung với (các) Sản phẩm có liên quan, bao gồm cả các thành phần tương tác trong (các) Sản phẩm và (các) Sản phẩm của bên thứ ba được tích hợp với (các) Sản phẩm (như Bookshelf GPS), với Đối tác hoàn thành đơn hàng. Đối tác hoàn thành đơn hàng có thể thấy rằng, ví dụ như, bạn đã truy cập và sử dụng một số Sản phẩm hoặc một vài phần trong nội dung của Sản phẩm hoặc đã dành một lượng thời gian nhất định để sử dụng Sản phẩm đó. Thông tin này có thể được dùng để giúp Đối tác hoàn thành đơn hàng đánh giá sự tiến bộ và cải thiện việc học của bạn. Bằng việc truy cập (các) Sản phẩm có liên quan hay bằng việc đổi bất kỳ mã nào được cung cấp, bạn đồng ý để VitalSource chia sẻ Thông tin này với Đối tác hoàn thành đơn hàng theo cách này.

Chủ sở hữu nội dung. VitalSource có thể chia sẻ một số Thông tin nhất định với chủ sở hữu nội dung hoặc người được cấp phép có các quyền liên quan đến Sản phẩm mà bạn truy cập ("Chủ sở hữu nội dung"). VitalSource có thể chia sẻ thông tin liên hệ của người hướng dẫn đã được xác minh, yêu cầu mẫu từ Chủ sở hữu nội dung của mẫu đó. VitalSource cũng có thể chia sẻ dữ liệu được loại bỏ chi tiết thông tin hoặc được tổng hợp về bạn và việc sử dụng Sản phẩm của bạn với Chủ sở hữu nội dung. Chủ sở hữu nội dung sẽ sử dụng dữ liệu này cho các mục đích nghiên cứu và theo dõi của riêng họ, để đánh giá việc sử dụng và truy cập Sản phẩm, nhằm cải thiện Sản phẩm và phân tích liên quan.

Chức năng hỗ trợ việc thực hiện của bên thứ ba và công ty liên kết. VitalSource có thể chia sẻ Thông tin của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và các công ty liên kết của VitalSource (như các công ty mẹ, công ty con hoặc các công ty khác trong tập đoàn của chúng tôi) mà thực hiện các chức năng hỗ trợ có liên quan đến Sản phẩm. Mục đích của việc chia sẻ này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở, nghiên cứu, phân tích dữ liệu sử dụng, cung cấp hỗ trợ tiếp thị cho VitalSource, xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, cung cấp dịch vụ khách hàng cho bạn, xử lý và hoàn thành đơn hàng, cung cấp cho bạn quyền truy cập Sản phẩm, để lưu trữ, hỗ trợ VitalSource cung cấp Sản phẩm cho bạn, hỗ trợ VitalSource trong việc sử dụng Thông tin như được mô tả trong Chính sách này và các vấn đề liên quan.

Tiết lộ theo yêu cầu của pháp luật hoặc để tránh thiệt hại. VitalSource bảo lưu quyền trao đổi Thông tin với các bên liên quan như tòa án, cơ quan chính phủ và luật sư nếu VitalSource tin tưởng một cách có căn cứ rằng việc thu thập, truy cập, sử dụng, bảo vệ hoặc tiết lộ Thông tin như vậy là cần thiết một cách hợp lý để (a) đáp ứng yêu cầu của luật pháp, quy định, thủ tục tố tụng hoặc yêu cầu thi hành của chính quyền hiện hành, bao gồm đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia hoặc thi hành luật, (b) thực thi các điều khoản sử dụng hiện hành, bao gồm điều tra các vi phạm tiềm tàng về Thông tin đó, (c) phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các hoạt động bất hợp pháp hoặc nghi ngờ là bất hợp pháp, các vấn đề về bảo mật hoặc kỹ thuật, hoặc (d) tránh thiệt hại về quyền, tài sản hoặc an toàn của VitalSource, các công ty liên kết hay người dùng của VitalSource, Chủ ở hữu Nội dung hoặc công chúng, theo yêu cầu hoặc được cho phép bởi pháp luật.

Chuyển nhượng Thông tin của bạn. VitalSource bảo lưu quyền tiết lộ và chuyển nhượng quyền sở hữu Thông tin của bạn, mà không cần trả tiền cho bạn, cho bên thứ ba (như các bên mua, bên mua tiềm năng và cố vấn của họ) liên quan đến việc sáp nhập, mua lại hoặc bán toàn bộ hay các bộ phận, doanh nghiệp của chúng tôi hoặc trong trường hợp dự định thực hiện những việc trên (ví dụ: rà soát đặc biệt). Bạn xác nhận và đồng ý rằng bên thứ ba có thể sử dụng Thông tin của bạn cho các mục đích được mô tả trong Chính sách này và việc sử dụng có liên quan mà không cần trả tiền cho bạn.

Diễn đàn công cộng

Đôi khi, một số Sản phẩm có thể tạo phòng trò chuyện, bảng tin, nhóm tin tức và/hoặc các diễn đàn công cộng khác dành cho người dùng. Mọi thông tin được tiết lộ ở những diễn đàn như vậy dành cho tất cả người dùng tính năng đó và có thể trở thành thông tin công khai.

Quyền riêng tư của trẻ em

Bạn phải đủ 13 tuổi trở lên để tạo tài khoản Bookshelf.. VitalSource không khuyến khích đơn hàng hoặc cố ý thu thập Thông tin từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu chúng tôi có lý do để tin rằng một đứa trẻ dưới 13 tuổi đã gửi cho chúng tôi bất kỳ Thông tin nào, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó sau khi có những hành động phù hợp để ngăn chặn việc gửi thêm Thông tin và theo yêu cầu của pháp luật.

Bảo mật

VitalSource hết sức coi trọng bảo mật thông tin và đã thực hiện các biện pháp khác nhau để giữ Thông tin của bạn an toàn khỏi truy cập trái phép hoặc tiết lộ, cho dù Thông tin đó được lưu trữ bằng phương pháp vật lý hay điện tử. VitalSource đã thiết lập các thủ tục hành chính, kỹ thuật, vật lý, điện tử và quản lý để giúp ngăn chặn việc truy cập trái phép, duy trì bảo mật dữ liệu và sử dụng Thông tin được thu thập từ bạn theo Chính sách này. VitalSource có sẵn các biện pháp bảo mật để bảo vệ trước tổn thất, lạm dụng hoặc thay đổi Thông tin của bạn. Bất chấp những nỗ lực đó, VitalSource không thể đảm bảo rằng việc truy cập trái phép hoặc tiết lộ Thông tin sẽ không bao giờ xảy ra. Nếu bạn có lo ngại, xin đừng sử dụng Sản phẩm.

Bạn nên đóng trình duyệt khi hoàn tất phiên người dùng để đảm bảo người khác không truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn nếu bạn sử dụng máy tính chung hoặc máy tính ở nơi công cộng.

Chuyển giao Thông tin quốc tế

Với việc Internet là một môi trường toàn cầu, sử dụng Internet để thu thập và xử lý Thông tin nhất thiết có liên quan đến việc truyền dữ liệu quốc tế. Do đó, bằng việc sử dụng bất kỳ Sản phẩm nào, bạn thừa nhận và đồng ý chuyển giao Thông tin của bạn ra ngoài lãnh thổ quốc qia cư trú của bạn đến bất kỳ quốc gia nào (bao gồm Mỹ, Canada, Vương quốc Anh và Úc) nơi chúng tôi có các cơ sở hoặc bên thứ ba liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn ở nhà cung cấp công cụ xử lý thanh toán, dịch vụ đám mây hoặc nhà cung cấp CNTT khác và các công ty khác cung cấp dịch vụ cho chúng tôi). Bạn hiểu rằng các quốc gia mà chúng tôi có thể chuyển giao Thông tin có thể không có cấp độ bảo vệ dữ liệu toàn diện như tại quốc gia của bạn. Theo Đạo luật Quyền riêng tư của Úc, bạn đồng ý rằng trong trường hợp bên thứ ba vi phạm việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bên thứ ba theo Đạo luật Quyền riêng tư và bạn không thể yêu cầu bồi thường theo Đạo luật Quyền riêng tư này.

Liên kết đến bên thứ ba

Bạn có thể tìm thấy các liên kết đến trang web của bên thứ ba từ bất kỳ Sản phẩm nào. Các trang web này có chính sách quyền riêng tư, cookie và/hoặc các chính sách khác của riêng họ, mà bạn nên kiểm tra. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với chính sách của họ vì chúng tôi không kiểm soát chúng.

Các quyền của bạn

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để yêu cầu quyền truy cập, chỉnh sửa, hoặc thực hiện quyền được xóa dữ liệu cá nhân (theo quy định của luật hiện hành) về bạn mà chúng tôi nắm giữ hoặc để nêu lên bất kỳ lo ngại nào về cách chúng tôi xử lý dữ liệu đó. Việc thực hiện quyền xóa dữ liệu sẽ dẫn đến bạn không thể sử dụng (các) Sản phẩm và chấm dứt mọi liên kết giữa tài khoản trước đây và dữ liệu tham gia trước đây của bạn.

Bạn có quyền yêu cầu bản sao hoặc sửa lỗi trong dữ liệu cá nhân về mình mà chúng tôi giữ. Khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ cung cấp bản sao dữ liệu cá nhân này cho bạn.

Trong trường hợp yêu cầu truy cập hoặc chỉnh sửa, vui lòng cung cấp thật nhiều chi tiết về dữ liệu cá nhân cụ thể mà bạn yêu cầu, để giúp chúng tôi xác định dữ liệu này. Nếu chúng tôi từ chối bất kỳ yêu cầu nào về truy cập hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân, chúng tôi sẽ cho biết lý do. Khi chúng tôi quyết định không thực hiện chỉnh sửa theo yêu cầu đối với dữ liệu cá nhân của bạn và bạn không đồng ý, bạn có thể yêu cầu chúng tôi lưu ý về yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu của bạn.

Chúng tôi luôn coi trọng các mối lo ngại về quyền riêng tư của bạn. Trường hợp bạn nêu lên bất kỳ mối lo ngại nào về việc chúng tôi đã can thiệp vào quyền riêng tư của bạn, chúng tôi sẽ phản hồi để cho bạn biết người sẽ giải quyết vấn đề của bạn và khi nào bạn có thể mong đợi một phản hồi tiếp theo. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp chi tiết bổ sung về mối lo ngại và có thể cần thuê hoặc tham khảo các bên khác để điều tra và giải quyết vấn đề của bạn. Chúng tôi sẽ lưu giữ hồ sơ yêu cầu của bạn và bất kỳ giải pháp nào.

Như đã đề cập ở trên, bạn có quyền ngăn chặn việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị trực tiếp.

QUYỀN RIÊNG TƯ TẠI CALIFORNIA

Luật California cho phép khách truy cập là cư dân California yêu cầu mỗi năm một lần một số thông tin về việc chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba vì mục đích tiếp thị trực tiếp của bên thứ ba đó. Để đưa ra yêu cầu đó, vui lòng gửi email tới privacy@vitalsource.com hoặc gửi thư cho chúng tôi tới VitalSource Technologies, LLC.
, Attn: Privacy, 227 Fayetteville Street, 
Suite 400 
Raleigh NC, 27601.

Thay đổi đối với Chính sách này

Thông lệ thông tin được mô tả trong Chính sách này là hiện hành kể từ ngày có hiệu lực ở cuối tài liệu này. VitalSource bảo lưu quyền cập nhật định kỳ Chính sách này tùy theo quyết định của họ. Thông báo về mọi sửa đổi sẽ được đăng trên trang này và có hiệu lực ngay khi được đăng. Nếu bạn có lo ngại về cách Thông tin của bạn sẽ được sử dụng, hãy đánh dấu trang này và kiểm tra lại định kỳ.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc yêu cầu nào liên quan đến Chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi thư qua bưu điện hoặc gửi email bằng thông tin liên hệ sau:

VitalSource Technologies, LLC.


227 Fayetteville Street

Suite 400 
Raleigh NC, 27601

mailto:privacy@vitalsource.com

Có hiệu lực và được cập nhật lần cuối vào ngày 15 tháng 12 năm 2016.

people found this useful.
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích